II pakopa. Magistrantūros studijos

 Kviečiamųjų studijuoti Meno vadybos studijų programą sąrašas


2019 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia papildomą priėmimą į šias magistrantūros studijų programas:

Studijų programa Specializacijos Studijų programos ar specializacijos vykdymo vieta Egzamino laikas ir vieta 

Meno vadyba

  Vilniuje

2019-08-28 13:00 val.

LMTA V rūmuose 216 aud.
(T. Kosciuškos g. 12, Vilnius)

Muzikos atlikimas:

akordeonas, choro dirigavimas, dainavimas, džiazas, fortepijonas, kamerinis ansamblis, koncertmeisteris, liaudies instrumentai, pučiamieji ir mušamieji instrumentai, styginiai instrumentai, vargonai, klavesinas, šiuolaikinė muzika.

Vilniuje

Dainavimas – 2019-08-29 13:00 val. J. Karoso salėje (Gedimino pr. 42, Vilnius)
______________________
Styginiai – 2019-08-28 19:00 val.
LMTA II rūmuose 2019 aud.  
_________________________

Džiazas – 2019-08-29 10:00 val.
LMTA IV rūmuose
 207 aud.
(T. Kosciuškos g. 10, Vilnius) 

Muzikos atlikimas:

džiazo ir populiarioji muzika, orkestro muzika, liaudies instrumentai, dainavimas.

Klaipėdoje  

Stojantieji į antrosios pakopos studijas pateikia šiuos dokumentus: 


 Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

 Įforminant priėmimą
Stojančiojo prašymas (pildomas Akademijoje)

Notaro arba LMTA vadovo įgalioto asmens Akademijos Priėmimo skyriuje patvirtintos pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) kopijos

Pirmosios studijų pakopos diplomo ir diplomo priedėlio (priedo) originalai (parodyti)

Sumokėtos studijų įmokos už semestrą kvito kopija (jeigu asmuo kviečiamas studijuoti valstybės nefinansuojamoje vietoje)

Stojamosios studijų įmokos kvitas
Suma: 45,00 Eur (jeigu pasirinkta viena programa)
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 111950624
Atsisk. sąsk. Nr. LT147300010002455553,
AB bankas „Swedbank“, kodas 73000
Įmokos kodas: 103129 

Bazinių karinių mokymų arba nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo pažymėjimo kopija (jeigu turi)

Asmens tapatybės kortelės arba paso originalas (parodyti) 

Prašymas skirti bendrabutį (jeigu reikia)

1 (viena) asmens fotonuotrauka (3×4) 

 

Stojančiųjų prašymai priimami:

  • LMTA I rūmų 101 kab. (Gedimino pr. 42, Vilnius) – darbo dienomis 12:00–16:00 val. 
  • Klaipėdos fakulteto 301 kab. (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda) – darbo dienomis 13:00–16:00 val.

El. paštu prašymai nepriimami. Reikia nurodytu laiku atvykti į nurodytą priėmimo skyrių Vilniuje arba Klaipėdoje ir asmeniškai pateikti prašymą bei kitus reikalingus dokumentus, o gavus kvietimą studijuoti, laiku pasirašyti studijų sutartį. Galima notariškai įgalioti kitą asmenį atlikti šiuos veiksmus. 

Studentų priėmimo 2019 m. taisyklės

Daugiau informacijos
LMTA priėmimo skyrius
Mob. +370 650 68648
El. paštas: priemimas@lmta.lt


2019 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia priėmimą į šias magistrantūros studijų programas:

Studijų programa

Specializacijos

Studijų programos ar specializacijos vykdymo vieta

Dramos režisūra

Klaipėda

Kompozicija

 

akademinė kūryba

 Vilnius

skaitmeninės technologijos

 Vilnius

 

 

Meno teorija

 

 

 

etnomuzikologija

 Vilnius

muzikologija

 Vilnius

kinotyra

 Vilnius

teatrologija

 Vilnius
Meno vadyba  Vilnius

Muzikos atlikimas

akordeonas

 Vilnius

choro dirigavimas

Vilnius ir Klaipėda 

dainavimas

 Vilnius ir Klaipėda

dirigavimas pučiamųjų orkestrui

 Vilnius

dirigavimas simfoniniam orkestrui

 Vilnius

džiazas

 Vilnius

džiazo ir populiarioji muzika

Klaipėda

fortepijonas

 Vilnius

kamerinis ansamblis

 Vilnius

kamerinis dainavimas

 Vilnius

klavesinas

 Vilnius

koncertmeisteris

 Vilnius

liaudies instrumentai

 Vilnius ir Klaipėda

mušamieji instrumentai

 Vilnius

orkestro muzika

Klaipėda

pučiamieji instrumentai

 Vilnius

styginiai instrumentai

 Vilnius

šiuolaikinė muzika

 Vilnius

vargonai

 Vilnius

Teatro menas

vaidyba

 Vilnius

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kviečiame studijuoti ir kitų aukštųjų mokyklų absolventus.