Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

38-oji LMTA metinė konferencija „Menas istorijoje, istorija mene“

2014 m. balandžio 10-11 d. vykusi metinė, jau 38-oji LMTA konferencija „Menas istorijoje, istorija mene“ pirmą kartą surengta kaip tarptautinis renginys ir skirta profesoriaus muzikologo dr. Jono Bruverio 75-ies metų jubiliejui. Renginyje pranešimus skaitė 33 LMTA tyrėjai bei dalyvavo 5 kviestiniai pranešėjai: muzikologai Janis Kudinš (Latvija) ir Helmut Loos (Vokietija), violončelininkas, muzikologas George Kennaway (Jungtinė Karalystė), filosofė, kultūrologė Wiesna Mond-Kozlowska (Jungtinė Karalystė) ir teatrologė Tihana Maravič (Italija). Dalis pranešėjų buvo pakviesti publikuoti pranešimų pagrindu parengtus mokslinius straipsnius LMTA recenzuojamoje mokslinių straipsnių rinktinėje „Ars et praxis“, Nr. 2.

Konferencijoje nagrinėtos potemės: 

• Menas ir istorija: sąveikos, paralelės ir priešstatos 
• Istorijos refleksijos meno kūryboje
• Istoriniai meno teorijų diskursai 
• Kūrėjas / atlikėjas istorijos kontekste 
• Istoriškumo samprata meno tyrimuose ir atlikimo praktikose 
• Meno edukologija: istorija ir mikroistorijos 
• Menotyros istoriografiniai aspektai

Konferencijos organizacinis komitetas

– Prof. dr. (hp) Gražina Daunoravičienė 
– Prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė 
– Prof. dr. (hp) Daiva Vyčinienė 
– Prof. dr. Ramunė Kryžauskienė 
– Doc. dr. Judita Žukienė 
– Doc. dr. Rima Povilionienė 
– Doc. dr. Rūta Stanevičiūtė 
– Doc. dr. Audra Versekėnaitė 
– Doc. dr. Rasa Vasinauskaitė 

KONFERENCIJOS TVARKARAŠTIS

———————————————-

38-oji LMTA mokslinė konferencija yra tęstinis, nuo 1976 m. kasmet organizuojamas LMTA mokslo renginys, suteikiantis naujų impulsų Akademijos ir kitų universitetų tyrėjams, tyrimų rezultatų sklaidai. Į metines konferencijas įtraukti ir LMTA meno doktorantai, čia jie pristato atliekamus meno tyrimus. Kasmet pavasarį rengiama LMTA mokslinė konferencija tapo Akademijoje plėtojamų menotyros (muzikologijos, teatrologijos, kinotyros, etnomuzikologijos) ir meno edukologijos tyrimų rezultatų paskelbimo platforma, skatinanti naujus tyrimus, kryptingą sutelktį į aktualią problematiką, diskusijas, tyrėjų ir menininkų bendradarbiavimą. Šiose konferencijose dalyvauja įvairių LMTA katedrų pedagogai, kitų Lietuvos universitetų tyrėjai, o neretai – ir užsienio mokslininkai, praplečiantys tyrimų lauką ir suteikiantys papildomų įžvalgų. 

Kiekvienais metais suformuluojama konferencijos tema įtakoja tuo metu aktualios problematikos tyrimų suaktyvėjimą bei naujų mokslinių publikacijų radimąsi. Todėl tikimasi, kad 2014 m. organizuojamos konferencijos tema „Menas istorijoje, istorija mene“ suaktyvins meno istorijos, su menu susietų įvairių teorijų istorijos, meno istoriografijos tyrimus, skatins peržiūrėti sustabarėjusias sampratas ir metodologijas, užpildyti vis dar esamas mokslo duomenų spragas.

Organizuojant plenarinių paskaitų ir diskusijų probleminį spektrą siekta, kad 2014 m. konferencija apimtų ir įvairias LMTA veikloms aktualias temas bei plenarinėse paskaitose būtų nagrinėjamos atlikimo meno praktikos ir mokslo sankirtos, kultūrologinis/filosofinis diskursas, muzikologinė bei teatrologinė tematikos. Tuo tikslu pakviesti lektoriai atstovauja šiai konferencijai aktualią temų panoramą. Plenarinius pranešimus pakviesti skaityti muzikologas, violončelininkas, dirigentas dr. George Kennaway (JK), filosofė, kultūrologė dr. Wiesna Mond-Kozłowska (Lenkija, JK), teatrologė dr. Tihana Maravić (Italija). 

Jau tapo tradicija kasmetinę LMTA mokslinę konferenciją dedikuoti svarbioms sukaktims pažymėti. Meno istorijos bei istoriografijos problematika itin dažna nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato prof. dr. Jono Bruverio tyrimų baruose. Šiam 2014 m. 75-metų jubiliejų švęsiančiam muzikologui ir dedikuojama konferencija. Pažymint jubiliejinę šios konferencijos paskirtį, reikšmingas dėmesys fokusuojamas į muzikologijos barą. Kaip žinia, lietuvių muzikologų veikloje ypatingą vietą užima Baltijos muzikologų bendradarbiavimas, pavyzdžiui, nuo 1967 m. Latvijos, Lietuvos ir Estijos muzikologai pradėjo rengti Baltijos muzikologų konferencijas, jos atkūrus Nepriklausomybę tapo tarptautiniais forumais, vykdomi bendri muzikologinių tyrimų projektai, mainų programos, bei į šią veiklą aktyviai įsitraukia ir vokiečių, čekų muzikologai su svariu mokslinių tyrimų indėliu. Todėl 2014 m. LMTA konferencija pradedama specialia, profesoriui Jonui Bruveriui skirta pranešimų sesija, kurioje apie mokslinių ryšių problematiką, sąsajas su lietuviškuoju kontekstu diskutuos prof. dr. J. Bruveris, prof. dr. Helmutas Loosas (Vokietija, Leipcigo universitetas) ir dr. Janis Kudinšas (Latvija, Latvijos J. Vytuolio muzikos akademija). 

Konferencijos koordinatorė
Dr. Rima Povilionienė