Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

LMTA studijų vertinimas ir akreditavimas

LMTA studijų vertinimo ir akreditavimo suvestinė 

 STUDIJŲ KRYPTIS

 STUDIJŲ PROGRAMA,   VALSTYBINIS KODAS

 AKREDITUOTA IKI

 AKREDITAVIMO ĮSAKYMO DATA IR NUMERIS

 VERTINAMOSIOS IŠVADOS

PASKESNĖ VEIKLA

 PIRMOJI STUDIJŲ PAKOPA

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – MENAI

 KINAS

 Kino menas,

 6121PX008

 2028 m. gruodžio 7 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. Įsakymas Nr. SV6-32

 LMTA kino krypties studijų 2021-07-22 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-72 išrašas

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita

 MUZIKA

 Muzikos atlikimas,

 6121PX010

 2028 m. gruodžio 7 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. SV6-31

 LMTA muzikos krypties studijų 2021-08-03 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-76 išrašas 

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita

 Muzikos studijos,

 6121PX005

 ŠOKIS

 Šokis, 6121PX009

 kol kryptis nebus įvertinta ir akredituota ŠMSM įsakymo nustatyta tvarka

 ŠMSM 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-835

    

 Šokio subkultūros,   6121PX040

 TEATRAS

 Teatro menas, 6121PX004

 2025 m. sausio 10 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. SV6-1

 LMTA  teatro krypties studijų 2021-08-09 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-80 išrašas

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita

 Scenos ir kino menų istorija ir kritika, 6121PX006

 Vaidyba, 6121PX047

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – UGDYMO MOKSLAI

 PEDAGOGIKA

 Meno pedagogika, 6121MX002

 kol kryptis nebus įvertinta ir akredituota ŠMSM įsakymo nustatyta tvarka

 ŠMSM 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-835

    

 Menų pedagogika, 6121MX051

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

 VADYBA

 Meno vadyba, 6121LX062

 2027 m. birželio 30 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. SV6-38

    

 Meno vadyba, 6121LX065

ANTROJI STUDIJŲ PAKOPA

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – MENAI

 KINAS

 Kino menas, 6211PX003

 2024 m. gruodžio 7 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. Įsakymas Nr. SV6-32

 LMTA kino krypties studijų 2021-07-22 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-72 išrašas

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita

 MUZIKA

 Muzikos atlikimas, 6211PX004

 2028 m. gruodžio 7 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. SV6-31

 LMTA muzikos krypties studijų 2021-08-03 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-76 išrašas 

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita

 Kompozicija, 6211PX001

 TEATRAS

 Teatro menas, 6211PX002

 2029 m. sausio 10 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. SV6-1

 LMTA  teatro krypties studijų 2021-08-09 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-80 išrašas

 

 ŠOKIS

Šokio menas
6211PX039 

 

kol kryptis nebus įvertinta ir akredituota ŠMSM įsakymo nustatyta tvarka

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2024 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. SV6-23

LMTA šokio krypties studijų 2024-05-24 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV9-11 išrašas

 

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – HUMANITARINIAI MOKSLAI

 MENOTYRA

 Meno teorija, 6211NX004

 2028 m. rugpjūčio 20 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. SV6-13

 LMTA menotyros krypties studijų 2021-03-19 ekspertinio vertinimo išvadų Nr. SV4-29 išrašas

Išorinio vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaita

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – UGDYMO MOKSLAI

 PEDAGOGIKA

 Menų pedagogika, 6211MX041

 kol kryptis nebus įvertinta ir akredituota ŠMSM įsakymo nustatyta tvarka

 ŠMSM 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-835

   

 EDUKOLOGIJA

 Muzikos edukologija, 6211MX003

 kol kryptis nebus įvertinta ir akredituota ŠMSM įsakymo nustatyta tvarka

 ŠMSM 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-835

   

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA

 VADYBA

 Meno vadyba, 6211LX005

 2027 m. birželio 30 d.

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. SV6-38

   

 STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ – SVEIKATOS MOKSLAI

 REABILITACIJA

 Menų terapija, 6283GX001

2030 m. rugsėjo 4 d.

 ŠMSM 2019 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. V-835

 Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2023 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. SV6-55  

 

 MENO / MOKSLO SRITIS

 MENO / MOKSLO KRYPTIS

 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJA

 PIRMAS TEISĖS SUTEIKIMO ĮFORMINIMAS

 PASKUTINIS TEISĖS SUTEIKIMO ĮFORMINIMAS

 PASKUTINIO VERTINIMO REZULTATAI

 TREČIOJI STUDIJŲ PAKOPA

 MENO DOKTORANTŪRA

 Scenos ir ekrano menai

 Muzika

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. V-1123

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-187

 Ekspertinis įvertinimas

(2017 m.)

 Teatras ir kinas

 Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-1063

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-187

 Ekspertinis įvertinimas

(2017 m.)

 MOKSLO DOKTORANTŪRA

 Humanitariniai mokslai

 Menotyra

 Vilniaus dailės akademija su Lietuvos kultūros tyrimų institutu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V-477

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-160

 Mokslo doktorantūros vertinimas

(2014-2016 m.)

 Etnologija

 Vilniaus universitetas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-1019

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-160

 Mokslo doktorantūros vertinimas

(2014-2016 m.)