Paskolos

Studentų, norinčių gauti valstybės paskolą, dėmesiui! 

Valstybinis studijų fondas priima studentų prašymus paskoloms gauti – nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d. iki 2018 m. rugsėjo 14 d. (15 val.). 

Norėdami gauti paskolą studentai turi pateikti prašymą-anketą Valstybinio studijų fondo tinklalapyje: 
https://studentai.vsf.lt/studentai/

Studentai valstybės remiamas paskolas gali gauti studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. 

Valstybės remiamos paskolos teikiamos visose pakopose studijuojantiems ar laipsnio nesuteikiančias studijų programas pasirinkusiems asmenims, nepriklausomai nuo studijų formos.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://www.vsf.lt/lt/dokumentu-formos) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia). 

Numatoma studentų, kuriems bus siūloma sudaryti valstybės ir valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašų paskelbimo data – spalio 3 d. 

Valstybės remiamas paskolas gavę studentai turės pasirašyti sutartį su vienu iš pasirinktu bankų.

Daugiau informacijos – Fondo interneto tinklalapyje https://vsf.lrv.lt/