Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Darbuotojų profesinės sąjungos naujienos

2021 m. lapkričio mėn. 8 d. buvo pasirašytas 2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas Nr. S – 1038, kuriuo sutarta:

28,8 mln. Eur. Dėstytojų, mokslininkų, neakademinių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 12,49 proc. nuo 2022 metų sausio 1 d. Vidutiniškai po 10 proc. papildomai darbo užmokestis didės dar ir 2023 ir 2024 metais iki 2024 metais pasieks 150 proc. nuo šalis vidutinio darbo užmokesčio dydį.

1,7 mln. Eur. skirta bibliotekininkų darbo užmokesčio didinimui 5 proc. nuo 2022 metų sausio 1 d. 

20,2 mln. Eur. švietimo pagalbos specialistų darbo užmokesčio didinimui ir naujų pareigybių steigimui nuo 2022 metų sausio 1 d. 

Mokytojų, vadovų, kitų pedagogų darbo užmokesčio didinimui 10 proc. nuo 2022 metų sausio 1 d. 

Iš viso sutarta, kad papildomai bus skirta 180,3 mln. Eur. darbo užmokesčiui.

Kitomis sutartimis darbo užmokestis bus keliamas dar:

Tiems kam darbo užmokestis skaičiuojamas pagal MMA (minimalų mėnesinį atlyginimą) trišalėje taryboje (LAMPSS dalyvauja per LPSK tarybą ir valdybą) sutarta, kad bus skirta MMA didinimui 4,8 mln. Eur., t.y. MMA didėja nuo 642 Eur. iki 730 Eur.

Tiems kam darbo užmokestis skaičiuojamas pagal BD (bazinį dydį) Nacionaline kolektyvine sutartimi (LAMPSS dalyvauja per LPSK tarybą ir valdybą) sutarta, kad bus skirta BD didinimui 32 mln. Eur., t.y. BD didėja nuo 177 Eur. iki 181 Eur.

Papildomai 2 mln. Eur. Nacionaline kolektyvine sutartimi skirti minimalių koeficientų didinimui pagal darbo apmokėjimo įstatymo 3 priedą.

Iš viso 19-oje punktų sutartyje yra susitarimai gerinantys darbo sąlygas aukštosiose mokyklose arba sudarantys sąlygas juos pasiekti.

Iš viso 12-oje punktų (dalis galioja ir aukštosioms mokykloms) numatomos papildomos garantijos profesinių sąjungų nariams.

Taip pat, informuoju, kad LAMPSS ties tuo nesustoja ir pateikė savo pastabas valstybės biudžeto mokslo daliai. LAMPSS laikosi pozicijos, kad pedagogo ir mokslininko moksliniam darbui aukštojoje mokykloje finansavimas nėra skirtas ir paragino politikus tokį finansavimą skirti. Taip pat, rekomendavo didinti LMT projektinio finansavimo biudžetą. Biudžeto projektas LR Seimo švietimo komitete svarstomas trečiadienį (2021.11.10).

Pasirašytos sutarties kopija pridedama: Šakos kolektyvinė sutartis.

Pagarbiai,

LAMPSS pirmininkas
Prof. dr. Sigitas Vaitkevičius
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Vytauto Didžiojo universitetas
Bioekonomikos plėtros fakultetas
Universiteto g. 10 – 317, Kauno rajonas, Akademija
Mob. +37069912130 


Informuojame, kad 2020 m. spalio 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, Švietimo ir mokslo profesine sąjunga „Solidarumas”, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu ir Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga”. Atnaujintoje sutartyje numatyta profsąjungos nariams skirti papildomų kasmetinių ir mokymosi atostogų, pagal valstybės finansines galimybes didinti akademinių ir neakademinių (pagal valstybės finansines galimybes ) darbuotojų atlyginimus.

Remiantis šia sutartimi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje yra pradedamos derybos dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 2021 m. kolektyvinės sutarties.

Pridedama: 2020 m. spalio 9 d. Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinė sutartis

LMTA Profesinės sąjungos pirmininkė 
Ingrida Šabanavičienė 
2020 10 29 


2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas

2019 m. gruodžio 2 d.  Nr. S-1189

15. Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 21 d. profesinės sąjungos nariui nustatomos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Šios papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos turi būti išnaudojamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.

2020 05 12


Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS)

Priminimas

Šiandien LR Vyriausybės posėdyje priėmus sprendimą iki kovo 27 d. stabdyti ugdymo procesą visose švietimo ir mokslo įstaigose ir siekiant išvengti piktnaudžiavimo iš darbdavių pusės primename, kad nemokamos atostogos darbuotojams gali būti suteikiamos tik jų pačių prašymu LR DK 137 str. nurodytiems darbuotojams bei atvejais.

2020 03 12


Gabrieliaus Lansbergio kreipimasis į viešojo sektoriaus darbuotojus / parašų lapas

Gerbiama Ingrida Šabanavičiene,

Vyriausybei pateikus ir Seime pradėjus svarstyti 2020 m. valstybės biudžetą, mes, opozicija, pirmiausia siekiame išklausyti tas visuomenės grupes, kurias šio biudžeto pokyčiai paliečia labiausiai. Šį kartą biudžete matome, kad nevykdomi duoti pažadai ir sutartimis įtvirtinti įsipareigojimai šalies medikams, mokytojams, mokslininkams, ugniagesiams, tarnautojams, mokslininkams, kultūros, socialiniams ir kitų viešojo sektoriaus sričių darbuotojams. Tai matome kaip esminę problemą, dėl kurios Vyriausybės pateiktas 2020 m. Valstybės biudžetas iš esmės yra blogas. 

Girdime, kad tą patį drąsiai sako dešimtys viešojo sektoriaus darbuotojams atstovaujančių organizacijų, kurios reiškia susirūpinimą, imasi protesto akcijų, planuoja streikus ar kitomis formomis siekia pokyčių kitų metų valstybės biudžete.

Esame įsitikinę, kad viešojo sektoriaus darbuotojams atstovaujančios organizacijos biudžeto svarstymo metu turi būti girdimos garsiau ir aiškiau, nes tik tai gali priversti Vyriausybę tesėti duotus pažadus. Šiuo tikslu kviečiame visas viešojo sektoriaus darbuotojams atstovaujančias organizacijas prisijungti prie iniciatyvos kreipiantis į Prezidentą, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką. Šiuo kreipimusi prašome skubiai koreguoti pateiktą biudžeto projektą, o jeigu Vyriausybė ir Seimas nesiims reikiamų sprendimų, kuriais būtų tęsiami viešojo sektoriaus darbuotojams duoti pažadai, Prezidentą Gitaną Nausėdą raginame vetuoti 2020 m. biudžetą ir imtis lyderystės atstatant žmonių pasitikėjimą valstybe.

Kviečiu susipažinti su kreipimosi tekstu ir parašų rinkimo lapais. Džiaugiuosi, kad prie šio kreipimosi jau jungiasi Lietuvos medikų sąjūdis, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija ir kitos nacionalinės bei savivaldybių organizacijos. Jeigu ir Jūs pritariate tokiai iniciatyvai, o Jūsų organizacija arba Jūs asmeniškai būtumėte pasirengę pasirašyti po tokiu kreipimusi, prašau mus informuoti. 

Gabrielius Landsbergis 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 
2019 11 21


Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. nuo 8 val. iki 10 val. yra skelbiamas įspėjamasis švietimo šakos streikas, kuriame kviečiami dalyvauti ir LMTA darbuotojai. Pagrindiniai klausimai, dėl kurių yra keliami streiko reikalavimai, susiję su LMTA darbuotojais:

 1. Visų LMTA darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimas nuo 2020 m.
 2. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Šakos kolektyvinės sutarties nuostatų taikymas, pagal kurią yra gerinamos darbuotojų darbo sąlygos.
 3. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimas nuo 2020 m. 10 proc. ir kiekvienais metais atitinkamu procentu keliant darbo užmokestį.

Kviečiame visus LMTA darbuotojus 2019 m. lapkričio 22 d. nuo 10 iki 11 val. dalyvauti Kongresu rūmuose 224 auditorijoje vyksiančiame darbuotojų susirinkime ir palaikyti įspėjamąjį švietimo šakos streiką. Visa detali informaciją apie įspėjamojo eigą bus paskelbta susirinkimo metu.

Profesinės sąjungos pirmininkė 
Ingrida Šabanavičienė 
2019 11 20


Spalio 17 d. vykusio Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas skelbti streiką, jeigu Vyriausybė nesugebės rasti pinigų Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinėje sutartyje įtvirtintiems įsipareigojimams įgyvendinti. 

Pridedame 2020 metų valstybės ir savivaldybių biudžeto projekto švietimo dalies analizę, kurioje aiškiai matyti, kad Šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimui 2020 metų biudžeto projekte trūksta 62,1 mln. eur. 

Biudžeto projekto švietimo dalies analizė. Spauskite ant paveiksliuko, kad jis pasidarytų didesnis: 

Sekite informaciją LŠMPS Facebook’e, LŠMPS internetinėje svetainėje ir žiniasklaidoje. 

LŠMPS pirmininkas E. Milešinas pirmadienį (spalio 21 d.) dalyvaus tiesioginėje LRT radijo laidoje nuo 9:00 val.

2019 10 18 
Eglė Žukauskaitė
LŠMPS Komunikacijos vadovė 


Sveiki Kolegos,

Dalinuosi su jumis Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (toliau – LŠMP) pirmininko Egidijaus Milešino pateikta informacija. „LŠMPS steigiamojo suvažiavimo metu, trumpai buvo pristatyta kokiomis veiklos kryptimis mūsų organizacija judės 2019-2022 metais. Ir viena iš krypčių yra naujų LŠMPS narių pritraukimas, esamų skatinimas ir panašiai. Ir vienas iš skatinimų būdų būtų įvairių paslaugų įsigyjimas, gavimas su tam tikromis nuolaidomis. LŠMPS biuras šiuo klausimu pradėjo dirbti nuo birželio mėnesio ir jau šiandien turime pirmuosius, nors ir dar mažus, bet vis dėl to vaisius 🙂 Vakar LŠMPS Valdybos posėdyje, vadovaujantis mūsų Įstatų 42.7 p. Valdyba aprobavo liepos mėnesį pasirašytą LŠMPS ir UAB “Bitė Lietuva” (toliau – Bitė) paslaugų teikimo sutartį. Prieš pasirašant sutartį su Bitės vadybininku sutarėme, kad visą laikotarpį, kol LŠMPS bus Bitės klientais, ši nuolat teiks įvairius pasiūlymus su vienokiomis ar kitokiomis nuolaidomis ir visiems LŠMPS nariams. Taigi, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Bitė mūsų nariams siūlo du mokėjimo planus su mažesnėmis kainomis nei kitiems Bitės klientams (planų pasiūlymai prisegtuke). Pasiūlymai yra terminuoti, terminui pasibaigus turėsime kitų pasiūlymų. Pasinaudoti šiuo pasiūlymugali bet kuris LŠMPS narys, įrodantis savo narystę. Kol mes dar nesame pagaminę LŠMPS nario pažymėjimų (tai planuojame padaryti iki 2020-02-01) savo narystę įrodys su mūsų paruoštu raštu. Nuo rugsėjo 1 d., visi Bitės salonai Lietuvoje suteiks nuolaidas mūsų nariui, kuris atsineš raštą, paruoštą LŠMPS personalo vadovės Ievos. Raštas bus paruoštas tada, kai dėl jo kreipsis LŠMPS susivienjimo pirmininkas, o ten kur susivienijimų nėra, priminės organizacijos, kuri tiesiogiai priklauso LŠMPS, pirmininkas. Pateikiant informaciją dėl rašto išdavimo reikalingas nario vardas, pavardė ir el. pašto adresas, į kurį galėtume nusiųsti raštą“.

Bitės pasiūlymai LŠMPS nariams

Jei UAB „Bitė Lietuva“ pasiūlymas jus sudomintų, prašau kreiptis el. paštu: ingrida.saban@gmail.com

Pagarbiai,

Ingrida Šabanavičienė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos darbuotojų atstovybės (profesinės sąjungos) 
pirmininkė 
+370 677 22433 


Išrinkti nauji komiteto nariai ir pirmininkė

2019 m. kovo 15 d. vykusio profesinės sąjungos narių susirinkimo metu 3 metų kadencijai buvo išrinkti nauji komiteto nariai ir pirmininkė. Komiteto nariais tapo: Raminta Gocentienė, Vaida Balčiūnienė, Algirdas Janutas, Aušra Varnelienė, pirmininkė – Ingrida Šabanavičienė. Naujoji pirmininkė pagal kvalifikaciją yra vidaus auditorė, yra kompetetinga teisiniais klausimais, susijusiais su darbuotojų teisėmis. Plačiau


Kvietimas į pakartotinį susirinkimą 2019 m. kovo 18 d.

LMTA profsąjungos pirmininkės V. Apanavičienės ataskaita


KVIETIMAS Į SUSIRINKIMĄ

2019 m. kovo 15 d. 14 val. 2303 a.

Gerbiamieji profsąjungos nariai, visuotinis ataskaitinis susirinkimas vyks  2019 m. kovo mėn. 15 d. 14 val. 2303a.

Dienotvarkė:

 1. Dėl LMTA kolektyvinės sutarties atnaujinto projekto pagal DKĮ teikimo deryboms.
 2. Derybų grupės deryboms dėl LMTA Kolektyvinės sutarties su LMTA administracija tvirtinimas.
 3. LMTA profsąjungos (darbuotojų atstovybės) pirmininkės Virginijos Apanavičienės ataskaita.
 4. LMTA profsąjungos finansininkės ataskaita.
 5. LMTA profsąjungos revizoriaus  ataskaita.
 6. Naujo profsąjungos komiteto rinkimai, pasibaigus 3 metų kadencijai (nuo 2016 03 31).
 7. Revizoriaus rinkimai.
 8. Pirmininko rinkimai.
 9. Kiti klausimai.

Apie dalyvavimą prašom pranešti el. p. virginija.apanaviciene@lmta.lt.

LMTA profsąjungos (darbuotojų atstovybės) pirmininkė Virginija Apanavičienė


Skelbiame LR Švietimo ir mokslo ministerijos kolektyvinę sutartį Nr. PV-61, įregistruotą Kolektyvinių sutarčių registre 2017 m. lapkričio 22 d. Ji svarbi visiems darbuotojams, net ir tiems, kurie nėra profąjungos nariai. Sutartį galite parsisiųsti ČIA.

Atsižvelgiant į šią sutartį, nuo 2018 m. sausio mėn. buvo skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansavimas ir ženkliai padidėjo dėstytojų ir tyrėjų atlyginimai. Šiuo metu vyksta aukštųjų mokyklų švietimo profsąjungų derybos dėl kitų universitetų darbuotojų – neakademinio personalo – atlyginimų didinimo.

Š. m. birželio 20 d. gauta viltinga raštiška Švietimo ir mokslo ministerijos informacija, jog atlyginimai didės, padidinus normines studijų kainas. 

Virginija Apanavičienė,
LMTA profsąjungos pirmininkė