Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Apie Studentų atstovybę

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybė – akademijos studentus vienijanti organizacija, siekianti, kad studijos LMTA būtų kokybiškos, sklandžios ir naudingos. Mūsų tikslas – atstovauti kiekvieno studento interesus, spręsti visas iškilusias problemas. Kad tai vyktų greitai ir efektyviai, mes nuolat tobuliname savo įgūdžius įvairiuose mokymuose, seminaruose. Atstovaudami studentus siekiame sukurti tinkamiausias sąlygas kiekvieno studento tobulėjimui, rūpinamės studentiškos kultūros ir bendruomenės puoselėjimu. Prie LMTA SA prisijungę studentai pasiryžta ginti akademijos studentų teises, tad aktyviai dalyvauja LMTA valdymo institucijų veikloje, prisideda prie studijų aplinkos ir jų proceso tobulinimo organizuoja renginius, konferencijas, kuria ir prisideda prie įvairių projektų, suteikia visą studijų metu reikalingą informaciją apie studijas bei kultūrinį gyvenimą už akademijos ribų, bendradarbiauja su kitų aukštųjų mokyklų studentais bei organizacijomis, rūpinasi per tarptautinių mainų programas atvykusių studentų integracija į Akademijos bendruomenę.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų atstovybės rinkiminės-ataskaitinės konferencijos protokolas,
2022 m. liepos 2 d.

KONTAKTAI

Adresas:
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos II rūmai
Vilniaus g. 6-2, 01101 Vilnius 
2217 kab.

Darbo laikas
Pirmadieniais            10–17 val.       
Antradieniais             10–17 val. 
Trečiadieniais            10–17 val. 
Ketvirtadieniais         10–17 val.   
Penktadieniais           10–15 val.


Bendrais klausimais rašyti ir nusiskundimus siųsti el. paštu: lmtasa@lmta.lt

LMTA Studentų atstovybės prezidentas  
Laurynas Jakutis 
Mob. +370 664 68588 
El. paštas president@lmta.lt

Viceprezidentė
Viktorija Brazaitė 
El. paštas lmtasa@lmta.lt

LMTA SA tarybos pirmininkė
Aistė Rekašiūtė
El. paštas aiste.rekasiute@stud.lmta.lt

LMTA SA tarybos sekretorius
Benas Jonušas
El. paštas lmtasa@lmta.lt

Socialinių ir akademinių reikalų komiteto koordinatorė 
Morta Lukšytė
Mob. +370 671 43835 
El. paštas lmtasa@lmta.lt

Viešųjų ryšių komiteto koordinatorė
Goda Cicėnaitė
Mob. +370 675 19380
El. paštas lmtasa@lmta.lt

Klaipėdos reikalų komiteto koordinatorė
Aistė Rekašiūtė
Mob. +370 698 74204 
El. paštas aiste.rekasiute@stud.lmta.lt

Tarptautinių studentų mentorė
Martyna Mokšeckaitė
Mob. +370 680 21638 
El. paštas martyna.mokseckaite@stud.lmta.lt