Mokslo centras

LMTA Mokslo centras yra Akademijos padalinys, įsteigtas 2012 m. rugsėjo mėn.

Mokslo centrą sudaro:
Doktorantūros skyrius
Etnomuzikologijos skyrius
HARPS: meniniai tyrimai ir atlikimo studijos

Mokslo centro paskirtis – koordinuoti, vykdyti ir plėtoti LMTA mokslo veiklą. Jo funkcijos:
– koordinuoti LMTA mokslo veiklą ir jos rezultatų sklaidą;
– koordinuoti LMTA rengiamus mokslo renginius;
– bendradarbiauti su mokslo veiklą vykdančiomis LMTA katedromis ir LMTA vykdomų mokslo projektų;
– vykdytojais;
– teikti LMTA tyrėjams ir dėstytojams metodinę, informacinę pagalbą;
– kaupti ir sisteminti duomenis apie LMTA mokslo ir kitą veiklą;
– vykdyti mokslo tiriamąją veiklą;
– vykdyti kitą su Akademijos mokslo veikla susijusią veiklą.

KONTAKTAI

Vyresnioji mokslo darbuotoja: 
Dr. Lina Navickaitė-Martinelli 
El. paštas: lina.martinelli@lmta.lt 
Mob. tel.: +370 614 72275 
Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius
Pagrindinės veiklos: moksliniai tyrimai, meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformos HARPS veiklos ir internetinio puslapio koordinavimas, LMTA vykdomų meninių tyrimų plėtros ir tarptautiškumo kuravimas.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja: 
Dr. Vita Česnulevičiūtė 
El. paštas: vita.cesnuleviciute@lmta.lt 
Mob. tel.: +370 677 76560
Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius, 204 kab. (Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centras)
Pagrindinės veiklos: prašymų priėmimas, jubiliejinių ar kitaip svarbių parodų-ekspozicijų LMTA Didžiosios salės fojė stenduose koordinavimas ir rengimas; informacijos apie LMTA istorijos archyve saugomus dokumentus, nuotraukas teikimas; supažindinimas su LMTA IA fondo ištekliais ir jų naudojimosi galimybėmis; LMTA bendruomenės narių skatinimas prisidėti pildant asmenines bylas, keistis informacija, vertingais dokumentais, nuotraukomis ir pan.

Jaunesnioji mokslo darbuotoja:
Rasa Murauskaitė
El. paštas: mokslas@lmta.lt 
Mob. tel.: +370 62781254
Adresas: Gedimino pr. 42, LT-01110, Vilnius
Pagrindinės veiklos: mokslo duomenų kaupimas; mokslo duomenų sklaidos LMTA internetiniame puslapyje priežiūra; informacijos apie mokslo projektus valdymas.