2019 m. mokslo renginiai

Kviečiame teikti pranešimų 43-iajai LMTA metinei konferencijai temas

Kaip ir kasmet, kviečiame dėstytojus, tyrėjus ir doktorantus pasidalinti vykdomų mokslinių ir meninių tyrimų rezultatais bei diskutuoti meno kūrybai, mokslui ir studijoms aktualiais klausimais 43-iojoje LMTA metinėje konferencijoje. Laukiame pranešimų susijusių su muzikos, teatro, kino, šokio ir kitų meno šakų kūrybos ir interpretacijos, edukologijos ir vadybos problematika, istorinių, teorinių ar metodologinių įžvalgų. 

2019-ieji paskelbti Juozo Naujalio metais. Minėdami kompozitoriaus, vargonininko ir chorvedžio, nominuojamo lietuvių muzikos patriarchu 150-ąsias gimimo metines, turime gerą progą peržvelgti ir reaktualizuoti šio iškilaus menininko ir visuomenininko veiklos indėlį Lietuvos kultūroje.

Konferencija vyks balandžio 17 d. Planuojama pranešimų trukmė: 20 min. (+ 10 min. diskusijai). Norinčiųjų dalyvauti pranešimų pavadinimų ir anotacijų (iki 100 žodžių) laukiama iki balandžio 2 d., adresu mokslas@lmta.lt. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami LMTA mokslo žurnale „Ars et praxis“. 

PROGRAMA