I pakopa. Bakalauro studijos

2019 metais Lietuvos muzikos ir teatro akademija skelbia priėmimą į šias  studijų programas:

Studijų programa

Specializacijos

Pastabos

Kino menas (Vilniuje) dramaturgija  
Menų pedagogika (Klaipėdoje) muzika  
šokis  
teatras  
Menų pedagogika (Vilniuje) muzika  
Muzikos atlikimas (Vilniuje)* akordeonas  
choro dirigavimas  
dainavimas  
dirigavimas pučiamųjų orkestrui  
dirigavimas simfoniniam orkestrui  
džiazas  
fortepijonas  
klavesinas  
liaudies instrumentai  
mušamieji instrumentai  
pučiamieji instrumentai  
styginiai instrumentai (išskyrus gitarą)  
vargonai  
Muzikos atlikimas (Klaipėdoje)* dainavimas  
liaudies instrumentai  
styginiai instrumentai (gitara)  
chorvedyba ir vargonininkavimas  
džiazo ir populiarioji muzika  
Muzikos studijos (Vilniuje)* elektroninė muzika  
kompozicija  
garso režisūra  
muzikinis folkloras  
muzikos industrija ir prodiusavimas  
muzikos tyrimai  

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (Vilniuje)

   

Šokis (Vilniuje)

klasikinis šokis  
šiuolaikinis šokis  

Šokio subkultūros (Klaipėdoje)

  Pramoginis, tautinis, performatyvus šokis.

Teatro menas (Vilniuje)

režisūra

 

Vaidyba (Klaipėdoje)

   

stojantiesiems į šias muzikos krypties studijų programas į konkursinį balą įskaičiuojamas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas.


2019 m. stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas priėmimo sąlygos ir minimalūs mokymosi rodikliai

Norint pateikti prašymą studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pirmosios (bakalauro) pakopos studijose reikia registruotis per Bendrojo priėmimo sistemą. Daugiau informacijos apie bendrąjį priėmimą.

Konkursinis balas

Priėmimo statistika