Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojamųjų egzaminų reikalavimai

Asmenys, 2021 metais pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę šiuos valstybinius brandos egzaminus:

  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
  • stojančiojo laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto

ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;

  • fizinis ugdymas arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Minimalūs rodikliai stojantiesiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – išlaikytas bent vienas valstybinis brandos egzaminas ir vidurinį

išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2021 m. ir anksčiau ir stojantiems į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas, nustatomas mažiausias konkursinis balas – 5,4.


2021 m. stojamųjų egzaminų reikalavimai (bakalauro studijos)

Kilus klausimams rašykite priemimas@lmta.lt


Muzikos atlikimas, akordeonas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, choro dirigavimas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, chorvedyba ir vargonininkavimas (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, dainavimas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dirigavimas pučiamųjų orkestrui (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, dirigavimas simfoniniam orkestrui (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, džiazas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, džiazo ir populiarioji muzika (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, fortepijonas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, klavesinas (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, liaudies instrumentai (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, miuziklas (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, pučiamieji ir mušamieji instrumentai (Vilniuje)

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (Vilniuje) 

Muzikos atlikimas, styginiai instrumentai (gitara) (Klaipėdoje)

Muzikos atlikimas, vargonai (Vilniuje)

Muzikos studijos, elektroninė muzika (Vilniuje)

Muzikos studijos, garso režisūra (Vilniuje)

Muzikos studijos, kompozicija (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzika ir edukacija (Klaipėdoje)

Muzikos studijos, muzikinis folkloras (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikos industrija ir prodiusavimas (Vilniuje)

Muzikos studijos, muzikos tyrimai (Vilniuje)

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)

Šokio subkultūros (Klaipėdoje)

Šokis (Vilniuje)

Teatro menas, teatro ir renginių režisūra (Klaipėdoje)

Teatro menas, vaidyba (Vilniuje)


Asmuo, neišlaikęs stojamųjų egzaminų, negali dalyvauti konkurse į menų studijų srities studijų programas. Stojamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jei stojantysis atliko visas užduotis ir kiekvienos užduoties atlikimas yra įvertintas teigiamai.