Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Konkursinis finansavimas

Įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdo penkis projektus:

Trumpalaikė mokslinė išvyka „Lietuvos muzikinio švietimo institucionalizavimo problemos  1919-1949 m.“ 
Projekto trukmė: 2019 m. 
Projekto dalyvis: prof. dr. Danutė Petrauskaitė 
Projekto tikslas – stiprinti mokslines kompetencijas ir tarptautinį bendradarbiavimą, dalyvaujant simpoziume „International Musicology Symposium 2019“ Slovėnijoje (Liubliana). 
Simpoziumo istorikų sekcijoje, pavadintoje „Konservatorijų veikla 1918–1945 m. Europos muzikos kontekste“, prof. dr. D. Petrauskaitė skaitys pranešimą tema „Nuo kursų iki konservatorijos: muzikinio švietimo institucionalizavimo problemos Lietuvoje 1919–1949 m.“. 
Finansavimo šaltinis – projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0414) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Mokslinė stažuotė „Lietuvių kompozitoriai Sankt Peterburge 1900-1920 m.“ 
Projekto trukmė: 2019 m. 
Projekto dalyvis: prof. dr. Danutė Petrauskaitė 
Projekto tikslas – teorinių žinių bei praktinių įgūdžių įgijimas, siekiant gerinti specialiąsias ir bendrąsias kompetencijas, ryšių tarp Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Sankt Peterburgo konservatorijos stiprinimas. Tyrimo problematika – Sankt Peterburgo muzikinis gyvenimas istorinių lūžių metais ir jo įtaka lietuvių kompozitorių pasaulėžiūros formavimuisi, meninei bei visuomeninei veiklai. 
Finansavimo šaltinis – projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0142) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje: Pietų Azijos performatyvios tradicijos 
Projekto trukmė: 2019 m. 
Projekto dalyvis: dokt. Kristina Dolinina 
Projekto tikslas – atlikti Pietų Azijos/Indijos performatyvių tradicijų kilmės, raidos ir kaitos globaliame pasaulyje tyrimą, Jawaharlal Nehru University School of Arts and Aesthetics institute, atskleidžiant universalias meno ir kultūros raidos ir transformacijos tendencijas. 
Finansavimo šaltinis – projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0156) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Muzikos atlikimo studijų metodologijos ir inovacijos: stažuotė Kembridžo universitete 
Projekto trukmė: 2019 m. 
Projekto dalyvis: dr. Lina Navickaitė-Martinelli 
Projekto tikslas – stiprinti mokslines kompetencijas muzikos atlikimo studijų srityje ir tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą su Kembridžo universiteto tyrėjais. Taip pat – kaupti įgūdžius ir patirtį, susijusius su muzikos atlikimo studijų tyrimų centro veikla bei instituciniu funkcionavimu, kuruojant meninių tyrimų ir atlikimo studijų platformą HARPS Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 
Finansavimo šaltinis – projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0157) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Dalyvavimas EuNET MERYC konferencijoje „Counterpoints of the senses: bodily experiences in musical learning“ 
Projekto trukmė: 2019 m. 
Projekto dalyvis: prof. dr. Rūta Girdzijauskienė 
Projekto tikslas – pristatyti Lietuvoje atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, stiprinti mokslines kompetencijas ir tarptautinį bendradarbiavimą dalyvaujant EuNET MERYC konferencijoje „Counterpoints of the senses“ (Musica, Impulse Centre for Music & IPEM Institute for Systematic Musicology, Ghent University, Belgium). Prof. dr. R. Girdzijauskienė konferencijoje skaitys pranešimą tema „To be a music teacher: the lived expierence of teaching music in kindergarten“, pristatantį Lietuvos muzikos mokytojų veiklos tyrimo rezultatus. Taip pat bus skaitomas pranešimas simpoziume „Music education across Europe“, pristatant Lietuvos muzikinio ugdymo tyrimų ir praktikos panoramą. 
Finansavimo šaltinis – projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0417) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). 


Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“  poveiklės „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdomas projektas „Muzikologija (post)globalizacijos amžiuje“, 09.3.3-LMT-K-712-06-0171. 

Projekto trukmė – 2018.03.13 – 2018.04.07 

Mokslinio tyrimo vadovas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto, Muzikos istorijos katedros prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė 

Projekto tikslas – stiprinti mokslines kompetencijas ir tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, dalyvaujant konferencijoje „Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference“ (Niujorko universitetas/ CUNY, Barry S. Brook muzikos tyrimų ir dokumentacijos centras).