Etnologijos mokslo krypties doktorantūra

Nuo 2011 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdo  humanitarinių mokslų srities Etnologijos krypties (07 H) doktorantūros studijas kartu Vilniaus universitetu (VU) ir  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (LLTI).

Vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi, priėmimas į doktorantūrą vyksta  LLTI,  studijas organizuoja VU kartu su LLTI ir LMTA. Doktorantūros priežiūrą vykdo bendras visų trijų institucijų Doktorantūros komitetas