Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

TEATRO REŽISŪRA

 

 

Kodėl verta rinktis LMTA?

LMTA Vaidybos ir režisūros katedros vykdoma Teatro režisūros studijų programa yra vienintelė tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų;
LMTA, kur dirba žymiausi Lietuvos režisieriai, valstybės ir tarptautiniu mastu pripažinti menininkai bei kitų sričių kvalifikuočiausi ir aktyviausiai įvairiose praktinėse profesijos srityse besireiškiantys pedagogai, per ketverius arba šešerius studijų metus suteikia išsamias, visapusiškas ir gilias teatro režisūros žinias bei užtikrina, kad būsimasis specialistas įgytų visas reikalingas profesinei veiklai kompetencijas;
Į LMTA priimami gabiausi, perspektyviausi ir didžiausia motyvacija pasižymintys abiturientai.

Koks yra šios studijų programos tikslas?

Teatro režisūros studijų programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius teatro režisierius, tenkinančius šalies meninius ir kultūrinius poreikius, puoselėjančius kultūros tradicijų tęstinumą, skatinančius atsinaujinimą ir kūrybiškumą. Bakalauro studijų programos pagrindą sudaro praktinių meninių įgūdžių lavinimas, teatro režisūros įgūdžių kaupimas. Integruotai dėstomi teatro režisūros teorijos ir praktikos dalykai skatina skirtingai analizuoti ir vertinti meno
reiškinius, kritiškai mąstyti ir dirbti savarankiškai. Bendrųjų universitetinių dalykų studijomis ugdoma erudicija, komunikaciniai, režisūriniai, kūrybiniai ir kiti gebėjimai. Teatro režisūros studijų programai būdinga dinamika, kurią sąlygoja teatro meno raida, kursui vadovaujančio režisieriaus metodika, nuolatinė geresnio studijų modelio paieška, tokiu būdu siekiant gerinti rengiamų specialistų kvalifikaciją.

Kokios yra šios studijų programos specializacijos?

Šioje studijų programoje specializacijų nėra.

Koks kvalifikacinis laipsnis suteikiamas baigus šią studijų programą?

- Teatro bakalauras;

Kokie pedagogai dėsto šioje studijų programoje?

Dauguma Teatro režisūros studijų programos dėstytojų yra ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje žinomi režisieriai, aktoriai, teatrologai, teatro istorikai ir teatro kritikai. Didelė dalis Vaidybos ir režisūros katedros dėstytojų yra Lietuvos teatrų vadovai. Tai rodo pedagogų suinteresuotumą, atsakomybę už savo kurso studentų profesionalų paruošimą ir parengimą darbui po Akademijos baigimo. Dalis Teatro režisūros studijų programos dėstytojų yra ir kitų institucijų darbuotojai (Rusų dramos teatro, Keistuolių teatro, teatro laboratorijos „Atviras ratas“, Vilniaus mažojo teatro, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto), taigi jų meninė ir mokslinė kvalifikacija ir produktyvumas svariai papildo Vaidybos ir režisūros, Meno istorijos ir teorijos katedros meninį ir mokslinį potencialą. Teatro režisūros studijų programos dėstytojų meninė ir ekspertinė veikla tobulina dėstytojų kvalifikaciją ir suteikia galimybes kelti studijų kokybę. Pedagogai taip pat dalyvauja tarptautiniuose simpoziumuose, seminaruose, konferencijose, publikuoja mokslinius ir kritinius straipsnius periodiniuose, tęstiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose. Dalis dėstytojų rengia metodines priemones, kurios panaudojamos Teatro režisūros studijų programos reikmėms.

Informaciją apie dėstytytojų kvalifikaciją rasti galite Teatro ir kino fakulteto puslapyje.

Kokią meninę veiklą plėtoja studentai?

LMTA Teatro režisūros studijų programos studentai nuo pat pirmųjų studijų metų yra įtraukiami į aktyvią veiklą – klausytojų teisėmis dalyvauja įvairiose teatrinėse konferencijose, rengiamose diskusijose, susitikimuose, festivaliuose, nemokamai lanko spektaklius bei dalyvauja jų aptarimuose. Studentams suteikiama galimybė parodyti savo kūrybinius darbus žinomuosiuose Lietuvos teatro festivaliuose, tokiuose kaip „Sirenos“, „Naujoji dramos akcija“ ir, bendradarbiaujant su „Menų spaustuve“, dalyvauti jos vykdomoje veikloje. Studentai aktyviai dalyvauja ir Rašytojų namų organizuojamuose renginiuose, kūrybiniuose vakaruose. Nemaža dalis studentų dar studijų metais suburia savo kolektyvus, sukuria projektus ir aktyviai dalyvauja Lietuvos teatriniame gyvenime.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?

Norint studijuoti šią studijų programą, reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir LMTA nustatyta tvarka išlaikyti stojamąjį egzaminą. Naujausia informacija apie priėmimą skelbiama www.lamabpo.lt ir www.lmta.lt/lt/priemimas-1

Kokiose pakopose galima studijuoti šią studijų programą?

Teatro režisūros studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas teatro ir kino krypties režisūrinių studijų magistrantūros programose.

Kokios yra įsidarbinimo perspektyvos?

Teatro bakalauro/magistro laipsnį įgiję asmenys gali dirbti kultūros ir švietimo įstaigose, meno kolektyvuose, šalies teatruose ir jų trupėse, teatro krypties sektoriuje, taip pat savarankiškai reikštis kūrybinėje, meninėje profesinėje veikloje.

 
 
Kalendorius
 
Gruodis 2017
PATKPnŠS
     1 2 3
4 5 6 7 8 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031