Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Šokis ir edukacija

Studijų programos tikslas: Parengti aukštos kvalifikacijos šokio meno specialistą, turintį profesinei veiklai būtinas kompetencijas (bendrakultūrinę, profesinę, dalykinę), įgijusį šokio meno istorijos, teorijos žinių sistemą, įsisavinusį įvairių šokio (pramoginio, tautinio, performatyvaus) stilių metodikas ir gebantį jas taikyti praktikoje. 

Skiriamieji bruožai: Tai yra unikali pirmosios pakopos studijų programa Lietuvoje, ugdanti profesionalius šokio meno specialistus. Nuo trečio kurso suteikiama galimybė rinktis alternatyvius (pramoginio, tautinio, performatyvaus) šokio studijų dalykus. Studijų proceso metu taikomas kompleksinio mokymo modelis. Programoje šalia pagrindinės (šokio) studijų krypties dalykų, yra studijuojami kitų krypčių – muzikos, teatro, pedagogikos dalykai. Studentus ugdo žymiausi Lietuvos šokio menininkai ir mokslininkai, nuolat bendradarbiaujama su žinomais profesionaliais užsienio šokio meno specialistais.

VALSTYBINIS KODAS: 6121PX040 

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS: Menų bakalauras 

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ: Menai

STUDIJŲ TRUKMĖ: Nuolatinės studijos, 4 metai

AKREDITUOTA IKI: 2024-05-23

PROGRAMOS APIMTIS KREDITAIS: 240

FAKULTETAS: Klaipėdos fakultetas

STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS: Šokio subkultūros (įstojusiems iki 2023 m.)

Numatomi programos studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas
1.1. Turės specialiųjų šokio meno dalykų žinių, gebės jas taikyti asmeninėje ir profesinėje veikloje.
1.2. Žinos skirtingų stilių, žanrų šokių interpretacijos tradicijas bei atlikimo standartus.
1.3. Žinos šokio meno veiklos nacionalinį ir tarptautinį kontekstus, išmanys meninės veiklos vadybos principus ir gebės žinias taikyti kūrybinėje praktinėje veikloje.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
2.1. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms profesinės veiklos problemoms spręsti.
2.2. Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinius procesus, profesinės veiklos tendencijas, įžvelgti aktualias šokio meno kultūros puoselėjimo problemas.
2.3. Gebės ištirti ir suformuluoti problemą, numatyti ir pagrįsti jos sprendimo būdus ir technologijas.
Specialieji gebėjimai
3.1. Gebės profesionaliai atlikti skirtingų stilių šokius, perteikti savitą meninę koncepciją.
3.2. Gebės planuoti, organizuoti ir įgyvendinti šokio atlikimo veiklą, kurti šokius ir rengti masines šokių šventes.
3.3. Gebės naudoti informacines komunikacines technologijas šokio vadovo veikloje ir profesiniam tobulėjimui.
Socialiniai gebėjimai
4.1. Gebės etiškai bendrauti, bendradarbiauti, palaikyti profesinius santykius su specialistais ir kitais asmenimis.
4.2. Gebės dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus asmenis, motyvuoti, būti iniciatyviu, atsakingu, sąžiningu siekiant bendrų tikslų.
4.3. Gebės įvertinti skirtingų šokio vartotojų poreikius, sociokultūrinį kontekstą ir pasirinkti efektyviausias meninės komunikacijos formas.
Asmeniniai gebėjimai
5.1. Gebės atrasti, sisteminti ir tikslingai naudoti informaciją profesinėje šokio vadovo ar atlikėjo veikloje.
5.2. Gebės kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, generuoti idėjas, imtis iniciatyvos, profesinėje erdvėje veikti atsakingai ir motyvuotai.
5.3. Gebės taisyklingai vartoti gimtąją ir užsienio kalbas profesinėje aplinkoje, naudoti įvairius komunikavimo būdus bei priemones.

Tolesnių studijų galimybės: Baigę pirmosios pakopos studijų programą Šokio subkultūros absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos šokio ir kitų studijų krypčių programas, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.

Profesinės veiklos galimybės: Baigę pirmosios pakopos studijų programą Šokio subkultūros ir igiję menų bakalauro laipsnį, absolventai gali dirbti atlikėjais ar šokio kolektyvų meno vadovais įvairiose kultūros įstaigose, mėgėjiškose ir profesionaliose šokių grupėse, inicijuoti šokio ugdymo privačią, projektinę veiklą ir naujų kolektyvų kūrimą. Baigę gretutinės pedagogikos krypties studijas ir įgiję pedagogo kvalifikaciją, absolventai gali dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose. 

Informaciją stojantiesiems rasite ČIA.

Stojamųjų egzaminų reikalavimus rasite ČIA.

Grįžti atgal