Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

LKS premijų laureatai

2022

Vytauto Landsbergio premija paskirta doc. dr. Laimai Budzinauskienei už XIX a. muzikinės kultūros archeologiją monografijoje „Vilniaus katedros kapela“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2021). 

2021 

Vytauto Landsbergio premija skirta muzikologei ir vargonininkei doc. dr. Eglei Šeduikytei-Korienei už istorinius lietuvių diasporos tyrinėjimus monografijoje „Pasirinkęs laisvę. Vargonininkas Jonas Žukas“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2020).

Onos Narbutienės premija įteikta prof. habil. dr. Leonidui Melnikui už asmenybės, aplinkos ir laikmečio paveikslą dvitomyje „Maestro Saulius Sondeckis“ (R. Paknio leidykla, 2020/2021).

Lietuvos kompozitorių sąjungos premija skirta doc. dr. Kamilei Rupeikaitei už kūrėjo ir kūrybos atodangas monografijoje „Dialogai. Kompozitorius Anatolijus Šenderovas“ (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020).

2020 

Onos Narbutienės premija apdovanota prof. habil. dr. Gražina Daunoravičienė už žurnalo „Lietuvos muzikologija“ steigimą, 20-ies tomų sudarymą ir leidybą 2000 – 2019 m.

2019

Lietuvos kompozitorių sąjungos premija paskirta prof. habil. dr. Daivai Vyčinienei už sutartinių tradicijos puoselėjimą bei sklaidą pasaulyje ir plačias tyrimo aprėptis monografijoje „Sutartinių audos“ (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018). 

2018

Vytauto Landsbergio premija paskirta prof. dr. Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei už kultūrinių ryšių, lietuvių ir pasaulio muzikos sampynų Šaltojo karo metais atskleidimą monografijoje „Nailono uždanga“ (I t. „Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“, II t. „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija Šaltojo karo metais“, LMTA) (kartu su Danute Petrauskaite ir Vita Gruodyte).

2017

Vytauto Landsbergio premija paskirta prof. habil. dr. Gražinai Daunoravičienei  už monografiją „Lietuvių muzikos modernistinės tapatybės žvalgymas“(Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016).

Onos Narbutienės premija apdovanotas etnomuzikologas dr. Eirimas Velička už inovatyvią ir atvirą pedagogiką bei autentiškumo ir metodikos dermę monografijoje „Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje“ (išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

2016

Vytauto Landsbergio premija paskirta muzikologei prof. dr. Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei už lietuvių muzikos modernėjimo procesų Lietuvoje ir pasaulyje atskleidimą knygoje „Modernumo lygtys: Tarptautinė šiuolaikinės muzikos draugija ir muzikinio modernizmo sklaida Lietuvoje“. 

Lietuvos kompozitorių sąjungos premija apdovanotas etnomuzikologas prof. dr. Rytis Ambrazevičius už novatoriškus lietuvių etninės muzikos akustikos tyrimus anglų kalba išleistoje knygoje „Lietuvių tradicinės muzikos dermės: akustika, suvokimas ir kontekstai“.

2015 

Onos Narbutienės premija apdovanotas lietuvių muzikologijos eruditas, eseistas, istorikas, metraštininkas prof. dr. Jonas Vytautas Bruveris už nuosekliai plėtojamas estetines idėjas ir kontekstų įvairovę knygoje „Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai“ (išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija).

Vytauto Landsbergio premija paskirta doc. dr. Linai Navickaitei-Martinelli už novatoriškus fortepijono atlikimo meno tyrimus anglų kalba parašytoje knygoje „Piano Performance in a Semiotic Key. Society, Musical Canon and Novel Discourses“ („Fortepijoninis atlikimas semiotine tonacija. Visuomenė, muzikinis kanonas ir neįprasti diskursai“; leidykla „Semiotic Society of Finland“).

2014

Onos Narbutienės premija apdovanotos Jūratė Vyliūtė ir doc. dr. Gaila Kirdienė už knygą „Lietuviai ir muzika Sibire“, kuri grąžino į istoriją muzikų – tremtinių ir politinių kalinių – vardus ir darbus.

Vytauto Landsbergio premija paskirta doc. dr. Rimai Povilionienei už studiją „Musica mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“ – fundamentalų muzikos ir matematikos ryšių tyrinėjimą.

2012

Vytauto Landsbergio premija įteikta kompozitoriui doc. dr. Ramūnui Motiekaičiui už originalias įžvalgas ir naujus diskursus knygoje „Poetics of the Nameless Middle: Japan and the West in Philosophy and Music of the Twentieth Century“ („Bevardžio vidurio poetika: Japonija ir Vakarai XX amžiaus filosofijoje ir muzikoje“. Ši mokslinė studija 2011 m. išleista Tarptautinio semiotikos instituto leidinių serijoje „Acta Semiotica Fennica“.

2011

Onos Narbutienės premiją pelnė muzikologė doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli už novatoriškus atlikimo meno tyrinėjimus knygoje „Pokalbių siuita: 32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną“.

Vytauto Landsbergio premija apdovanotas prof. dr. Rimantas Janeliauskas už ženklų įnašą į Čiurlionio kūrybos ir jos kontekstų tyrinėjimą knygoje „Neatpažinti M. K. Čiurlionio muzikos ciklai“.

2010

Onos Narbutienės premija už lietuvių muzikinės kultūros tyrinėjimus knygoje „Juozas Gruodis epochų sankirtose“ paskirta prof. habil. dr. Algirdui Ambrazui (1934–2016).

2009

Onos Narbutienės premija už egzilio lietuvių muzikos  kultūros tyrinėjimus knygoje „Julius Gaidelis – namų ilgesio dainius“ paskirta doc. dr. Danutei Palionytei.

2008

Vytauto Landsbergio premija už fundamentalius muzikologijos darbus ir mokslinį vadovavimą trijų tomų „Muzikos enciklopedijos“ leidiniui paskirta prof. habil. dr. Algirdui Ambrazui (1934–2016).

2007

Premija už fundamentalius Lietuvos muzikos kultūros tyrinėjimus knygoje „Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras“ paskirta prof. dr. Jonui Bruveriui.

Premija už lietuvių muzikos atlikėjų meno istorijos tyrinėjimus knygoje „Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veikla, straipsniai, laiškai“ paskirta doc. dr. Vytautei Markeliūnienei.

Premija už Lietuvos muzikos kultūros palikimo populiarinimą paskirta habil. dr. Jūratei Trilupaitienei.

2006

Premija už dėmesį lietuvių muzikai ir jos sklaidą paskirta prof. dr. Rūtai Stanevičiūtei-Kelmickienei ir prof. dr. Audronei Žiūraitytei, inicijavusioms lietuvių muzikai skirtą sesiją Tarptautinės muzikologų draugijos kongrese Belgijoje bei išleidusioms šios sesijos pranešimų rinkinį.

2004

Premija už fundamentalius tyrimus lietuvių muzikos srityje paskirta doc. dr. Danutei Palionytei už  knygą „Lietuvos muzikos istorija. I knyga. Tautinio atgimimo metai 1883–1918“.