Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Karjera

 
Apie LMTA
 
Doktorantūros skyriaus vedėja(-s)
2017 - 11 - 09  16.45 val.

Skelbiamas konkursas Doktorantūros skyriaus vedėjo(-s) vietai užimti.

 

Darbo pobūdis:

1. Rengia strateginius trečiosios pakopos studijų dokumentus ir užtikrina jų įgyvendinimą;

2.                         Planuoja, rengia ir koordinuoja su trečiosios pakopos studijomis ir/ar doktorantų mokslo veikla susijusias paraiškas atitinkamų institucijų (Lietuvos mokslo tarybos ir kt.) konkursams;

3.                         Planuoja ir vykdo trečiosios pakopos studentų (mokslo ir meno doktorantų) priėmimą į Akademiją: teikia ir skleidžia informaciją, priima dokumentus, organizuoja stojamuosius egzaminus, koordinuoja komisijų darbą, rengia įsakymus, sutartis ir kt.;

4. Sudaro doktorantūros studijų tvarkaraščius, prižiūri doktorantų individualių darbo planų laikymąsi, organizuoja ir koordinuoja doktorantų egzaminus, atestacijas, mokslų darbų svarstymus, sudaro sesijų tvarkaraščius;

5.                         Organizuoja apmokėjimą už darbą trečiosios pakopos studijų dėstytojams, egzaminų komisijoms ir pan.

6. Organizuoja doktorantūros ir meno doktorantūros komitetų posėdžius, teikia jiems reikiamus duomenis, rengia ir registruoja protokolus, vykdo ir/ar koordinuoja komitetų nutarimų įgyvendinimą;

7. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja daktaro disertacijų ir meno projektų gynimą, disertacijų ir meno projektų tiriamosios dalies santraukų spausdinimą ir išsiuntimą, sudaro autorines sutartis su Gynimo tarybos nariais ir oponentais, teikia gynimo dokumentus atitinkamoms institucijoms (Lietuvos mokslo tarybai ir kt.), išrašo ir registruoja daktaro diplomus;

8. Kaupia ir sistemina duomenis apie trečiosios pakopos studentų priėmimą, studijas ir kitą veiklą;

9. Rengia ir teikia informaciją apie LMTA trečiosios pakopos studijas atitinkamoms institucijoms (Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos mokslo tarybai ir kt.);

10. Rengia, išduoda ir registruoja trečiosios pakopos studijų dokumentus, pažymas, akademines pažymas, diplomus ir kt.;

11.                       Bendradarbiauja su studijų, administraciniais bei kitais mokslinę ir meninę veiklą vykdančiais padaliniais, užtikrindamas kokybišką su trečiosios pakopos studijomis susijusių veiklų vykdymą;

12. Rengia Rektoriaus įsakymų projektus, susijusius su trečiosios pakopos studijų procesais;

13.                       Prižiūri su pareigomis susijusių vykdomų bei sudaromų susitarimų ir sutarčių rengimą bei vykdymą, įvertina galimą riziką;

14. Užtikrina, kad LMTA trečiosios pakopos studijų veikla atitiktų galiojančius įstatymus;

15. Teikia informaciją ir inicijuoja LMTA doktorantų dalyvavimą įvairiuose studijų, mokslo ir meno renginiuose;

16. Organizuoja ir koordinuoja tarptautinį doktorantų mobilumą, bendradarbiaujant su kitais administracijos padaliniais;

17. Rengia ir koordinuoja informacijos apie LMTA trečiosios pakopos studijas sklaidą viešojoje erdvėje (internete);

18. Vykdo kitus LMTA vadovybės pavedimus, susijusius su einamomis pareigomis ir neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos galiojantiems įstatymams.

 

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių (pageidautina menotyros) arba socialinių mokslų išsilavinimą, magistro laipsnį (pageidautinas mokslų daktaro laipsnis);

2. Turėti administracinio ir / ar vadovaujančio darbo patirties (pageidautina studijų ar mokslo institucijoje / srityje);

3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5. Gebėti planuoti savo ir padalinio veiklą, pagal kompetenciją priimti sprendimus;

6. Sklandžiai ir logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kanceliarinės kalbos reikalavimus, gebėti rengti oficialus dokumentus ir įforminti juos pagal raštvedybos taisykles;

7. Mokėti gerai dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

8. Išmanyti dalykinio bendravimo etiką;

9. Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu.

 

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti el. paštu, adresu personalas@lmta.lt, iki 2017-11-20.

 
Struktūra ir valdymas
 
 
Kalendorius
 
Lapkritis 2017
PATKPnŠS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
27282930