Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– About the Career and Competence Centre

Karjeros ir kompetencijų centras (KKC) yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos padalinys, kurio pagrindinė veikla yra kurti, plėtoti ir tobulinti LMTA mokymo(si) visą gyvenimą – karjeros ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo – sistemą, planuoti, inicijuoti, organizuoti ir administruoti LMTA studentų ir absolventų karjeros ugdymo renginius ir programas.

Tobulėjimas įkvepia kūrybai ir naujiems darbams!

KONTAKTAI:

Vedėja Deimantė Kavaliauskaitė
El. paštas deimante.kavaliauskaite@lmta.lt

Specialistė Agnė Daniulė
El. paštas agne.daniule@lmta.lt

Adresas:

LMTA II (Kongresų) rūmai, 2105, 2106, 2201 kab.
Vilniaus g. 6-2, LT-01110, Vilnius
El. paštas: kkc@lmta.lt, kkcrenginiai@lmta.lt
www.kkc.lmta.lt
LMTA KKC Facebook