Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Muzikos atlikimas

Programos tikslas: Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti brandžius, meninę individualybę suformavusius muzikos atlikėjus, išmanančius muzikinės kultūros raidą, pasirinktos specializacijos atlikimo praktikos tradicijas, muzikinės raiškos priemones ir interpretacijos galimybes, gebančius atlikti meno tyrimus ir savo kūryba, išreiškiamomis aukšto lygio meninėmis, kūrybinėmis idėjomis ir įžvalgomis veikti meno, kultūros ir meninio ugdymo raidą šalyje ir už jos ribų. Magistrantai, derindami meno praktikos patirtį su meno tyrimais, tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos atlikėjo kompetencijas, plėtoja savarankišką koncertinę veiklą, lavina intelektą ir plečia erudiciją, ugdo gebėjimą dirbti ir tobulėti savarankiškai, tobulina konstruktyvaus ir argumentuoto dalykinio bendravimo bei lyderystės gebėjimus.

Skiriamieji bruožai: Skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal mainų programas, dalykinių kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, koncertinėje veikloje, konkursuose). Skatinama savarankiška koncertinė veikla, bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais tarpdisciplininiuose meno projektuose ir tarptautinėje veikloje.

VALSTYBINIS KODAS: 6211PX004

 

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų magistras

 

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

SPECIALIZACIJOS / JŲ GRUPĖS, VYKDOMOS KLAIPĖDOJE: Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazo ir populiarioji muzika, Liaudies instrumentai, Orkestro muzika

SPECIALIZACIJOS / JŲ GRUPĖS, VYKDOMOS VILNIUJE: Akordeonas, Baroko opera, Choro dirigavimas, Dainavimas, Džiazas, Dirigavimas pučiamųjų orkestrui, Dirigavimas simfoniniam orkestrui, ECMAster (jungtinė specializacija), Fortepijonas, Kamerinis ansamblis, Kamerinis dainavimas, Klavesinas, Koncertmeisteris, Liaudies instrumentai, Styginiai instrumentai, Pučiamieji ir mušamieji instrumentai, Šiuolaikinė muzika, Vargonai

FAKULTETAI: Muzikos fakultetas, Klaipėdos fakultetas

AKREDITUOTA IKI: 2020-08-31

PROGRAMOS KOMITETAS

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 2 metai

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 120

STUDIJŲ PROGRAMŲ PLANAI: LT, EN kalbomis

Dalykinės kompetencijos

  1. Gebėjimas inspiruoti ir realizuoti originalias menines idėjas pasirinktos specializacijos muzikos išraiškos priemonėmis.
  2. Muzikos teorijos, istorijos ir kultūros kontekstų, jų sąsajų su interpretacijos tradicijomis išmanymas.
  3. Gebėjimas plėtoti kūrybinę patirtį inicijuojant ir savarankiškai vykdant meninę veiklą.
  4. Gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus ir jų reikšmę šiuolaikinės kultūros kontekste.

Bendrosios kompetencijos

  1. Tarpasmeniniai ir bendravimo įgūdžiai bei lyderystė.
  2. Sisteminis ir analitinis mąstymas.
  3. Gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai.
  4. Gebėjimas atlikti savarankišką mokslinį tyrimą bei jį pristatyti.

Tolimesnių studijų galimybės: Muzikos atlikimo studijų programos magistrantai gali tęsti studijas meno doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės: Muzikos atlikimo studijų programoje įgytos dalykinės ir bendrosios kompetencijos suteikia galimybę dirbti muzikos atlikėjais meno kolektyvuose, savarankiškai inicijuoti ir plėtoti kūrybinę veiklą, vykdyti meno tyrimus, užsiimti šviečiamąja ir ekspertine veikla, vadovauti muzikiniams kolektyvams, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, turintiems pedagogo kvalifikaciją – vaikų muzikos ir meno mokyklose, konservatorijose.