Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Užsieniečiams

Stojantiesiems į LMTA pirmosios (bakalauro) pakopos studijas:

Stojančiųjų, įgijusių išsilavinimą užsienio mokslo institucijoje, kvalifikacija turi būti lygiavertė Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui. Ketinantys stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas turi pateikti dokumentus Studijų kokybės vertinimo centrui (SKVC) Vilniuje, kur pastarieji bus įvertinti. Vertinimui reikalingų dokumentų sąrašas, paraiškos formos bei išsamesnė informacija apie dokumentų priėmimą teikiama Studijų kokybės vertinimo centre.

SKVC taip pat nustato užsienyje baigtų mokomųjų dalykų atitikmenis Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dalykams bei perveda pažymius į šimtabalę arba dešimtbalę vertinimo sistemą. Centro nustatyti pažymiai yra naudojami stojančiųjų konkursiniui balui apskaičiuoti. 

SKVC apdoroti duomenys toliau yra perduodami Švietimo ir mokslo ministerijai, kuri priima sprendimą dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo.

Užsieniečiai, įgiję išsilavinimą užsienio valstybių institucijose ir pretenduojantys į Akademijos pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistrantūros) pakopų studijų programas, priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie yra:

1) Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;

2) turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;

3) išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą.

Reikalingi dokumentai

Studijų programos, kurios vykdomos anglų ir rusų kalba

Priėmimo etapai

Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo

Užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašas

Informacija apie priėmimą teikiama: 

El. paštu: admission@lmta.lt

Telefonu: (+370 5) 261 0144