Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

LMTA institucinis vertinimas ir akreditavimas

Paskesnė veikla

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, vadovaudamasi Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika, patvirtinta Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, parengė ir įgyvendina priemones savianalizės ir išorinio vertinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, Akademijos veiklai tobulinti. 2022 m. rugsėjo 28 d. įvykusio posėdžio metu LMTA senatas pritarė pateiktam LMTA veiklos tobulinimo planui.

2022 09 30


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. SV6-9 Lietuvos muzikos ir teatro akademija akredituota 7 metams.

2022 03 31


Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) atliko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) veiklos išorinį vertinimą. SKVC pasitelkta tarptautinė ekspertų grupė parengė LMTA veiklos vertinimo išvadas, kuriose LMTA veikla įvertinta teigiamai.

Ekspertų grupės parengtos vertinimo išvados buvo svarstytos 2022 m. sausio 28 d. Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos (AMVK) posėdyje. AMVK pateikė motyvuotą siūlymą SKVC pritarti LMTA veiklos vertinimo išvadoms.

SKVC, remdamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į AMVK rekomendaciją, priėmė sprendimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos veiklą įvertinti teigiamai.

LMTA veiklos savianalizės suvestinė (be priedų)

LMTA veiklos vertinimo išvados

2022 03 14


Lietuvos muzikos ir teatro akademija ruošiasi institucinio išorinio vertinimo ekspertų vizitui, kuris vyks 2021 m. gruodžio 7–9 d. nuotoliniu būdu. 

2021 m. spalio 15 d. LMTA pateikė Studijų kokybės vertinimo centrui institucinės savianalizės suvestinę. Šiuo metu Akademijos bendruomenė ruošiasi susitikimams su institucinio išorinio vertinimo ekspertais. Išorinio vertinimo ekspertų vizitas nuotoliniu būdu vyks 2021 m. gruodžio 7, 8 ir 9 dienomis. Vizito darbotvarkė skelbiama čia.

2021 11 16


Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kaip ir kitos Lietuvos aukštosios mokyklos, esančios Europos aukštojo mokslo erdvėje, kas keletą metų turi praeiti išorinio kokybės vertinimo procedūrą ir gauti akreditaciją studijoms vykdyti. Paskutinis toks vertinimas LMTA vyko 2013 m. Vertinimą atliko užsienio ekspertai ir Studijų kokybės vertinimo centras. Tuo metu mūsų aukštoji mokykla buvo labai gerai įvertinta ir akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams. Šiuo metu rengiamės naujam visos akademijos veiklos vertinimui. Duomenis vertinimui ir savianalizės tekstą rengia administracija ir fakultetai.

Aukštosios mokyklos veikla vertinama pagal keturias sritis: 1) valdymas, 2) kokybės užtikrinimas, 3) studijų, mokslo ir meno veikla, 4) poveikis regionų ir visos šalies raidai. Akademija turi parengti savianalizės suvestinę, kurioje kreipiamas dėmesys į strateginius veiklos klausimus: ką ir kaip institucija daro? kaip matuojamas veiklos veiksmingumas? kaip institucija keičiasi, siekdama įgyvendinti tikslus? kaip ankstesnio išorinio vertinimo išvados ir rezultatai buvo panaudoti sprendimų priėmime ir strateginiame veiklos planavime?

Savianalizės vykdymui ir suvestinės parengimui suburta darbo grupė, kurią sudaro daugelio LMTA padalinių atstovai. Grupės uždavinys: sukaupti ir išanalizuoti duomenis, parengti savianalizės suvestinės tekstą. Su savianalizės rezultatais bus supažindinta Akademijos bendruomenė, vyks aptarimai su dėstytojais, studentais ir kt. Tarptautinių ekspertų vizitas numatomas metų pabaigoje. Tikėtina, kad dėl pandemijos susitikimai su ekspertais vyks nuotoliniu būdu.

2013 m. LMTA vertinime ekspertai pateikė išvadą: „Akademija yra unikali Lietuvos aukštojo mokslo įstaiga, kurios vaidmuo propaguojant menus ir perteikiant geriausią tarptautinę praktiką ypač svarbus – jis didina pačios institucijos ir Lietuvos reputaciją konkrečiose studijų srityse. Akademija turi didžiulį potencialą, yra užsitarnavusi palaikymą ir populiarumą.“

Tikime, kad šių metų institucinis vertinimas įvyks taip pat sėkmingai. Akademija išlaikė lyderystę Lietuvoje menų studijų bei meno veiklos srityse, pirmauja tarp kitų Lietuvos universitetų pagal stojančiųjų motyvaciją ir aukščiausią stojamąjį balą, absolventų įsidarbinamumą ir studentų tarptautinį judumą. Ši institucinė savianalizė skatina susitelkti, peržiūrėti LMTA veiklos rezultatus ir įsivertinti mūsų visų atliktus darbus. 

2021 02 04


Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. SV6-54 Lietuvos muzikos ir teatro akademija akredituota 6 metams.

Metai

LMTA išorinio institucinio vertinimo ir akreditavimo dokumentai

2013

Institucinės savianalizės suvestinė

Realiųjų išteklių įvertinimas

Institucinio išorinio vertinimo ekspertų išvados

Akreditavimo įsakymas

Veiklos tobulinimo planas, įgyvendinant išorinio vertinimo rekomendacijas

2013 m. balandžio 15–17 d. Akademijoje lankėsi 7 asmenų ekspertų grupė:

  • prof. Fransas De Ruiteris (vadovas), Leideno universiteto Kūrybinių ir atlikimo menų akademijos direktorius, Nyderlandai;
  • Tara Ryan (sekretorė), Dún Laoghaire Menų, dizaino ir technologijų instituto akademinės partnerystės ir studentų paslaugų vadybininkė, Airija;
  • prof. Philippe’as Dinkelis, Šveicarijos muzikos akademijų konferencijos prezidentas ir Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universiteto Muzikos fakulteto dekanas, Šveicarija;
  • prof. Airi Rovio-Johansson, Geteborgo universiteto Verslo, ekonomikos ir teisės mokyklos Mokslo instituto profesorė, Švedija;
  • prof. Grzegorzas Kurzyńskis, Vroclavo muzikos akademijos Fortepijono skyriaus vadovas, Lenkija;
  • Lina Puodžiukaitė-Lanauskienė, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyriaus direktoriaus pavaduotoja meniniam ugdymui, Lietuva;
  • Vytautas Karoblis, Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentas, Lietuva.

Tarptautinė ekspertų komisija, nagrinėjusi Akademijos veiklą, pabrėžė išskirtinę institucijos brandą ir reikšmę Lietuvos kultūriniame gyvenime. Vertinimo ataskaitoje teigiama: „Akademija yra unikali Lietuvos aukštojo mokslo įstaiga, kurios vaidmuo propaguojant menus ir perteikiant geriausią tarptautinę praktiką ypač svarbus – jis didina pačios institucijos ir Lietuvos reputaciją konkrečiose studijų srityse. Akademija turi didžiulį potencialą, yra užsitarnavusi palaikymą ir populiarumą.“