Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Kontaktai / Informacija

LMTA BENDRABUTIS

Adresas:
Giedraičių g. 57, 08212 Vilnius

Bendrabučio administratorė
Daiva Žukevičienė
Tel. (8 5) 276 8249
Mob. +370 699 54767
El. paštas daiva.zukeviciene@lmta.lt


Dokumentai:

LMTA_bendrabucio_taisyklės
– LMTA mokesčio už gyvenimą studentų bendrabutyje sumažinimo tvarkos aprašas
– LMTA taikomų įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programų įgyvendinimu, dydžiai
Rekvizitai mokėjimams
Prašymo dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje skyrimo forma
Prašymo dėl nuolaidos už kambario vietą forma
Prašymo dėl lėšų grąžinimo forma


Informacija dėl vietų skyrimo studentų bendrabutyje 2022-2023 studijų metams

Informuojame, kad dėl asmens duomenų apsaugos studentų, kuriems skirta vieta bendrabutyje, ir studentų, laukiančių vietos bendrabutyje , sąrašai viešai neskelbiami.

Visi studentai, parašę prašymus dėl vietos skyrimo bendrabutyje, yra informuojami el. paštu.