Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Kino menas

Studijų programos tikslas: parengti kino meno profesionalą, gebantį inicijuoti ir savarankiškai ir (ar) kolegialiai įgyvendinti inovatyvius kino meno kūrybinius projektus (ar jų dalis) bei vykdyti aktualius savo srities meninius tyrimus, plėtojant individualų kūrybinį braižą ir taikant praktines ir teorines režisūros, prodiusavimo, filmavimo ir garso dizaino žinias ir gebėjimus.

 

Studijų programos skiriamieji bruožai: Tai – vienintelė Lietuvoje tokio pobūdžio studijų programa, kurioje kino srities (vaizdo režisūros, vaizdo operatoriaus, garso dizaino ir kino prodiusavimo) profesionalai gilina ir plečia pirmoje studijų pakopoje įgytas žinias ir gebėjimus, realizuodami kino meno kūrybinį projektą ir vykdydami aktualų savo srities meninį tyrimą. Studentus ugdo pripažinti Lietuvos kino menininkai ir mokslininkai, nuolat kviečiami atvykstantys dėstytojai iš užsienio, glaudžiai bendradarbiaujama su šalies kino industrijos atstovais.

VALSTYBINIS KODAS: 6211PX003

SPECIALIZACIJOS: Garso dizainas, Prodiusavimas, Vaizdo operatorius, Vaizdo režisūra

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų magistras

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

STUDIJŲ KRYPTIES VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

FAKULTETAS: Teatro ir kino fakultetas

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAS

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Gebės įvardinti, palyginti, analizuoti ir kritiškai vertinti kino meno tendencijas įvairiuose kontekstuose, atpažinti šiuolaikinio kino meno žanrus ir kryptis; suvoks ir gebės analizuoti ir interpretuoti bendruosius kultūrinius reiškinius.
1.2. Išmanys teorinius ir praktinius kino meno kūrimo ir gamybos principus, gebės juos plėtoti ir gilinti konkrečios kino meno profesijos kontekste.
1.3. Turės psichologinių žinių, padedančių spręsti problemas grupiniame ir asmeniniame kūrybos procese naujoje, neįprastoje aplinkoje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės inicijuoti ir savarankiškai atlikti meninį tyrimą, betarpiškai siedamas jį su kūrybine praktika, konceptualizuodamas ir kritiškai vertindamas aktualias praktines savo profesinio lauko problemas ir gilindamasis į specifinius jų aspektus.
2.2. Gebės pasirinkti ir kūrybiškai taikyti tinkamus meninio tyrimo būdus ir metodus, analizuoti, interpretuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir formuluoti išvadas, atitinkančias meninio tyrimo tikslą.
2.3. Gebės vertinti ir argumentuotai pagrįsti kino meno kūrybinio projekto ir meninio tyrimo originalumą ir aktualumą šalies ir tarptautiniame kontekste, priimti kino meno lauko tobulinimo sprendimus, įvertindamas alternatyvas ir galimų sprendimų pasekmes.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės plėtoti individualų kūrybinį braižą, kelti naujas idėjas, eksperimentuoti profesinėje veikloje, dirbdamas kintančioje aplinkoje.  
3.2. Gebės inicijuoti ir vykdyti inovatyvius kino meno projektus, taikyti ir diegti konkrečiam kino meno kūriniui ar jo daliai įgyvendinti tinkamas šiuolaikines technologijas, kūrybinius ar vadybinius metodus, priimti kino meno lauko tobulinimo sprendimus.
3.3. Gebės efektyviai planuoti kūrybinio kino meno projekto ar jo dalies rengimo bei kino meno tyrimo atlikimo etapus, prognozuoti galimas rizikas, numatyti jų įveikos būdus.
3,4 Išmanys garso tyrimo metodus, gebės analizuoti, vertinti bei įgyvendinti ilgametražio kino garso ir kitus kūrybinius garso projektus, atsižvelgdamas į idėjos ar temos aktualumą ir meninę vertę.
Soccialiniai gebėjimai
4.1. Vykdydamas meninę kūrybinę ir tiriamąją veiklą ir pristatydamas jos rezultatus, gebės efektyviai komunikuoti valstybine ir užsienio kalba raštu ir žodžiu su savo ir kitų sričių specialistais, vartodamas profesinį žodyną.
4.2. Gebės dirbti individualiai ir komandoje profesinėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje, organizuoti ir valdyti darbo eigą, imtis lyderystės ir atsakomybės už savo ir komandos veiklos kokybę ir tobulinimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
4.3. Gebės komunikuoti su auditorija įvairiuose sociokultūriniuose kontekstuose, pristatydamas kūrybinės veiklos ir meninių tyrimų rezultatus, naudodamas efektyviausius komunikacijos metodus ir strategijas.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą, gebės tikslingai pasirinkti tolesnio tobulinimosi kryptis ir būdus, išskirti veiklos prioritetus ir jų laikytis, prisitaikyti prie naujų situacijų, kurti konkurencingoje aplinkoje.
5.2. Gebės imtis iniciatyvos spręsdamas kylančias kūrybines ir organizacines problemas, suvoks moralinę atsakomybę už savo sprendimų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
5.3. Naudodamas sisteminį ir strateginį mąstymą savarankiškoje meninėje kūrybinėje ir tiriamojoje veikloje, gebės prisitaikyti prie kintančių technologinių ir klimato kaitos sąlygų.
5.4. Gebės kritiškai vertinti savo ir kitų kino meno kūrėjų veiklą, priimti kritiką ir ją efektyviai panaudoti asmeniniam tobulėjimui, plėtojant savarankišką profesinę ir meninę tiriamąją veiklą.

Profesinės veiklos galimybės: Baigę antrosios pakopos studijų programos Kino menas studijas asmenys gali dirbti Lietuvos ir užsienio kino ir TV produkcijos gamybos kompanijose, taip pat gali savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje veikloje. 

Tolesnių studijų galimybės: Baigę antrosios pakopos studijų programą Kino menas absolventai gali tęsti studijas meno doktorantūroje.