Konkursinis finansavimas

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“  poveiklės „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdomas projektas „Muzikologija (post)globalizacijos amžiuje“, 09.3.3-LMT-K-712-06-0171.

Projekto trukmė – 2018.03.13 – 2018.04.07

Mokslinio tyrimo vadovas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto, Muzikos istorijos katedros prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Projekto tikslas – stiprinti mokslines kompetencijas ir tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, dalyvaujant konferencijoje „Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference“ (Niujorko universitetas/ CUNY, Barry S. Brook muzikos tyrimų ir dokumentacijos centras).

——————————————————————

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai doktorantų akademinei išvykai 2017 metų II pusmetį gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 15 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą

Kvietimas teikti paraiškas dėl aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų projektų finansavimo

Lietuvos mokslo taryba skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

Daugiau informacijos apie kvietimą

Paskelbtas paraiškų konkursas finansuoti podoktorantūros stažuotes Lietuvos mokslo ir studijų institucijose

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, paskelbė podoktorantūros stažuočių Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkursą. Numatyta finansuoti iki 60 visų mokslo sričių šalies ir užsienio jaunųjų mokslininkų stažuočių, jų trukmė – iki dvejų metų. Joms numatyta skirti beveik 4,4 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimą

Italijos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija kviečia teikti paraiškas gauti paramą trumpalaikiams vizitams

Italijos Respublikos užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija kviečia dėstytojus, ekspertus ir mokslininkus teikti paraiškas gauti finansavimą trumpalaikiams (iki 8 dienų) vizitams mokslinių tyrimų tikslais ar dalyvauti paskaitose ir seminaruose.

Daugiau informacijos apie kvietimą

2017 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Ukrainos programos mokslo projektų finansavimui 2018–2019 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 3 d. 17 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą

2016 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektų finansavimui 2017–2019 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 31 d. 17 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą.

2016 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos–Baltarusijos programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą (toliau – programa), paraiškas finansavimui 2017–2018 m. gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą.

II kvietimas 2016–2018 metais vykdyti mokslinius tyrimus pagal programą „Sveikas senėjimas“

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2016–2018 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Sveikas senėjimas“. Paraiškos teikiamos iki 2016 m. balandžio 29 d. 15 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą

2016 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programą „Žiliberas“, paraiškas finansavimui 2017–2018 m. gauti. Paraiškos priimamos iki 2016 m. gegužės 16 d. 17 val. 

Daugiau informacijos apie kvietimą

Programos NORFACE DIAL kvietimas teikti paraiškas

Sausio 12 d. paskelbtas NORFACE mokslinių tyrimų programos „Nelygybės kaita skirtingais gyvenimo laikotarpiais: struktūros ir procesai“ (angl. Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes, DIAL) ERA-NET Cofund schemos paraiškų konkursas finansuoti socialiniams mokslams skirtus mokslinius tyrimus.

Daugiau informacijos apie kvietimą. 

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose (kvietimas NR. COST-D). Paraiškos priimamos nuolatos.

Daugiau informacijos apie kvietimą.

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti prašymus dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat.

Daugiau informacijos apie kvietimą

 

KITI KVIETIMAI 

Baltijos – Amerikos Laisvės fondo Tyrėjų Stipendijos programos konkursas

Baltijos – Amerikos Laisvės fondas (Baltic-American Freedom Foundation) siūlo puikią galimybę Lietuvos mokslininkams gauti finansavimą savo moksliniams tyrimams Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Paskelbtas Tyrėjų Stipendijos programos konkursas. Paraiškas Tyrėjų stipendijai gauti teikite iki 2016 m. balandžio 1 d.

Ši stipendijų programa skirta paremti mokslininkus bei mokslinių tyrinėjimų specialistus, atliekančius nepriklausomus tyrimus arba bendradarbiaujančius su kitais tyrimų projektais Jungtinėse Valstijose. BAFF suteikia iki 60,000 JAV dolerių paramą per metus. Stipendija leidžia mokslo darbuotojams pasiimti šeimos narius.

Daugiau informacijos apie kvietimą.

JSPS skelbia podoktorantūros stažuočių ir vizitų mokslinių tyrimų tikslais Japonijoje konkursus

Japonijos mokslo skatinimo organizacija (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) kviečia teikti paraiškas dalyvauti konkursuose dėl trumpalaikių ir ilgalaikių podoktorantūros stažuočių Japonijoje, taip pat trumpalaikių ir ilgalaikių išvykų mokslinių tyrimų bei akademiniais tikslais į Japoniją.

Daugiau informacijos apie kvietimą.

Stipendijų ir stažuočių Jungtinėse Amerikos Valstijose programos kvietimai

Baltijos–Amerikos Laisvės fondas iki balandžio 2 d. kviečia teikti paraiškas fondo stipendijų ir paramos programų konkursams. Baltijos-Amerikos Laisvės fondas siūlo programas, kurios suteikia naujas galimybes talentingiems Lietuvos studentams, dėstytojams ir mokslininkams dalyvauti profesinių stažuočių programoje, imtis inovatyvių mokslinių tyrimų, tęsti antrosios pakopos studijas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir į Baltijos šalis pasikviesti įvairių sričių ekspertus iš Jungtinių Valstijų.

Daugiau informacijos apie kvietimą.