Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Meno teorija

Studijų programos tikslas: išugdyti plačios erudicijos menotyrininkus – mokslininkus, scenos ir audiovizualinių menų, muzikinio ir kultūrinio gyvenimo analitikus, aktyvius kultūrinių procesų dalyvius ir organizatorius, gebančius savarankiškai atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, profesionaliai ir kompetentingai interpretuoti ir vertinti meninius reiškinius, dirbti skirtingų sričių specialistų komandoje, inicijuoti ir vykdyti įvairius tiriamuosius ir meno projektus. 

Meno teorija – antrosios pakopos Menotyros krypties studijų programa, perėmusi LMTA vykdytų Muzikos teorijos ir kritikosMuzikinio folkloroTeatrologijos ir kinotyros studijų programų gerąją patirtį ir tradicijas.

FAKULTETAS: Muzikos fakultetas, Teatro ir kino fakultetas

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA: Humanitarinių mokslų magistras

VALSTYBINIS KODAS: 6211NX004

SPECIALIZACIJOS: Etnomuzikologija, Kinotyra, Muzikologija, Teatrologija

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Humanitariniai mokslai

AKREDITUOTA IKI: 2021-06-30

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

DOKUMENTAI: Profilio aprašas

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAILT, EN kalbomis

Studijų rezultatai: gebėjimas abstrakčiai mąstyti, sisteminti informaciją, kurti ir plėtoti naujas idėjas atliekant meno tyrimus; gebėjimas dirbti savarankiškai ir grupėje, bendradarbiauti ir dirbti tarpdalykinėje, tarptautinėje aplinkoje; gebėjimas taikyti žinias profesinėje aplinkoje (mokslinėje bei praktinėje veikloje); meno teorijų bei tyrinėjimų išmanymas ir taikymas, gebėjimas juos kritiškai vertinti, teikti rekomendacijas; kūrybinių procesų ir jų reikšmės šiuolaikiniame kultūriniame kontekste žinojimas ir gebėjimas juos analizuoti ir kritiškai įvertinti; gebėjimas suvokti ir vertinti aktualius meno (teatro, kino, muzikos) raidos bei kaitos procesus; gebėjimas vykdyti mokslinius ir / ar kultūros bei meno projektus, skatinti kultūros plėtrą Lietuvoje ir užsienyje; gebėjimas vykdyti mokslinius ir/ar taikomuosius tyrimus taikant šiuolaikinius menotyros ir kitų humanitarinių mokslų metodus. 

Profesinės veiklos galimybės: sėkmingai baigusieji programą gali dirbti lektoriais ir tyrėjais kultūros, švietimo bei mokslo įstaigose, mokslinių tyrimų institutuose, kritikais ir analitikais įvairiose žiniasklaidos struktūrose; užsiimti ekspertine veikla kultūros institucijose, kūrybinėse sąjungose, fonduose, archyvuose. Taip pat gali vykdyti organizacinę veiklą koncertinėse, meno renginių organizacijose. 

Tolesnių studijų galimybės: baigę antrosios pakopos studijų programą Meno teorija, studentai turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas menotyros kryptyje arba kt., jeigu tai numatoma priėmimo reikalavimuose.