Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Kompaktinės plokštelės

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos leidiniai parduodami Centrinių rūmų (Gedimino pr. 42) skaitykloje, prašom kreiptis LMTA darbo metu (I-IV 9-17 val., V 9-15.45 val., pietų pertrauka 12-13 val., mokėti kasoje). Skaityklos tel. pasiteiravimui (8 5) 262 8447. Norėdami įsigyti didesnį kiekį LMTA leidinių ar gauti sąskaitą faktūrą, rašykite leidyboscentras@lmta.lt arba leidiniai@lmta.lt.


Žemaičių dainininkė Morta Katkienė. Serija „Dainų karaliai ir karalienės“ (su CD). Sudarė Virginija Baranauskienė. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 111 p.
ISBN 978-609-8071-26-9.
Kaina  10 €

Šioje dainų rinktinėje ir priede – kompaktinėje plokštelėje – pateikiamas pluoštas Mortos Katkienės (Martinkaitės, 1894–1977), neeilinės žemaičių krašto dainininkės, dainų iš LMTA Etnomuzikologijos skyriaus archyvo. Čia saugoma 200 šios dainininkės dainuojamosios tautosakos įrašų. Dainos buvo užrašytos 1966 m., beje, pačios Mortos iniciatyva: ji su sūnumi atvyko į tuometinės Valstybinės konservatorijos Liaudies muzikos kabinetą ir pasisakė mokanti dainų. Ji mokėjo keturių kartų dainas – savo babytės, savo mamos, savo kartos ir savo vaikų kartos.
Dainininkė dainavo lygiu, žemu, stipriu krūtininiu balsu. Žemaitiškos tarmės bangavimas susilieja su melodija, kartais įgaudamas beveik rečitavimo ar net šūksnio ypatybių. 


Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Lingo Rito Tatato. Introduction to Sutartinės Lithuanian Polyphonic Songs. Compact disc (CD) included. Vilnius: Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2015. 176 p.
ISBN 978-609-8071-32-0
ISMN 979-0-706210-62-9
Kaina 8 €

Lithuania’s polyphonic songs, termed multipart songs by the EU, the sutartinės constitute a unique manifestation of Lithuanian traditional music (the derivative of the sutartinės is the verb sutarti ʻto agree’, or ʻto attune’ with another person). Today sutartinės have turned into one of the most pronounced symbols of Lithuanian cultural identity, sort of a “business or visiting card” of Lithuania.  
The author of this booklet with the CD entitled Lingo Rito Tatato sincerely believes that hearing and singing the sutartinės will not only familiarize people from other countries with the most archaic and most unique heritage of Lithuania’s traditional music but will also prove to be an original means for improving skills for learning the Lithuanian language. The beautiful resonance of the Lithuanian language outcrops with the constantly repeating refrains of the sutartinės that are grounded by onomatopoeic sounds. The sutartinės will offer an unuasual “key” to open the door into the spiritual world of Lithuanians and their mentality.  


Puponių kaimo dainos (su CD). Sud. Varsa Liutkutė-Zakarienė ir Jonė Žebrytė.  Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2015. 95 p. 
ISBN 978-609-8071-22-1
ISMN 979-0-706210-58-2
Kaina 5 €

2007 m. buvo išleista kompaktinė plokštelė „Puponių kaimo dainos“, kurioje buvo publikuoti Kupiškio raj. Puponių kaimo dainininkų ir muzikantų įrašai, kraštotyrininkės Jonės Žebrytės perduoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvui. Ši naujoji Puponių dainų rinktinė – tai papildytas pradėto darbo tęsinys.

Leidinyje skelbiamos vertingiausių Kupiškio krašto dainų ir tik tam regionui būdingų instrumentinių bei smulkiosios tautosakos kūrinių transkripcijos (jas parengė Virginija Baranauskienė). Įdėtas ir J. Žebrytės straipsnis apie Puponių kaimą. Puponių dainininkai savo dainas įrašinėjo Vilniaus plokštelių studijoje, Martyno Mažvydo bibliotekoje, Lietuvos radijuje, tačiau šio leidinio rengėjai daugiausia dėmesio skyrė dainininkų namuose Puponyse įrašytoms dainoms. Pirmųjų 1974–1975 m. įrašų garso kokybė nėra itin gera, tačiau čia puikiai atsiskleidžia aukštaitiško dainavimo trapumas, smulkūs melodijos išvingiavimai. Jų klausantis galima pajusti ramią, įtampos netrikdomą dainos tėkmę, išgirsti ore tvyrantį skaidrų melodijos virpesį.