II pakopa. Magistrantūros studijos

2019 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia priėmimą į šias magistrantūros studijų programas:

Studijų programa

Specializacijos

Studijų programos ar specializacijos vykdymo vieta

Dramos režisūra

  Klaipėda

Kompozicija

 

akademinė kūryba

 Vilnius

skaitmeninės technologijos

 Vilnius

 

 

Meno teorija

 

 

 

etnomuzikologija

 Vilnius

muzikologija

 Vilnius

kinotyra

 Vilnius

teatrologija

 Vilnius
Meno vadyba    Vilnius

Muzikos atlikimas

akordeonas

 Vilnius

choro dirigavimas

Vilnius ir Klaipėda 

dainavimas

 Vilnius ir Klaipėda

dirigavimas pučiamųjų orkestrui

 Vilnius

dirigavimas simfoniniam orkestrui

 Vilnius

džiazas

 Vilnius

džiazo ir populiarioji muzika

Klaipėda

fortepijonas

 Vilnius

kamerinis ansamblis

 Vilnius

kamerinis dainavimas

 Vilnius

klavesinas

 Vilnius

koncertmeisteris

 Vilnius

liaudies instrumentai

 Vilnius ir Klaipėda

mušamieji instrumentai

 Vilnius

orkestro muzika

Klaipėda

pučiamieji instrumentai

 Vilnius

styginiai instrumentai

 Vilnius

šiuolaikinė muzika

 Vilnius

vargonai

 Vilnius

Teatro menas

vaidyba

 Vilnius

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kviečiame studijuoti ir kitų aukštųjų mokyklų absolventus.

Stojantieji į antrosios pakopos studijas pateikia šiuos dokumentus:

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Įforminant priėmimą

Stojančiojo prašymas (pildomas Akademijoje)

Notaro arba LMTA vadovo įgalioto asmens Akademijos Priėmimo skyriuje patvirtintos pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) kopijos

Pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) originalai (parodyti)

Sumokėtos studijų įmokos už semestrą kvito kopija (jeigu asmuo kviečiamas studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje)

Stojamosios studijų įmokos kvitas
Suma: 45,00 Eur (jeigu pasirinkta viena programa)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 111950624
Atsisk. sąsk. Nr. LT147300010002455553,
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000
Įmokos kodas: 103129

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimo kopija (jeigu turi)

Asmens tapatybės kortelės arba paso originalas (parodyti)

Prašymas skirti bendrabutį (jeigu reikia)

1 (viena) asmens fotonuotrauka (3×4)

 

Stojančiųjų prašymai priimami nuo 2019 m. birželio 3 d. LMTA I rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius), 101 kab. darbo dienomis (pirmadieniais-penktadieniais) nuo 10:00 val. iki 16:00 val.
Stojantieji prašymus gali pateikti Klaipėdoje, 301 kab. (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) darbo dienomis (pirmadieniais-penktadieniais) nuo 13:00 iki 16:00 val.

El. paštu prašymai nepriimami. Reikia nurodytu laiku atvykti į nurodytą priėmimo skyrių Vilniuje arba Klaipėdoje ir asmeniškai pateikti prašymą bei kitus reikalingus dokumentus, o gavus kvietimą studijuoti, laiku pasirašyti studijų sutartį. Galima notariškai įgalioti kitą asmenį atlikti šiuos veiksmus.

Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės