Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Kino menas

Studijų programos tikslas: parengti kino meno specialistą, gebantį atsakyti už kino, televizijos ar kito ekrano meno projekto (ar jo dalies) sukūrimą, įgyvendinimą ir meninę vertę, taikant kino teorijos, režisūros, dramaturgijos, filmavimo, montažo, prodiusavimo ir garso dizaino žinias ir gebėjimus, gebantį dirbti savarankiškai ir komandoje ir atsakyti už savo veiklos rezultatus.

Studijų programos skiriamieji bruožai: tai – vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, rengianti vaizdo režisūros, vaizdo operatoriaus, garso dizaino, montažo, kino dramaturgijos, kino kultūros, kino prodiusavimo specialistus, išmanančius kino, televizijos ir kitų ekrano menų specifiką, gebančius individualiai ir komandoje sukurti ir realizuoti įvairaus pobūdžio kino projektus, dirbti šalies ir tarptautinėje kino rinkoje.
Studijų proceso metu ypatingas dėmesys skiriamas komandiniam darbui, kuomet visų specializacijų studentai atlieka bendras kūrybines užduotis.
Studentus ugdo pripažinti Lietuvos kino menininkai ir mokslininkai, nuolat kviečiami atvykstantys dėstytojai iš užsienio, glaudžiai bendradarbiaujama su šalies kino industrijos atstovais.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX008 

SECIALIZACIJOS: Dramaturgija, Garso dizainas, Kino kultūros studijos, Montažas, Prodiusavimas, Vaizdo operatorius, Vaizdo režisūra

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANASLT kalba

Numatomi programs studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Išmanys, gebės lyginti ir vertinti svarbiausius Lietuvos ir pasaulio kino meno reiškinius ir kryptis.
1.2. Išmanys teorinius ir praktinius kino kūrimo principus ir gebės juos sieti tarpusavyje.
1.3. Suvoks kino meno procesus ir reikšmę bendrame kultūros, meno kontekste.
1.4. Žinos pagrindinius teisinius, meno vadybos, sveikatos ir saugos reikalavimus ir laikysis jų įgyvendindamas kūrybines kino meno veiklas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, laisvai naudotis profesine terminija.
2.2. Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, reikalingus kūrybos problemoms spręsti, remdamasis kino meno praktika ir tyrimais.
2.3. Gebės pristatyti savo kūrybinės veiklos sumanymus ir rezultatus, analizuoti ir argumentuotai pagrįsti jų meninę ir idėjinę reikšmę socialiniame ir kultūriniame kontekste.
2.4. Gebės kelti probleminius klausimus, identifikuoti kino meno reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
Specialieji gebėjimai
3.1. Išmanys kino kūrinio parengimo pakopas, gebės savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti kino kūrinius arba jų dalis.
3.2. Gebės inicijuoti ir įgyvendinti inovatyvias idėjas kūrybiniuose kino meno projektuose, efektyviai taikydamas naujausius metodus ir technikas.
3.3. Bus įvaldęs tradicinius ir šiuolaikinius kino meno kūrybos metodus ir technologijas, gebės savarankiškai juos pasirinkti ir taikyti kūrybiniuose kino projektuose. 
3.4. Gebės eksperimentuoti meninėje ir kūrybinėje veikloje, pasitelkdamas asmeninę kūrybinę praktiką ir (arba) apibendrindamas kitų kino menininkų kūrybos rezultatus.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės profesionaliai, efektyviai ir etiškai bendrauti ir bendradarbiauti valstybine ir užsienio kalba su kitais kino srities specialistais, spręsdamas profesinės veiklos ar studijų srities uždavinius.
4.2. Gebės dirbti individualiai, burti komandą ir dirbti joje, įgyvendindamas meninės veiklos uždavinius gebės atsakyti už savo ir kūrybinės komandos veiklos kokybę ir imtis iniciatyvos, sprendžiant kylančias problemas, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
4.3. Pasirinkdamas efektyviausius komunikacijos būdus ir formas, gebės pristatyti kino meno kūrinius viešojoje erdvėje, juos kritiškai vertindamas nacionalinės ir tarptautinės kultūros kontekstuose.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą, gebės sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, naudotis asmeniniais organizaciniais gebėjimais, savarankiškai išskirti veiklos prioritetus ir jų laikytis, prisitaikyti prie naujų situacijų, kurti konkurencingoje aplinkoje.
5.2. Naudodamas vaizduotę, intuiciją, emocinį intelektą ir kūrybinį mąstymą, gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų kūrybą, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
5.3. Suvokdamas savo kūrybos socialinį, kultūrinį ir ekonominį poveikį, gebės prisiimti moralinę atsakomybę už savo kūrinio idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.

Profesinės veiklos galimybės: baigę pirmosios pakopos studijų programos Kino menas studijas absolventai gali dirbti kino pramonėje, televizijoje, reklamos ir medijos srityse Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje meninėje veikloje.   

Tolesnių studijų galimybės: menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).

Informaciją stojantiesiems rasite ČIA.

Stojamųjų egzaminų reikalavimus rasite ČIA.