Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Darbuotojai

MUZIKINIO FOLKLORO ARCHYVAS

Vedėja / Jaunesnioji mokslo darbuotoja 
Varsa Liutkutė Zakarienė
El. paštas varsa.zakariene@lmta.lt
Mob. +370 686 14392

Vyriausioji mokslo darbuotoja
Prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
El. paštas daiva.vyciniene@lmta.lt

Vyresnioji mokslo darbuotoja
Doc. dr. Gaila Kirdienė
El. paštas gaila.kirdiene@lmta.lt

Vyresnieji redaktoriai:

Virginija Baranauskienė,
El. paštas virginija.baranauskiene@lmta.lt

Toma Grašytė
El. paštas toma.grašyte@lmta.lt

Žaneta Svobonaitė
El. paštas zaneta.svobonaite@lmta.lt 

Birutė Seniut
El. paštas birute.seniut@lmta.lt