Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Mokymasis visą gyvenimą

Mokymosi visą gyvenimą veiklas LMTA didžiausia apimtimi vykdo Karjeros ir kompetencijų centras (KKC), bendradarbiaudamas su kitais LMTA padaliniais.

Siekdamas plėtoti mokymosi visą gyvenimą veiklas, KKC teikia šias paslaugas:
• pedagogų kompetencijų ugdymas;
• kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas;
• kompetencijų vertinimas ir pripažinimas;
• neformalusis suaugusiųjų švietimas;
• mokymo programos organizacijoms;
• vaikų ir jaunimo edukacija.

Tobulėjimas įkvepia kūrybai ir naujiems darbams!

www.kkc.lmta.lt
LMTA KKC Facebook
El. paštas: kkc@lmta.lt