Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Programos profilis

 

Studijų programos pavadinimas

Meno vadyba

Studijų programos specializacijos

Atlikėjų meno vadyba, audiovizualinio meno vadyba

Programos valstybinis kodas

6121LX062

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakulteto Meno vadybos skyrius, Kosciuškos g. 12, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k., anglų k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji pakopa (bakalauras)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 3,5 metų

Programos apimtis kreditais

210 kreditų

Studijų krypčių grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Vadyba

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Verslo vadybos bakalauras

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Andrius Juškys

Vadovo kontaktinė informacija

El. p. andrius.juskys@lmta.lt, tel. Nr.: +370 678 37542

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2022 m. liepos 3 d.

Studijų programos tikslas

Studijų programos Meno vadyba tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno (atlikėjų meno ir audiovizualinio meno) vadybininkus, gebančius identifikuoti meno produkto plėtros galimybes, inicijuoti ir įgyvendinti meno vadybos projektus, vykdyti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją, organizuoti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklą, taikant vadybos ir meno krypčių žinias.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Meno vadybos bakalauro studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais (pagrindinės studijų krypties – vadybos – studijos yra praturtintos kitų studijų krypčių – muzikos, teatro ir kino – studijų dalykais), struktūra, profesinėmis kompetencijomis. Studijuojantys šioje programoje turi galimybę rinktis atlikėjų meno vadybos arba audiovizualinio meno vadybos specializaciją, orientuotą į galimybę gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus pasirinktame meno sektoriuje.

Reikalavimai stojantiesiems

Priėmime į studijų programą gali dalyvauti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Priėmimo į Programą konkurse skaičiuojamą konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:

  • matematikos brandos egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,4;
  • istorijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys – svertinis koeficientas 0,2;
  • bet kurio kito dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys – svertinis koeficientas 0,2;
  • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,2.

Tolesnių studijų galimybės

Baigę pirmosios pakopos studijų programą Meno vadyba ir įgiję verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas verslo ir viešosios vadybos krypčių grupėje arba kt., jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.

Profesinės veiklos galimybės

Pirmosios pakopos studijų programos Meno vadyba absolventai gali vykdyti meno projektų kūrimo ir įgyvendinimo, sklaidos ir plėtros veiklą kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijose, biudžetinėse ir privačiose kultūros ir meno įstaigose, steigti kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijas ir joms vadovauti, užsiimti savarankiška atlikėjų meno ir audiovizualinio meno produkcijos plėtra ir menininkų vadyba.

 

Bendrosios kompetencijos

1. Gebėjimas generuoti kūrybiškas idėjas ir jų įgyvendinimo strategiją, problemų sprendimo metodų išmanymas.

2. Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, lyderiauti priimant sprendimus bei komunikuoti su tikslinėms grupėmis.

3. Gebėjimas kritiškai mąstyti, savarankiškai vykdyti tyrimus, apibendrinti ir analizuoti jų rezultatus.

4. Gebėjimas planuoti asmeninę karjerą, laikantis profesinės etikos, socialinės atsakomybės principų, nuolat mokantis ir tobulėjant.

Dalykinės kompetencijos

5. Gebėjimas analizuoti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklos aplinką bei formuoti jų rezultatus atitinkančius meninės produkcijos plėtros vadybinius sprendimus.

6. Gebėjimas planuoti ir valdyti projektinę veiklą, tikslingai ir efektyviai pasirenkant reikalingus išteklius.

7. Gebėjimas analizuoti organizacijų vadybos problemas ir valdyti organizacijos veiklas, taikant vadybos mokslo pasiekimus.

8. Antreprenerystės principų išmanymas, gebėjimas identifikuoti kūrybinio verslo galimybes ir pasirinkti tam tinkamas priemones.

Studijų programos pavadinimas

Meno vadyba

Studijų programos specializacijos

Atlikėjų meno vadyba, audiovizualinio meno vadyba

Programos valstybinis kodas

6121LX062

Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Teatro ir kino fakulteto Meno vadybos skyrius, Kosciuškos g. 12, Vilnius

Programos vykdymo kalba (-os)

Lietuvių k., anglų k.

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji pakopa (bakalauras)

Kvalifikacijos lygis pagal LKS

VI lygis

Studijų forma (-os) ir trukmė metais

Nuolatinė, 3,5 metų

Programos apimtis kreditais

210 kreditų

Studijų krypčių grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Pagrindinė studijų programos kryptis (šaka)

Vadyba

Gretutinė studijų programos kryptis (šaka) (jei yra)

Nėra

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija (jei yra)

Verslo vadybos bakalauras

Studijų programos vadovas

Doc. dr. Andrius Juškys

Vadovo kontaktinė informacija

El. p. andrius.juskys@lmta.lt, tel. Nr.: +370 678 37542

Akredituojanti institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akredituota iki

2022 m. liepos 3 d.

Studijų programos tikslas

Studijų programos Meno vadyba tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno (atlikėjų meno ir audiovizualinio meno) vadybininkus, gebančius identifikuoti meno produkto plėtros galimybes, inicijuoti ir įgyvendinti meno vadybos projektus, vykdyti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją, organizuoti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklą, taikant vadybos ir meno krypčių žinias.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Meno vadybos bakalauro studijų programa skiriasi nuo kitų aukštųjų mokyklų siūlomų panašių studijų programų studijų dalykais (pagrindinės studijų krypties – vadybos – studijos yra praturtintos kitų studijų krypčių – muzikos, teatro ir kino – studijų dalykais), struktūra, profesinėmis kompetencijomis. Studijuojantys šioje programoje turi galimybę rinktis atlikėjų meno vadybos arba audiovizualinio meno vadybos specializaciją, orientuotą į galimybę gilinti žinias ir ugdyti gebėjimus pasirinktame meno sektoriuje.

Reikalavimai stojantiesiems

Priėmime į Programą gali dalyvauti asmenys, turintys teatro ir kino arba šokio studijų krypties bakalauro arba profesinio bakalauro laipsnį. Priėmimo į Programą konkurse skaičiuojamą konkursinį balą sudaro:

·       matematikos brandos egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,4;

·       istorijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys – svertinis koeficientas 0,2;

·       bet kurio kito dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas einamaisiais metais, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys – svertinis koeficientas 0,2;

·       lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas – svertinis koeficientas 0,2.

Tolesnių studijų galimybės

Baigę pirmosios pakopos studijų programą Meno vadyba ir įgiję verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijų programas verslo ir viešosios vadybos krypčių grupėje arba kt., jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.

Profesinės veiklos galimybės

Pirmosios pakopos studijų programos Meno vadyba absolventai gali vykdyti meno projektų kūrimo ir įgyvendinimo, sklaidos ir plėtros veiklą kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijose, biudžetinėse ir privačiose kultūros ir meno įstaigose, steigti kultūros ir kūrybinių industrijų organizacijas ir joms vadovauti, užsiimti savarankiška atlikėjų meno ir audiovizualinio meno produkcijos plėtra ir menininkų vadyba.

 

Bendrosios kompetencijos

1.    Gebėjimas generuoti kūrybiškas idėjas ir jų įgyvendinimo strategiją, problemų sprendimo metodų išmanymas.

2.    Gebėjimas dirbti savarankiškai ir komandoje, lyderiauti priimant sprendimus bei komunikuoti su tikslinėms grupėmis.

3.    Gebėjimas kritiškai mąstyti, savarankiškai vykdyti tyrimus, apibendrinti ir analizuoti jų rezultatus.

4.    Gebėjimas planuoti asmeninę karjerą, laikantis profesinės etikos, socialinės atsakomybės principų, nuolat mokantis ir tobulėjant.

Dalykinės kompetencijos

5.     Gebėjimas analizuoti kultūros ir kūrybinių industrijų veiklos aplinką bei formuoti jų rezultatus atitinkančius meninės produkcijos plėtros vadybinius sprendimus.

6.     Gebėjimas planuoti ir valdyti projektinę veiklą, tikslingai ir efektyviai pasirenkant reikalingus išteklius.

7.     Gebėjimas analizuoti organizacijų vadybos problemas ir valdyti organizacijos veiklas, taikant vadybos mokslo pasiekimus.

8.     Antreprenerystės principų išmanymas, gebėjimas identifikuoti kūrybinio verslo galimybes ir pasirinkti tam tinkamas priemones.

 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930