Priėmimas į ištęstines meno doktorantūros studijas meno licenciatams

Priėmimas į ištęstines meno doktorantūros studijas meno licenciatams bus vykdomas 2019 m. birželio 27–28 d. 

Dokumentai priimami nuo gegužės 27 d. iki birželio 18 d. LMTA Doktorantūros skyriuje (Gedimino pr. 42, 308 kab.) nuo 13.30 iki 16.00 val.

Tel. pasiteiravimui: 261 76 82, mob. tel. nr. 8 687 94630, el. p. doktorantura@lmta.lt

Dokumentų sąrašas:

Stojantis į meno doktorantūrą meno licenciatas turi pateikti:

1. Prašymą rektoriaus vardu (prašymo formą rasite čia);
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Magistro ar jam prilygintą aukštojo universitetinio mokslo baigimo diplomą ir jo priedėlį;
4. Meno licenciato diplomą;
5. Meno aspirantūros studijų metu apgintą meno projektą (kūrybinės dalies baigiamojo egzamino programą ir teorinės dalies darbą);
6. Išsamią po meno aspirantūros studijų baigimo vykdytos meninės-kūrybinės veiklos ataskaitą;
7. Profesionalių meno vertintojų atsiliepimus ir kitą informaciją apie licenciatą oficialiuose šaltiniuose;
8. Publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijų) kopijas;
9. Planuojamo rengti meno projekto aprašą (nuo 3000 iki 5000 žodžių; atspausdintą ir elektroninį (siųsti el. paštu doktorantura@lmta.lt) teksto variantus);
10. Kūrybos/atlikimo pristatymo (meninės stojamojo egzamino dalies) programą su kūrinių trukmėmis (bendra trukmė – 30–40 min.);
11. Anketą su nuotrauka (anketos formą rasite čia);
12. Paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
13. Stojamąją studijų įmoką patvirtinančią banko kvito kopiją.

Stojamoji studijų įmoka – 40,00 eur.

Mokestis sumokamas į LMTA sąskaitą. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai: gavėjas – Lietuvos muzikos ir teatro akademija, įm. kodas – 111950624; gavėjo bankas – Swedbank, sąskaita – LT14 7300 0100 0245 5553; įmokos kodas – 103129; mokėjimo paskirtis – už stojamuosius.

Stojamųjų egzaminų į meno doktorantūrą meno licenciatams tvarka (išsamų tvarkos aprašą rasite čia):

Stojantis į meno doktorantūrą meno licenciatas dalyvauja konkurse, kuris susideda iš trijų dalių: 1) kūrybos pristatymo ir pokalbio; 2) meno projekto pristatymo bei jo aprašo vertinimo; 3) meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymo.
Kūrybos pristatymo dalyje atskleidžiami stojančiojo meniniai kūrybiniai gebėjimai, meninė branda ir profesinis pasirengimas. Pristatymo trukmė – 30-40 min.
Pokalbio metu tikrinamas stojančiojo teorinis pasirengimas, jo kompetencija pasirinktoje studijų kryptyje, bendras išprusimas, gebėjimas argumentuotai bei sklandžiai reikšti savo požiūrį.
Planuojamo rengti meno projekto pristatymą sudaro pagrindinių projekto idėjų pateikimas žodžiu ir meno projekto svarstymas bei stojančiojo publikacijų (jei tokių yra) aptarimas.
Meno aspirantūros studijų metu apginto meno projekto pristatymą sudaro meno licenciato meno projekto kūrybinės dalies ir tiriamojo darbo įvertinimas.