Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Mokslo naujienos

Kviečiame teikti paraiškas Baltijos muzikologų konferencijai

Spalio 6-8 d. Vilniuje vyks Baltijos muzikologų konferencija „Muzika ir vizualioji kultūra: partitūra, scena, ekranas“ (Music and Visual Culture: Score, Stage & Screen). Konferenciją organizuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademija, bendradarbiaudama su Tarptautine muzikinės ikonografijos asociacija RIdIM.

Konferencija vyks anglų kalba. Pasiūlymų pranešimams laukiama iki birželio 24 d. Pranešimų anotacijas prašome siųsti prof. dr. Rimai Povilionienei el. p. rima.povilioniene@lmta.lt.

Plačiau apie konferenciją ir jos temų aprašymą rasite ČIA.

2022 06 21


Kviečiame teikti paraiškas LMTA metinei konferencijai

2022 m. gegužės 4 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rengiama tyrimų konferencija „Miesto fenomenas muzikos, scenos meno ir kino tyrimuose“.

Nuo genius loci ligi postindustrinio kraštogarsio – meno ir miesto sąveikos refleksija nuolat pasipildo naujomis temomis. Meno įvykiai ir procesai neatsiejami nuo urbanistinės plėtros, o miestų transformacija tampa menininkų traukos ar, priešingai, atstūmimo veiksniu. Meno galia įprasminti vietą ir erdvę neretai siejama su meninių praktikų svarba apibrėžiant bendruomenes ir perkuriant tapatybes. Tyrinėjant meno ir miesto sąveikos procesus, šiuolaikinė menotyra daug dėmesio skiria globalizacijos, migracijos ir kultūrinio hibridiškumo sklaidai ne vien dabarties, bet ir praeities meno raiškoje ir meniniuose sąjūdžiuose.

LMTA kasmetinė konferencija kviečia pažvelgti į miesto fenomeną iš muzikos, scenos meno ir kino tyrimų perspektyvos šiuolaikinėse ir istorinėse meninėse praktikose. Dalyvauti konferencijoje kviečiami įvairių sričių mokslininkai, tyrėjai, Akademijos dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai. Planuojama pranešimų trukmė: 20 min. (+ 10 min. diskusijai). Norinčiųjų dalyvauti pranešimų pavadinimų ir anotacijų (iki 100 žodžių) laukiama iki balandžio 10 d. adresu mokslas@lmta.lt. Gautas anotacijas vertins ir grupuos pagal tematiką konferencijos programos komitetas. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami LMTA mokslo žurnale Ars et praxis. Parengtų straipsnių laukiama iki liepos 15 d.

Mokslo centro informacija 
2022 02 15


Skelbiamas LMTA mokslinės veiklos plėtros konkursas

Konkurso tikslai: skatinti LMTA menotyros (muzikologija, teatrologija, kinotyra) fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, kelti Akademijos dėstytojų tyrėjų profesinę kvalifikaciją ir stiprinti Akademijos mokslinių tyrimų tarptautiškumą.

Laukiami rezultatai:

 • baigtiniai mokslo tyrimų darbai – monografijų, mokslo studijų, straipsnių ir kitų mokslo publikacijų rankraščių parengimas leidybai;
 • mokslo publikacijų vertimas į užsienio kalbą tarptautinėms publikacijoms;
 • mokslininkų kvalifikacijos kėlimas užsienio mokslo ir/ar studijų įstaigose (stažuotės ir mokslo tyrimai).

Konkurse gali dalyvauti LMTA dėstytojai tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką. Paraiškos ir jų priedai teikiami elektroniniu paštu mokslas@lmta.lt iki vasario 23 d. (imtinai).

Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus. Veiklų įvykdymo terminas – iki š. m. gruodžio 15 dienos, maksimali galima vienos paraiškos finansavimo suma – 3 000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Konkursas vykdomas vadovaujantis  „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašu“ (patvirtina Rektoriaus, 2016 m. vasario 1 d.).

Mokslininkų konkurso paraiškos forma

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašas

2022 02 02


2021 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienį, 10 val. 
LMTA Centriniuose rūmuose (Gedimino pr. 42, Vilnius)

45-OJI MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TRANSNACIONALIZMAS IR MENAS: KAIMYNYSTĖ, RIBOS, PARIBIAI“

Transnacionaliniai procesai dažniausiai siejami su globalizacijos plėtra, tačiau nacionalinių valstybių sienas peržengiantys ryšiai, mainai ir institucijos nėra naujas reiškinys. Nuo seno muzikinėse ir teatro kultūrose transnacionalumas veikė nacionalinio meno raidą ir sklaidą. Tarpnacionaliniai mainai ir kultūrinis hibridiškumas būdingas visoms kultūros sritims – nuo kūrybos ligi meno kritikos. Tipiškas pavyzdys – nacionalinės muzikos švietimo institucijos: ypač mažesnėse valstybėse jos formavosi muzikinio ugdymo tarptautinės standartizacijos laikais, perimdamos ir perkurdamos dar XIX a. iškilusių kosmopolitinių muzikos centrų Paryžiuje, Vienoje, Berlyne, Sankt Peterburge ar kituose muzikos metropoliuose įsitvirtinusias vertybes ir normas. Plačiau 

PROGRAMA

10.00 | LMTA Juozo Karoso salėje 
Konferencijos atidarymas

10.00–11.30 | LMTA Juozo Karoso salėje 
Pagrindinė sesija 
Moderuoja Laima Budzinauskienė

 • Beata Baublinskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Transnacionalumo apraiškos grigališkojo choralo rankraščiuose ir šiuolaikinėje jų interpretacijoje“
 • Živilė Tamaševičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Naujai atrastieji Juozo Naujalio motetai: kelionė į XX a. pr. Žemaičių kunigų seminariją“
 • Varsa Liutkutė-Zakarienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Folkloro sąjūdis XX a. pabaigoje postsovietinėje erdvėje. Skirtumai ir panašumai“

11.30–12.00 
Pertrauka

12.00–14.00 | LMTA Juozo Karoso salėje 
Meninių tyrimų sesija I 
Moderuoja Beata Baublinskienė

 • Imantas Jonas Šimkus (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vienos muzikos ir atlikimo menų universitetas) 
  „Dirigento analizė: tarp realizacijos ir interpretacijos“ 
 • Jonė Punytė-Svigarienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Fortepijono kelionė po XVIII a. – XIX a. pr. Vakarų Europą: vieno instrumento istorija“
 • Agnė Dūkštaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Sofijos Gubaidulinos kūryba akordeonui solo: nuo naujovių link universalijų“ 
 • Agnė Railaitė-Jurkūnienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)  
  „Muzikinė kaimynystė šiuolaikinėje pamokoje: mokytojo, mokinio ir akompanuotojo kompetencijos ribos ir užribiai“

12.00–14.00 | LMTA Vargonų auditorijoje 
Meninių tyrimų sesija II 
Moderuoja Ramunė Balevičiūtė

 • Aleksandras Špilevoj (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Tarp laisvės ir (savi)apgaulės: storytellingo galimybės“ 
 • Karolina Rybačiauskaitė (Vilniaus universiteto Filosofijos institutas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Susipynimų analizės galimybės meno istorijos rašymo praktikose“ 
 • Paulius Ignatavičius (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)  
  „Williamo Shakespeare‘o „Hamletas“ – liberalaus kapitalizmo įsigalėjimo globaliame pasaulyje pranašystė“

14.00–14.30 
Pertrauka 

14.30–16.00 | LMTA Juozo Karoso salėje 
Meninių tyrimų sesija III 
Moderuoja Gabrielius Simas Sapiega

 • Vytis Nivinskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Akademinės ir džiazo muzikos sankirtos: kontrabosas minimalizmo ir post-minimalizmo muzikoje“ 
 • Gintarė Kaminskaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Styginių instrumentų raiškos galimybės kultūrų hibridizacijos procesuose“ 
 • Ernesta Juškaitė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
  „Vokiškojo Lied verbalinis tekstas: tarp originalo ir vertimo“ 

Vyresni nei 6 metų asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kt.). Remiantis LR Vyriausybės operacijų vadovo sprendimu nuo 2021 rugsėjo 13 d. renginiuose gali dalyvauti tik asmenys turintys Galimybių pasą. 

2021 09 27


Kviečiame teikti pranešimų 45-ajai LMTA metinei konferencijai temas

2021 m. rugsėjo 30 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rengiama 45-oji mokslinė konferencija „Transnacionalizmas ir menas: kaimynystė, ribos, paribiai“.

Transnacionaliniai procesai dažniausiai siejami su globalizacijos plėtra, tačiau nacionalinių valstybių sienas peržengiantys ryšiai, mainai ir institucijos nėra naujas reiškinys. Nuo seno muzikinėse ir teatro kultūrose transnacionalumas veikė nacionalinio meno raidą ir sklaidą. Tarpnacionaliniai mainai ir kultūrinis hibridiškumas būdingas visoms kultūros sritims – nuo kūrybos ligi meno kritikos. Tipiškas pavyzdys – nacionalinės muzikos švietimo institucijos: ypač mažesnėse valstybėse jos formavosi muzikinio ugdymo tarptautinės standartizacijos laikais, perimdamos ir perkurdamos dar XIX a. iškilusių kosmopolitinių muzikos centrų Paryžiuje, Vienoje, Berlyne, Sankt Peterburge ar kituose muzikos metropoliuose įsitvirtinusias vertybes ir normas.

Meniniuose mainuose susiduriame su vienos kultūrinės terpės praktikų perkėlimu į kitą tradiciją. Aiškinantis, kaip vyksta perkėlimo procesas, yra svarbu aptarti sąveikaujančių kultūrų panašumus, skirtumus ir pokyčio procesą, kai vienos kultūros normos ir reprezentacijos perkeliamos į kitos kultūros kontekstą. Šis procesas dažniausiai nebūna vienakryptis, kas leidžia išryškinti kultūrinių sąmpynų istorijas. Transnacionalizmo tyrinėtojų požiūriu, būtent tinklas kaip sudėtinga sąryšių sistema yra svarbiausia kategorija analizuojant transnacionalinius sąryšius.

Dalyvauti konferencijoje kviečiami įvairių sričių mokslininkai, tyrėjai, Akademijos dėstytojai, mokslo darbuotojai ir doktorantai. Planuojama pranešimų trukmė: 20 min. (+ 10 min. diskusijai). Norinčiųjų dalyvauti pranešimų pavadinimų ir anotacijų (iki 100 žodžių) laukiama iki rugsėjo 10 d. adresu mokslas@lmta.lt. Gautas anotacijas vertins ir grupuos pagal tematiką konferencijos programos komitetas. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus publikuojami LMTA mokslo žurnale Ars et praxis. Parengtų straipsnių laukiama iki spalio 15 d.

2020 06 23


Skelbiamas LMTA mokslinės veiklos plėtros konkursas

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkursas yra rengiamas siekiant sustiprinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų tyrėjų kompetenciją ir tarptautinės veiklos patirtį, paskatinti ir padėti vykdyti bei paskelbti fundamentalius ir taikomuosius  tyrimus bei jų rezultatus.

Konkurso tikslai: skatinti LMTA menotyros (muzikologija, teatrologija, kinotyra) fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, kelti Akademijos dėstytojų tyrėjų profesinę kvalifikaciją ir stiprinti Akademijos mokslinių tyrimų tarptautiškumą.

Laukiami rezultatai:

 • baigtiniai mokslo tyrimų darbai – monografijų, mokslo studijų, straipsnių ir kitų mokslo publikacijų rankraščių parengimas leidybai;
 • mokslo publikacijų vertimas į užsienio kalbą tarptautinėms publikacijoms;
 • mokslininkų kvalifikacijos kėlimas užsienio mokslo ir/ar studijų įstaigose (stažuotės ir mokslo tyrimai).

Konkurse gali dalyvauti LMTA dėstytojai tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką. Paraiškos ir jų priedai teikiami e-paštu mokslas@lmta.lt iki balandžio 6 d. (imtinai).

Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus. Maksimalus veiklų įvykdymo terminas – iki š.m. gruodžio 15 dienos, maksimali galima vienos paraiškos finansavimo suma – 3 000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Konkursas vykdomas vadovaujantis  „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašu“ (patvirtina Rektoriaus, 2016 m. vasario 1 d.).

Mokslininkų konkurso paraiškos forma

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašas

2020 03 18


DĖMESIO: konferencija nukeliama į 2022 m. rugsėjo mėn.

16-oji Europos menų terapijų konferencija vyks Vilniuje

2021 m. rugsėjo 22-25 dienomis Vilniuje vyks didžiulis tarptautinis renginys – Europos menų terapijos konferencija (European Consortium for Arts Therapies Education, ECArTE), kurią, kartu su kolegomis iš Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Belgijos ir Nyderlandų, organizuoja keturios Lietuvos institucijos: Vilniaus universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

ECArTE yra universitetų konsorciumas, įkurtas 1991 m., kurį sudaro 33 institucijos narės iš 15 Europos šalių. Tai ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti meno terapijos plėtrą Europoje, ir atstovauti programas, ugdančias meno terapeutus. ECArTE siekis – kurti visapusišką meno terapeutų švietimo ir praktinių įgūdžių vientisumą bei suderinamumą Europoje.

Artėjančios konferencijos tema: Atminties atspindžiai menų terapijose.

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite ČIA

2021-01-31


Kvietimas teikti tezes konferencijai „Muzikos signifikacijų tipologijos: retrospektyva ir perspektyva“

Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija kviečia į tarptautinę konferenciją „Muzikos signifikacijų tipologijos: retrospektyva ir perspektyva“, kuri vyks 2021 m. spalio 21–23 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Muzikos signifikacija, arba muzikos reikšmių problematika, procesai ir rezultatai – nuolatinis muzikologų, kompozitorių, semiotikų bei filosofų domėjimosi ir tuo pačiu – bandymų įsprausti ją į klasifikuotas kategorijas objektas. Atsigręžiant į tokių klasifikacijų istoriją ir numatant poreikį jas persvarstyti, konferencijos tematika skiriama muzikos signifikacijos ir tipologijų sąveikos teorinio ir praktinio diskursų svarstymui.

Galima teigti, jog rašytiniai muzikologijos tekstai kilo iš abstrahuojamų reiškinių signifikacijos ir tolesnės jų sisteminimo praktikos. Aristoxenus Elementa harmonica išskyrė tris bazinius gènē. Boethius De musica diferencijavo musica instrumentalis rūšis. Johanneso de Groche’o, Johanno Matthesono, Johanno Nikolaus Forkelio muzikos sistematikos ne tik įvardijo naujas muzikos rūšis, bet ir iškėlė fundamentalias muzikos kategorijas (žanras, stilius ir pan.). Daugelio muzikos fenomenų pažinimo kelias rėmėsi signifikacijos rezultatų kategorizavimo bei sisteminimo procesu.

Kaip tyrimo metodai ir muzikos teorinės epistemologijos dalis, signifikacijų tipologijos buvo pripažintos nuo pat teorinės muzikologijos pradžios ir neatsitiktinai išsaugojo reikšmingą vietą XX a. pabaigos – XXI a. pradžios muzikologų, etnomuzikologų, populiariosios muzikos tyrėjų ar muzikos semiotikų – nuo Philipo Taggo, Simono Fritho, Franco Fabbri ar Fabiano Holto iki Heinricho Besselerio, Carlo Dahlhauso, Helga’os de la Motte-Haber, Mieczyslawo Tomaszewskio ir kitų – tyrimuose. Signifikacijų tipologizavimas kaip pažinimo metodas nėra devalvuotas ir šiuolaikiniame moksle, tačiau kyla poreikis renovuoti požiūrį į muzikos fenomenų kategorizavimo bei sisteminimo procesus.

Konferencija siekiame atnaujinti požiūrį į muzikos signifikacijos procese taikomas sąvokas, terminus ar kategorijas, taip pat – konceptualizuoti muzikos fenomenų klasifikavimo praktikas. Kviečiame gvildenti įvairių muzikos reikšmių ir reiškinių sisteminimo aspektus: aptarti juos kaip mokslo filosofijos problemą, gvildenti kriterijų klausimus, individualius požiūrius, istorinių ar šiuolaikybės praktikų atvejus bei sisteminimo perspektyvos prielaidas.

Tarpdalykinėje konferencijoje kviečiame dalyvauti įvairių mokslo sričių tyrėjus. Laukiamos mokslininkų, doktorantų, nepriklausomų tyrėjų paraiškos.

Konferenciją numatoma organizuoti hibridiniu būdu – gyvai ir internetu. Oficialios konferencijos kalbos – anglų ir vokiečių.

Plenarinės paskaitos
Wolfgang Marx (Dublino universiteto kolegija)
Kęstas Kirtiklis (Vilniaus universitetas)
Gražina Daunoravičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Programų komitetas
Paulo C. Chagas (Kalifornijos universitetas Riversaide), Gražina Daunoravičienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Joan Grimalt (Katalonijos aukštoji muzikos mokykla ESMUC), Margarita Katunian (Maskvos valstybinė P. Čaikovskio konservatorija), Helmut Loos (Leipcigo universitetas), Lina Navickaitė-Martinelli (LMTA), Rima Povilionienė (LMTA), Daiva Vyčinienė (LMTA).

Organizacinis komitetas
Gražina Daunoravičienė (pirmininkė), Ingrida Jasonienė, Mantautas Krukauskas, Agnė Mažulienė, Mykolas Natalevičius, Lina Navickaitė-Martinelli (pirmininkės pavaduotoja), Rima Rimšaitė, Judita Žukienė.

Tezių pateikimas
Konferencijos tezės bus recenzuojamos anonimiškai. Prašome siųsti pasiūlymus nuasmenintu ir autorizuotu variantais.

Laukiame individualių pranešimų pasiūlymų (20 minučių, 10 minutės klausimams ir diskusijai). Konferencijos tema aprėpia, tačiau neapsiriboja, šiomis potemėmis:

 • Tipologizacija kaip socialinių mokslų ir sociomuzikologijos problema;
 • Tipologizavimas mokslo filosofijos požiūriu;
 • Muzikos žanrai, tipai ir reiškiniai kaip semiotikos tyrimų objektas;
 • Signifikacija kaip muzikos fenomenų kategorizavimo prielaida;
 • Signifikacijos ir tipologizavimo procesų sąsaja;
 • Istorinių muzikos tipologijų atvejai ir jų analizė;
 • Autorinių sistematikų atvejai, jų kūrybiškumas bei inovacija;
 • Muzikos tipologijos versus muzikos taksonomijos;
 • Signifikacija ir tipologizavimas kaip muzikos epistemologijos pagrindas;
 • Tipologijų kriterijai kaip muzikos tyrimų metodologijos problema;
 • Muzikos sistematikų bei taksonomijų atvejų analizė.

Pranešimų pasiūlymus siųsti iki 2021 m. balandžio 1 d. el. pašto adresu typologiesofsignification@gmail.com Word (doc arba docx) formatu. Juose turi būti:

 • Vardas ir pavardė, mokslo laipsnis, institucija, kontaktinis el. pašto adresas;
 • Pranešimo pavadinimas;
 • Tezės (max. 300 žodžiai, aiškiai pateiktas tyrimo klausimas/tikslas, tyrimų kontekstas, metodologija, rezultatai ir išvados, 5 raktiniai žodžiai).
 • Portretinė nuotrauka TIFF arba JPG formatu (nuo 300 iki 600 dpi);
 • Trumpas gyvenimo aprašymas (max. 100 žodžių).

Registracijos mokestis
Konferencijos registracijos mokestis aktyviems dalyviams – 50 EUR, dalyviams internetu – 30 EUR, studentams – 20 EUR. Konferencijos stebėjimas – nemokamas. LMTA darbuotojams ir studentams bei LKS nariams dalyvavimas nemokamas.

Publikacija
Atrinktų konferencijos pranešimų pagrindu parengti mokslo straipsniai bus publikuoti specialiame recenzuojamo mokslo žurnalo „Lietuvos muzikologija“ (referuojamas tarptautinėse duomenų bazėse SCOPUS, RILM, EBSCO, MLA International Bibliography, ERIH+) numeryje.

Svarbios datos
Tezių pateikimas: 2021 m. balandžio 1 d.
Pranešimas apie priėmimą dalyvauti: 2021 m. gegužės 15 d.
Konferencija: 2021 m. spalio 21–23 d.

Organizatorių informacija
2020 11 16


44-oji LMTA metinė konferencija 100 – mokyklai, dramai, operai

Spalio 22 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rengiama 44-oji mokslinė konferencija „100 – MOKYKLAI, DRAMAI, OPERAI“ sutelks meno tyrėjus, kūrėjus ir pedagogus diskusijoms, pranešimams ir pristatymams. Konferencija vyks LMTA Centrinių rūmų J. Karoso salėje (Gedimino pr. 42), 10:00–17:00 val. Taip pat numatoma konferencijos transliacija.

2020-ieji Lietuvos kultūros kontekste išsiskiria svariomis sukaktimis, kurias kviečiame kartu pažymėti bei permąstyti jų reikšmę, aktualumą bei įtakas šiandienai. Bene ryškiausios su mūsų aukštąja mokykla susijusios trys datos – trys šimtmečiai, ženklinantys Lietuvos valstybės tiesioginį dalyvavimą kultūros lauke.

 • MOKYKLA – 1920-aisiais suvalstybinama Juozo Naujalio 1919 m. Kaune įkurta muzikos mokykla. Iš valstybės muzikos mokyklos kildiname didžiąją dalį XX a. lietuviškųjų profesionaliosios muzikos mokymo tradicijų, o po mokyklos perorganizavimo į Kauno konservatoriją – taip pat ir Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.
 • DRAMOS vaidykla Kaune buvo pirmasis profesionalus stacionarus lietuvių dramos teatras, 1920 įkurtas Lietuvos meno kūrėjų draugijos ir tapęs pagrindu Valstybiniam dramos teatrui.
 • OPEROS vaidykla – Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklos ištakos, pagrindinė XX a. lietuvių operos scena.

Konferencijoje dalyvaus LMTA garbės daktaras Vytautas Landsbergis, Ramunė Kryžauskienė, Judita Žukienė, Eglė Korienė, Beata Baublinskienė, Vaidas Jauniškis ir kiti dėstytojai bei doktorantai.

Konferencija bus transliuojama internetu, todėl norintys stebėti konferencijos sesijas nuotoliniu būdu, yra kviečiami registruotis ir užpildyti registracijos formą. Konferencijos transliacija bus vykdoma platformoje „Zoom“. Užsiregistravusiems klausytojams prieš konferencijos sesijas bus atsiųstos prisijungimo nuorodos registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.

Konferencijos programa

Įėjimas laisvas, maloniai kviečiame!

2020 10 14


Skelbiamas LMTA mokslinės veiklos plėtros konkursas

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkursas yra rengiamas siekiant sustiprinti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojų tyrėjų kompetenciją ir tarptautinės veiklos patirtį, paskatinti ir padėti vykdyti bei paskelbti fundamentalius ir taikomuosius  tyrimus bei jų rezultatus.

Konkurso tikslai: skatinti LMTA menotyros (muzikologija, teatrologija, kinotyra) fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, kelti Akademijos dėstytojų tyrėjų profesinę kvalifikaciją ir stiprinti Akademijos mokslinių tyrimų tarptautiškumą.

Laukiami rezultatai:

 • baigtiniai mokslo tyrimų darbai – monografijų, mokslo studijų, straipsnių ir kitų mokslo publikacijų rankraščių parengimas leidybai;
 • mokslo publikacijų vertimas į užsienio kalbą tarptautinėms publikacijoms;
 • mokslininkų kvalifikacijos kėlimas užsienio mokslo ir/ar studijų įstaigose (stažuotės ir mokslo tyrimai).

Konkurse gali dalyvauti LMTA dėstytojai tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką. Paraiškos ir jų priedai teikiami e-paštu mokslas@lmta.lt iki kovo 2 d. (imtinai).

Konkursas skelbiamas vieną kartą per metus. Maksimalus veiklų įvykdymo terminas – iki š.m. gruodžio 15 dienos, maksimali galima vienos paraiškos finansavimo suma – 3 000 Eur (neatskaičius mokesčių).

Konkurso vykdomas vadovaujantis  „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašu“ (patvirtina Rektoriaus, 2016 m. vasario 1 d.). 

Mokslininkų konkurso paraiškos forma

LMTA mokslinės veiklos plėtros konkurso aprašas

2020 02 10


Baltijos muzikologų konferencija „Muzika ir permainos iki ir po 1990 m.“

2020 m. rugsėjo 10–12 d. Vilniuje vyks Baltijos muzikologų konferencija „Muzika ir permainos iki ir po 1990 m.“. Ją rengia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedra, Lietuvos ir Lenkijos tyrimų projektas „Permainų muzika: išlaisvinimo kultūrinė raiška lenkų ir lietuvių muzikoje iki ir po 1989 m.“ bei Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija. 

Konferencija vyks anglų kalba. Pranešimų temų pasiūlymai laukiami iki kovo 15 d. Visą informaciją apie konferenciją rasite ČIA. 

2020 01 28 


Meninių tyrimų festivalis konferencija „Muzikuojantys daktarai“

2018 m. rugsėjo 4–6 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vyks III muzikos atlikimo ir meninių tyrimų festivalis konferencija „Doctors in Performance“ (liet. „Muzikuojantys daktarai“). Renginio PROGRAMA

Tai – akademinis renginys, kurio dėmesio centre yra muzikos atlikimas ir su juo susiję meniniai tyrimai. Pirmasis „Muzikuojančių daktarų“ festivalis konferencija buvo surengtas Helsinkio menų universiteto Sibeliaus akademijoje 2014 m. rugsėjo 4–5 d. Antrasis įvyko 2016 m. rugsėjo 8–9 d. Karališkojoje Airijos muzikos akademijoje Dubline. 2018-ųjų festivalį konferenciją „Muzikuojantys daktarai“ organizuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meninių tyrimų ir atlikimo studijų platforma HARPS (harps.lmta.lt).

Kviestiniai renginio pranešėjai – viena ryškiausių muzikos atlikimo studijų figūrų, muzikologas ir pianistas prof. dr. JOHNAS RINKAS (Kembridžo universitetas) ir lietuvių kompozitorius, dirigentas, Lietuvos ansamblių tinklo įkūrėjas doc. VYKINTAS BALTAKAS (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Mastrichto konservatorija). 

Daugiau informacijos rasite HARPS platformos interneto puslapyje anglų k.: http://harps.lmta.lt/en/events/doctors-in-performance/. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į dr. Liną Navickaitę-Martinelli adresu: harps@lmta.lt

2018 08 27