Menotyros mokslo krypties doktorantūra

Nuo 2018 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija vykdo humanitarinių mokslų srities Menotyros (03H) krypties doktorantūros studijas kartu Vilniaus dailės akademija (VDA) ir  Lietuvių kultūros tyrimų institutu (LKTI).

Vadovaujantis bendradarbiavimo sutartimi, priėmimas į doktorantūrą vyksta Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, studijos organizuojamos kartu su VDA ir LKTI.

Doktorantūros priežiūrą vykdo bendras visų trijų institucijų Doktorantūros komitetas.