Skelbimai apie projektų gynimus

Sigito Mickio  meno doktorantūros projekto gynimas
2018 m. gruodžio 12-13  d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bus ginamas kompozitoriaus Sigito Mickio meno doktorantūros projektas „Kūrybingumo fenomeno projekcija muzikinėje kompozicijoje“. Meno projekto kūrybinės dalies vadovas – prof. Vaclovas Augustinas, tiriamosios dalies vadovė – prof. dr. (hp.) Gražina Daunoravičienė.

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42).

Meno doktorantūros projekto kūrybinės dalies gynimas
2018 m. gruodžio 12 d. 18 val.
Muzikos inovacijų studijų centras (Sfera), (Gedimino pr. 42, Vilnius)
Programa:
1. Apocalypsis for symphonic orchestra (“When the lightning tears…”) orch(2222-4221-3perc-str)
2.
Apocalypsis: The crowd 6vc
3. Pilis actress-4perc-4ten
4. Žmogus tamsoje SATB

Meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies gynimas
2018 m. gruodžio 13 d.  10 val.
Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKAS:
prof. Mindaugas Urbaitis (LMTA, muzika P03)

TARYBOS NARIAI: 
Prof. Donatas Katkus (LMTA, muzika P03)
Prof. Rytis Mažulis (LMTA, muzika P03)
Prof. dr. Martin Boiko, Latvijos  Jazepo Vytuolio  muzikos akademija, humanitariniai  mokslai, menotyra, muzikologija)
Prof. dr. Antanas  Kučinskas (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

RECENZENTAI: 
Meno projekto kūrybinės dalies – prof. dr. Ričardas Kabelis (LMTA,  muzika P03)
Meno projekto tiriamosios dalies – doc. dr. Martins Vilums (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija)


Lino Balandžio  meno doktorantūros projekto gynimas
2018 m. gruodžio 13-14 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bus ginamas choro dirigento Lino Balandžio meno doktorantūros projektas „Choras Katalikų bažnyčios liturgijoje“. Meno projekto kūrybinės dalies vadovas – prof. Povilas Gylys, tiriamosios dalies vadovė – doc dr. Danutė Kalavinskaitė.

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42).

Meno doktorantūros projekto kūrybinės dalies gynimas
2018 m. gruodžio 13 d. 19 val.
Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčia (Rūdninkų g. 20/1)

Programa:
1. Johann Sebastian Bach (1685–1750) Komm, Jesu, komm („Ateik, Jėzau, ateik“), BWV 229 (1684); (basso continuo Povilas Jacunskas),
2. Сергей Рахманинов (1873–1943) Всенощное бдение op. 37, („Nakties vigilija“, 1916): I dalis Приидите, поклонимся („Ateikime, pagarbinsime“), II dalis Благослови, душа моя („Šlovink, mano siela“) solo Nora Petročenko;  IX dalis Благословен еси Господи („Palaimintas esi, Viešpatie“),
3. Alfred Schnittke (1934–1998) Three Sacred Hymns for mixed choir („Trys religiniai himnai mišriam chorui“, 1984),
4. Vaclovas Augustinas (g. 1959) Amen. Taip tebūna. Amen! (2018),
5. Gintautas Venislovas (g. 1973) Triump, triump (2018),
6. Donatas Zakaras (g. 1979) Rorate Caeli Desuper, mišriam chorui, varinių pučiamųjų kvintetui, solistei (2014); solo Ieva Skorubskaitė.
Dainuos Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Tomas Ambrozaitis).

Meno doktorantūros projekto tiriamosios dalies gynimas
2018 m. gruodžio 14 d.  10 val.

Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKAS:  
Prof. Vaclovas Augustinas (LMTA, muzika P03)

TARYBOS NARIAI: 
Prof. Vytautas Miškinis (LMTA, muzika P03)
Doc. Artūras Dambrauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, muzika P03)
Prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija)
Prof. dr. Martin Boiko (Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademija, humanitariniai mokslai, menotyra)

RECENZENTAI: 
Meno projekto kūrybinės dalies – prof. Česlovas Radžiūnas, (LMTA, muzika, P03)  
Meno projekto tiriamosios dalies – lekt. dr. Jonas Vilimas (LMTA, humanitariniai mokslai, istorija 05H)


RŪTOS VOSYLIŪTĖS MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS
2018 m. birželio 5–6 d.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bus ginamas dainininkės Rūtos Vosyliūtės meno doktorantūros projektas „Fiksuoto ir nefiksuoto muzikinio teksto santykis italų baroko vokalinėje muzikoje: teorija ir atlikimo praktika“. Meno projekto kūrybinės dalies vadovė – prof. Sigutė Stonytė, tiriamosios dalies vadovė – prof. dr. (hp.) Gražina Daunoravičienė.

Meno doktorantūros projekto KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS:
2018 m. birželio 5 d. 19 val.
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Didžioji renesansinė menė (Katedros a. 4)
Baroko muzikos koncerto „Dramma da Capo“ programa:
1. A. Vivaldi oratorija Juditha Triumphans (1716), arija Matrona inimica
2. N. Porpora opera Angelica (1720), arija Bella diva d‘amor
3. L. Vinci opera Semiramide riconosciuta (1729), arija In braccio a mille furie
4. N. Jommelli opera L‘Olimpiade (1761), arija Superbo di me stesso
5. A. Scarlatti opera Penelope la casta (1696), arija Piu’ non credo
6. L.Vinci opera La Rosmina fedele (1725), arija Vuol tornare
7. L. Leo opera Demofoonte (1735), arija Se tutti i mali miei
8. A. Scarlatti opera Griselda (1720), arija Figlio tiranno
9. G. M. Orlandini opera Nero (1723), arija Muore il cigno

Meno doktorantūros projekto TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS:
2018 m. birželio 6 d.  10 val.
Juozo Karoso salė (Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKĖ:
Prof. Asta Krikščiūnaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzika W300, dainavimas)

TARYBOS NARIAI:
Prof. dr. Audronė Žiūraitytė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija)
Prof. dr. Jonas Bruveris (humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija)
Doc. Liudas Norvaišas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzika W300, dainavimas)
Romina Basso (Pezaro G. Rossini valstybinė konservatorija, muzika, dainavimas)

RECENZENTAI: 
Dr. Saulė Šerytė (LMTA, dainavimas)
Doc. dr. Laima Budzinauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra  muzikologija

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42).


VYTAUTO GIEDRAIČIO MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMAS
2018 m. birželio 25–26 d.

2018 m. birželio 25-26 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bus ginamas klarnetisto Vytauto Giedraičio meno doktorantūros projektas „Prancūzų klarneto mokyklos recepcija ir įtaka šiuolaikinei pučiamųjų instrumentų kultūrai Lietuvoje“. Meno projekto kūrybinės dalies vadovas – prof. Algirdas Budrys, tiriamosios dalies vadovė – prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė.

Su meno projekto tiriamąja dalimi ir jos santrauka galima susipažinti LMTA skaitykloje (Gedimino pr. 42).

Meno doktorantūros projekto KŪRYBINĖS DALIES GYNIMAS:
2018 m. birželio 25 d. 18 val.
Juozo Karoso salė
(Gedimino pr. 42, Vilnius)
PROGRAMA 
1. O. Balakauskas „Swingy Line 2“ klarnetui, altui ir fortepijonui
2. N. Paganini/Delécluse Kaprisas Nr. 5 klarnetui solo
3. J. Widmann „Fantasie“ klarnetui solo
4. C. Debussy „Première Rhapsodie“ klarnetui ir fortepijonui
5. F. Poulenc Sonata klarnetui ir fortepijonui

Meno doktorantūros projekto TIRIAMOSIOS DALIES GYNIMAS:
2018 m. birželio 26 d. 10 val.
Juozo Karoso salė
(Gedimino pr. 42, Vilnius)

MENO DOKTORANTŪROS PROJEKTO GYNIMO TARYBOS PIRMININKAS:
Habil. dr. Leonidas Melnikas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, socialiniai mokslai, sociologija 05S)

TARYBOS NARIAI:
Prof. Algirdas Vizgirda (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzika W300, pučiamieji instrumentai)
Prof. Petras Vyšniauskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, muzika W300, pučiamieji instrumentai)
Prof. habil. dr.(hp) Gražina Daunoravičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H, muzikologija)
Doc. Guntis Kuzma (Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, muzika, pučiamieji instrumentai)

RECENZENTAI: 
Prof. dr. Robertas Beinaris (LMTA, muzika, pučiamieji instrumentai)
Doc. dr. Judita Žukienė (LMTA, humanitariniai mokslai, menotyra, muzikologija)