Our site uses cookies to ensure you quality of service. By continuing browsing you agree with our Cookie policy , Privacy policy

– Apie Muzikos inovacijų studijų centrą

LMTA Muzikos inovacijų studijų centras įkurtas 2010 m., įgyvendinant Nacionalinės kompleksinės programos (NKP) projektą „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“. Centre telkiamos skaitmeninių muzikos technologijų inovacijos ir sinergijos nacionalinių ir tarptautinių meno, mokslo bei studijų programų vystymui.

Centras lankytojus priima I–V, 9.00–19.00 val.
LMTA I-ieji (Centriniai) rūmai, 301–305 aud.
Gedimino pr. 42, 01110 Vilnius
Tel. (8 5) 207 57 30
https://www.facebook.com/LMTAMiSC/
misc@lmta.lt

Darbuotojai:

Vedėjas
Doc. Mantautas Krukauskas
mantautas.krukauskas@lmta.lt

Konsultantas
Prof. dr. Ričardas Kabelis
ricardas.kabelis@lmta.lt

Administratorius
Jurgis Jarašius
jurgis.jarasius@lmta.lt

Garso režisierius
Julius Aglinskas
julius.aglinskas@lmta.lt

Garso režisierius
Vytenis Gadliauskas
vytenis.gadliauskas@lmta.lt

Programuotojas
Francisco Roberto Becerra Bravo
roberto.becerra@lmta.lt

Medijų inžinierius
Virginijus Baublinskas
virginijus.baublinskas@lmta.lt