Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Apie Mokslo centrą

LMTA Mokslo centras yra Akademijos padalinys, įsteigtas 2012 m. rugsėjo mėn., kurio veiklos sritis ir tikslai – mokslo veiklos ir doktorantūros studijų koordinavimas ir plėtra.

PADALINIAI 

KONTAKTAI 

Vadovė 
Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė 
El. paštas ruta.staneviciute@lmta.lt 
Mob. tel. +370 604 07707 
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius 
Pagrindinės veiklos: mokslo strategijos plėtra, tarptautinė tinklaveika, mokslo sklaida ir komunikacija.

Vyriausioji mokslo darbuotoja 
Prof. dr. Danutė Petrauskaitė 
El. paštas danute.petrauskaite@lmta.lt
Mob. tel. +370 698 01749
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: egzodo muzikinės kultūros tyrimai, muzikos pedagogikos istorija.

Vyriausiasis mokslo darbuotojas 
Prof. habil. dr. Rimantas Sliužinskas 
El. paštas rimantas.sliuzinskas@lmta.lt
Mob. tel. +370 618 37917 
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: lietuvių etnomuzikologijos raidos moksliniai tyrimai, muzikinė antropologija, lyginamieji baltų ir slavų etninės muzikos tyrimai, Lietuvos etninių regionų muzikinio folkloro tyrimai, lietuvių etnomuzikologinės terminijos ištakų tyrimai.

Vyresnioji mokslo darbuotoja 
Prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli 
El. paštas lina.martinelli@lmta.lt 
Mob. tel. +370 614 72275 
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: moksliniai tyrimai, meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformos HARPS veiklos ir internetinio puslapio koordinavimas, LMTA vykdomų meninių tyrimų plėtros ir tarptautiškumo kuravimas.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja 
Dr. Vita Česnulevičiūtė 
El. paštas: mokslas@lmta.ltvita.cesnuleviciute@lmta.lt 
Mob. tel. +370 677 76560
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: informacijos apie LMTA istorijos archyve saugomus dokumentus, nuotraukas, fondo išteklių naudojimosi galimybes teikimas; LMTA bendruomenės narių skatinimas prisidėti pildant asmenines bylas, keistis informacija, vertingais dokumentais, nuotraukomis ir pan.; LMTA mokslo veiklos kuravimas ir sklaida.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Zita Abramavičiūtė-Mučinienė
El. paštas mokslas@lmta.lt 
Mob. tel. +370 611 34603
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: mokslo duomenų kaupimas; mokslo duomenų sklaidos LMTA internetiniame puslapyje priežiūra; informacijos apie mokslo projektus valdymas. 

Doktorantūros administratorė
Dr. Božena Čiurlionienė 
El. paštas: doktorantura@lmta.lt, bozena.ciurlioniene@lmta.lt
Tel. +370 687 94630
Adresas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmai 
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, 1208 kab.