Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Priėmimas į Menotyros krypties mokslo doktorantūrą

 

Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2024 m.

JUNGTINĖS VDA, LKTI ir LMTA MENOTYROS DOKTORANTŪROS DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR GALIMŲ VADOVŲ SĄRAŠAS (2024)

Konkurse į doktorantūros studijas gali dalyvauti asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas.

2024 m. rugpjūčio 26 – rugsėjo 4 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems. 2024 m. rugsėjo 13 d., 9 val.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2024 m. rugsėjo 13 d., 17 val. 
Apeliacijų priėmimas. 2024 m. rugsėjo 16 d.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 18 d.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, mokslinių publikacijų kokybės įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), mokslinių publikacijų kokybės (Mpb) įvertinimų vidurkio.

Ʃ – Konkursinis balas
Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

Konkursinio balo sandara

Priėmimo komisija, taikydama dešimtbalę sistemą, įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, mokslines publikacijas, ir pokalbio metu išryškėjusį tinkamumą moksliniam darbui, motyvaciją vykdyti pasirinktos mokslinės problemos tyrimus, mokslinio darbo patirtį. Jei kandidatai surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Mokslinė publikacija – publikacija, paskelbta recenzuojamame mokslo leidinyje. Jos kokybė vertinama balais nuo 1 iki 10. Bendras mokslinių publikacijų kokybės vertinimas gaunamas išvedus aritmetinį vidurkį iš visų Priėmimo komisijos narių už publikacijos kokybę skirtų balų.

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

• Prašymas Rektoriaus vardu.
• Magistro diplomo ir jo priedėlio / priedo skenuotos kopijos. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, turi būti atliktas aukštojo mokslo kvalifikacijos įvertinimas ir pripažinimas.
Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas stojančiųjų į visas studijų pakopas įgyto išsilavinimo įvertinimą ir pripažinimą atlieka Vilniaus dailės akademijos Tarptautinių ryšių skyrius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-755 „Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vilniaus dailės akademijai“.
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2024 m.
• Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų). Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai (Tematikų sąrašas 2024 m. stojimams bus paskelbtas iki 2024 m. gegužės mėn. pradžios. Šiuo metu galima susipažinti su 2023 m. TEMATIKŲ SĄRAŠU) arba dviem tematikom prioriteto tvarka.
• Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV).
• Mokslinių publikacijų sąrašas ir jų kopijos.
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
• Dokumento, patvirtinančio vardo ir/ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir/ar pavarde, skenuota kopija.
• Stojimo įmokos kvitas.
• Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 50 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“.

Šios įmokos nemoka asmenys turintys nustatytą 0–25 % darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su kitais dokumentais turi pateikti kopijas dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šia lengvata.

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Apeliacijų teikimo ir svarstymo tvarka

Stojantysis (-čioji) turi teisę pateikti apeliaciją dėl priėmimo procedūrų pažeidimo. Apeliacijoje turi būti motyvuotai pagrįsta, kodėl pažeistos nustatytos priėmimo procedūros. Priėmimo komisijos skirtų įvertinimų balais apeliuoti negalima.  

Apeliacijos teikiamos raštu Menotyros doktorantūros programos Priėmimo komisijai adresu – doktorantura@vda.lt, ne vėliau kaip iki datos, nurodytos punkte „Priėmimo datos ir terminai“.  Apeliacinė komisija apeliaciją išnagrinėja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Apeliacinės komisijos sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo Apeliacinės komisijos pirmininkas. Nustačius priėmimo procedūros pažeidimus, skelbiamas pakartotinas Priėmimo komisijos posėdis.

Apeliacinę komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Mokslo doktorantūros (menotyros) apeliacinės komisijos nariai: LMTA meno ir mokslo prorektorė, VDA prorektorius mokslui ir menui, LKTI direktorius, menotyros doktorantūros programos vadovė, ir viena(s) Menotyros doktorantūros komiteto narė(ys).

Jei apeliacijos svarstymo metu numatyta kviesti stojantįjį, apeliacijos svarstymo laikas ir vieta stojančiajam paskelbiami iš anksto. Stojančiajam negali atstovauti kitas asmuo.

Informacija teikiama

Vilniaus dailės akademija
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt
Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Saltoniškių g. 58 – 215, Vilnius
tel. (8–5) 2 751898
el. p. lkti@lkti.lt

Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, Vilnius, 208 kabinetas
tel. (8 5) 261 7682
e.p. doktorantura@lmta.lt