Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos atlikimas

Tikslas: Muzikos atlikimo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti profesionalius pasirinktos specializacijos muzikos atlikėjus, gebančius parengti ir viešai atlikti įvairių stilių ir žanrų kūrinius solo, įvairios sudėties ansambliuose ir / ar orkestruose, išmanančius muzikinį pasirinktos specializacijos repertuarą istoriniu ir teoriniu požiūriais, gebančius savarankiškai dirbti ir tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti, plėtoti koncertinę veiklą.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas tarpdalykiniuose meno industrijų projektuose ir tarptautinėje veikloje. Yra galimybė studijuoti gretutinės krypties Meno pedagogikos studijas.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX010 (iki 2017 m. – 612W31001)

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras / Muzikos bakalauras (iki 2017 m.)

 

 

SPECIALIZACIJOS / JŲ GRUPĖS, VYKDOMOS VILNIUJE: Akordeonas, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas, Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, Fortepijonas, Klavesinas, Liaudies instrumentai, Styginiai instrumentai, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, Vargonai

SPECIALIZACIJOS / JŲ GRUPĖS, VYKDOMOS KLAIPĖDOJE: Chorvedyba ir vargonininkavimas, Dainavimas, Džiazo ir populiarioji muzika, Liaudies instrumentai, Miuziklas, Styginiai instrumentai (gitara)

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

AKREDITUOTA IKI: 2020-08-31

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas, Klaipėdos fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PLANAILT, EN kalbomis

Dalykinės kompetencijos:

  1. Gebėjimas parengti ir  profesionaliai atlikti skirtingų stilių, žanrų ir formų muzikos kūrinius.
  2. Gebėjimas perteikti ir plėtoti muzikinę mintį.
  3. Muzikos kalbos ir istorijos žinios, kultūros kontekstų išmanymas.
  4. Gebėjimas viešai atlikti muzikos kūrinius, plėtoti viešų pasirodymų patirtį.

 Bendrosios kompetencijos:

  1. Gebėjimas komunikuoti, bendrauti ir bendradarbiauti.
  2. Kritiškas ir savikritiškas mąstymas.
  3. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai.
  4. Gebėjimas prisitaikyti prie naujų, kintančių situacijų, gebėjimas spręsti problemas.

Tolesnių studijų galimybės: Muzikos atlikimo studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas menų studijų srities muzikos krypties magistrantūroje, tobulindami bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas ir derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais.

Profesinės veiklos galimybės: Muzikos atlikimo studijų programoje įgytos žinios, gebėjimai ir meninė patirtis suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais (solistais ir/arba ansamblio, orkestro artistais, koncertmeisteriais, iliustratoriais, repetitoriais) meno kolektyvuose, kultūros ir švietimo įstaigose, kurti savo kolektyvus ir jiems vadovauti, taip pat savarankiškai plėtoti kūrybinę veiklą. Paklausos darbo rinkoje ir darbdavių interesų požiūriu profesionalūs muzikos meno atlikėjai reikalingi ir įvairiose kultūros ir kūrybinių industrijų srityse, muzikinio švietimo bei ugdymo įstaigose. Pasirinkę gretutinės krypties Meno pedagogikos studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją absolventai gali dirbti mokytojais vaikų muzikos bei meno mokyklose, konservatorijose.

Grįžti atgal