Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Aukcionai ir nuomos konkursai

← Turto valdymo ir naudojimo skyrius

SKELBIMAS / 2022 05 10

Viešojo aukciono nereikalingam arba netinkamam naudoti turtui parduoti skelbimas


SKELBIMAS / 2022 04 29

Valstybės turto nuomos skelbimas

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygos K. Donelaičio a. 2, K. Donelaičio a. 5 Klaipėda


SKELBIMAS / 2021 09 27

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aukciono skelbimas


SKELBIMAS / 2021 09 01

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aukciono skelbimas

Metalų laužo pardavimo-pirkimo sutarties projektas


SKELBIMAS / 2021 08 12

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto pardavimo viešas aukcionas, metalo laužui (stogo dangai ir kt.) parduoti


SKELBIMAS / 2021 06 11

Viešas valstybės ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų), Donelaičio a. 1, Klaipėda, nuomos konkursas

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto K. Donelaičio a. 1, Klaipėda, viešojo nuomos konkurso sąlygos


SKELBIMAS / 2020 07 09

Viešojo valstybės ilgalaikio materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų), Donelaičio a. 2, Klaipėda, nuomos konkursas

Viešojo nuomos konkurso sąlygos


SKELBIMAS / 2020 07 02

Dėl parduodamo turto viešojo aukciono paskelbimo 2020 liepą


SKELBIMAS / 2020 06 14

Skelbimas del Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Vilniaus g 6-2 Vilniuje viešojo nuomos konkurso

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Vilniaus g. 6-2, Vilnius viešojo nuomos konkurso sąlygos


SKELBIMAS / 2020 03 13

LMTA pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti materialiojo turto ir atsargų pakartotinis aukcionas


SKELBIMAS / 2020 03 04

Skelbimas dėl Valstybės turto nuomos Donelaičio a. 5, Klaipėda

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto K. Donelaičio a. 5, Klaipėda viešojo nuomos konkurso sąlygos


SKELBIMAS / 2020 03 02

Skelbimas del Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Vilniaus g. 6-2 Vilniuje viešojo nuomos konkurso

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto Vilniaus g. 6-2, Vilnius viešojo nuomos konkurso sąlygos


SKELBIMAS / 2020 02 26

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos parduodamo turto skelbimas