Konkursinis finansavimas

Įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“  poveiklės „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje vykdomas projektas „Muzikologija (post)globalizacijos amžiuje“, 09.3.3-LMT-K-712-06-0171.

Projekto trukmė – 2018.03.13 – 2018.04.07

Mokslinio tyrimo vadovas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto, Muzikos istorijos katedros prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Projekto tikslas – stiprinti mokslines kompetencijas ir tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, dalyvaujant konferencijoje „Musicology in the Age of (Post)Globalization: Barry S. Brook Centennial Conference“ (Niujorko universitetas/ CUNY, Barry S. Brook muzikos tyrimų ir dokumentacijos centras).