Aktuali informacija

Studentų prašymų formas rasite čia:

STUDENTŲ PRAŠYMŲ FORMOS


Akademinės pažymos apie studijų rezultatus ar pažymos apie studijas išduodamos Studijų informacijos ir duomenų skyriuje (Gedimino pr. 42, LMTA I rūmai, 121 kab.), užpildžius šią registracijos formą:

PRAŠYMAS IŠDUOTI AKADEMINĘ PAŽYMĄ ARBA PAŽYMĄ APIE STUDIJAS


Informacija studijuojantiems savo lėšomis

Informuojame, kad studentai, studijuojantys savo lėšomis, studijų įmokas už 2018-2019 studijų metų rudens semestrą turi sumokėti iki 2018 m. spalio 3 d.

Vadovaujantis „Įmokų už studijas Lietuvos  muzikos ir teatro Akademijoje mokėjimo, grąžinimo ir išieškojimo tvarkos aprašu“, studentai studijų įmoką už semestrą gali mokėti dalimis. Studentai, norintys mokėti dalimis, privalo iki 2018 m. spalio 3 d. sumokėti 50 proc. studijų sutartyje nurodytos semestro studijų kainos ir Studijų informacijos ir duomenų skyriuje (Gedimino pr. 42, 121 kab.) pateikti prašymą. Prie prašymo turi būti pridėtas mokėjimo kvitas. Atidėtos įmokos turi būti sumokėtos ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d.

Studentai, imantys paskolas, privalo iki 2018 m. spalio 3 d. Studijų informacijos ir duomenų skyriuje (Gedimino pr. 42, 121 kab.) pateikti prašymą dėl mokėjimo terminų (iki paskolos gavimo) atidėjimo. Prie prašymo turi būti pridėta atspausdintas užpildytas paskolos gavėjo prašymas-anketa.

Studentai, studijuojantys gretutines Meno pedagogikos programos studijas, studijų įmokas už 2018-2019 studijų metų rudens semestrą turi sumokėti iki 2018 m. spalio 3 d.