Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Fondai

MUZIKINIO FOLKLORO ARCHYVAS

LMTA Mokslo centro Muzikinio folkloro archyvas dėl sukauptų fondų yra vienas didžiausių muzikinio folkloro archyvų Lietuvoje. Vertingiausi pavyzdžiai atrenkami ir skelbiami įvairiuose transkripcijų ar (ir) garso įrašų leidiniuose. Archyvo fondus nuolat papildo kasmet vykstančios 2–3 folklorinės ekspedicijos ir trumpalaikės išvykos, taip pat sulaukiame dovanų iš pavienių asmenų (dovanojami šeimos archyvo garso ir vaizdo įrašai), archyvą papildo kopijos iš lokalinių ar kitų institucijų archyvų.

Muzikinio folkloro archyvo fonduose sukaupta:

 • garso įrašų fondas ~ 100 000 vnt. (arba 1420 val.);
 • vaizdo įrašų fondas ~ 600 val. įrašų;
 • sisteminis žanrinis katalogas;
 • sisteminis derminis katalogas (autorė G. Četkauskaitė);
 • transkripcijų fondas: dainų, ratelių, žaidimų ir instrumentinės muzikos 394 rinkiniai ~ 45 000 psl.;
 • foto fonduose apie 2000 nuotraukų;
 • knygų ir leidinių (Vinilinės plokštelės, MC, DVD, CD) fondas ~ 200 vnt.;
 • tradicinių muzikos instrumentų ekspozicija (150-151 a.);
 • unikalių leidinių fondas (XIX a. leidiniai surinkti folkloro ekspedicijose , privačių asmenų dovanos);
 • unikalių rankraščių fondas (J. Čiurlionytės, B. Dvariono, J. Žebrytės rankraščiai);
 • Duomenų bazės: 
  Muzikinio folkloro archyvo skaitmeninis fondas
  Europeana Sounds projektas

Mūsų fonduose atskirai saugomos kolekcijos ir rinkiniai, sukaupti olkloro judėjimo asmenybių (J. Trinkūnas, A. Jarmala, A. Bernatonis, J. Žebrytė).

Ilgus metus MFA sukaupti analoginiai garso įrašai neturėjo kopijų, išskyrus nedidelį kiekį (apie 100) dubliuotų magnetinių juostų. Tik nuo 1996 m. pradėta nuosekliai gaminti apsaugines ir darbines archyvinių garso įrašų kopijas. LMTA Etnomuzikologijos skyrius, 1996 m. gavęs UNESCO paramą, vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjo skaitmeninti archyvinius garso įrašus. Skaitmeninių folkloro įrašų kopijų gamyba buvo tęsiama su partneriais (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (LLTI), Lietuvių kalbos institutu (LKI), Klaipėdos universitetu (KU), Matematikos ir informatikos institutu (MII)) nuo 2003 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamus projektus, kuriuos koordinavo LMTA:

– 2003–2006 m. „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva“ (partneriai LLTI, LKI, KU ir MII);
– 2006 m. „Archyvinių folkloro įrašų ir duomenų apie juos skaitmeninimas“ (partneris LLTI);
– 2007–2008 m. „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija“ (partneriai LLTI, LKI ir MII);
– 2007–2009 m. „Folkloro archyvai ateičiai: skaitmeninimas, kaupimas, sisteminimas“ (partneriai LLTI ir KU) Buvo sukurta specializuota Folkloro duomenų bazė. duomenų bazė,  .

2014 m. Europeana Sounds projekto metu suskaitmeninta ir paskelbta 10000 muzikinio folkloro vnt. (vykdytas kartu su UAB „DIZI“, ir 20 partneriių iš 12 Europos šalių nacionalinių bibliotekų, garso įrašų institucijų tyrimų centrų bei universitetų). Su projektui pateiktais įrašais kviečiame susipažinti šioje svetainėje: http://folkloras.lmta.lt/. Daugiau apie projektą: http://www.europeanasounds.eu/. Šiame projekte renkami ir talpinami į portalą Europos kultūros paveldo garso įrašų metaduomenys: klasikinė muzika ir šiuolaikiniai pasirodymai, tradicinė, folkloro muzika ir istorijos, garso efektai, aplinkos garsai ir triukšmas iš gamtos pasaulio, kalbos, akcentai, tarmės.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su 24 partneriais, vienas iš kurių yra Lietuvos muzikos ir teatro akademija, nuo 2021 m. birželio 30 d. užbaigė projektą VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANČIOS VIRTUALIOS KULTŪRINĖS ERDVĖS PLĖTRA. Šio projekto pagrindinis tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra, efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška; interaktyvesnis informacijos apie kultūros turinį pateikimas; didesnė kultūrinio turinio sklaida; gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas. Projektą finansuoja ES Europos regioninės plėtros fondas. Suskaitmeninta 20000 vnt. garso įrašų, 2000 vnt. vaizdo įrašų, 38000 vnt. transkripcijų, 2000nuotraukų. Šie įrašai yra prieinami visuomenei https://www.epaveldas.lt/  svetainėje. Šiuo metu vykdomi projektai, kuriais siekiama paskelbti MFA sukauptą turinį, nuolat jį atnaujinant, siekiant padaryti patrauklų visiems besidomintiems lietuviška ir Lietuvos tautų tradicine kultūra.