Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Apie Mokslo centrą

LMTA Mokslo centras yra Akademijos padalinys, įsteigtas 2012 m. rugsėjo mėn.

Mokslo centrui priklauso: 

Mokslo centro paskirtis

1) koordinuoti, vykdyti ir plėtoti LMTA mokslo veiklą. Funkcijos:
– koordinuoti LMTA mokslo veiklą ir jos rezultatų sklaidą;
– koordinuoti LMTA rengiamus mokslo renginius;
– bendradarbiauti su mokslo veiklą vykdančiomis LMTA katedromis ir LMTA vykdomų mokslo projektų;
– vykdytojais;
– teikti LMTA tyrėjams ir dėstytojams metodinę, informacinę pagalbą;
– kaupti ir sisteminti duomenis apie LMTA mokslo ir kitą veiklą;
– vykdyti mokslo tiriamąją veiklą; 
– vykdyti kitą su Akademijos mokslo veikla susijusią veiklą. 

2) kuruoti doktorantūros studijas. Funkcijos: 
– planuoti ir administruoti mokslo ir meno doktorantūros procesus: apimtis, turinį, studijų vykdymą, atestacijas ir kt.;
– rengti strateginių trečiosios pakopos studijų dokumentus ir užtikrinti jų įgyvendinimą;
– planuoti ir vykdyti mokslo ir meno doktorantų priėmimą; 
– sudaryti doktorantūros studijų ir sesijų tvarkaraščius:
– organizuoti doktorantūros komitetų posėdžius ir įgyvendinti jų nutarimus; 
– planuoti ir organizuoti daktaro disertacijų ir doktorantūros meno projektų gynimą: 
– kaupti ir sisteminti duomenis apie trečiosios pakopos studentų priėmimą, studijas ir kitą veiklą. 

KONTAKTAI 

Vadovė 
Prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė 
El. paštas: mokslas@lmta.lt, ruta.staneviciute@lmta.lt 
Tel. (8 5) 261 7682 
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius

Vyresnioji mokslo darbuotoja 
Prof. dr. Lina Navickaitė-Martinelli 
El. paštas lina.martinelli@lmta.lt 
Mob. tel. +370 614 72275 
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: moksliniai tyrimai, meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformos HARPS veiklos ir internetinio puslapio koordinavimas, LMTA vykdomų meninių tyrimų plėtros ir tarptautiškumo kuravimas.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja 
Dr. Vita Česnulevičiūtė 
El. paštas vita.cesnuleviciute@lmta.lt 
Mob. tel. +370 677 76560
Adresas: Vilniaus g. 6-2, 01110 Vilnius, 2321 kab. (Muzikos fakulteto biblioteka)
Pagrindinės veiklos: prašymų priėmimas, jubiliejinių ar kitaip svarbių parodų-ekspozicijų LMTA Didžiosios salės fojė stenduose koordinavimas ir rengimas; informacijos apie LMTA istorijos archyve saugomus dokumentus, nuotraukas teikimas; supažindinimas su LMTA IA fondo ištekliais ir jų naudojimosi galimybėmis; LMTA bendruomenės narių skatinimas prisidėti pildant asmenines bylas, keistis informacija, vertingais dokumentais, nuotraukomis ir pan.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Zita Abramavičiūtė-Mučinienė
El. paštas mokslas@lmta.lt 
Mob. tel. +370 611 34603
Adresas: Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Pagrindinės veiklos: mokslo duomenų kaupimas; mokslo duomenų sklaidos LMTA internetiniame puslapyje priežiūra; informacijos apie mokslo projektus valdymas. 

Doktorantūros administratorė
Dr. Božena Čiurlionienė 
El. paštas: doktorantura@lmta.lt, bozena.ciurlioniene@lmta.lt
Tel. +370 687 94630
Adresas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos I rūmai 
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius, 1208 kab.  

Priėmimo laikas: 
Pirmadienis 9.00–12.00
Antradienis 14.00–17.00
Trečiadienis 9.00–12.00
Penktadienis 8.00–11.30