Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Stojantiesiems Studentams Darbuotojams

Naujienos

2020.04.07

20-oji tarptautinė konferencija „Muzikos komponavimo principai“

Lietuvos muzikos ir teatro akademija drauge su Lietuvos kompozitorių sąjunga 2020 m. lapkričio 18–20 d. rengia 20–ąją tarptautinę muzikos teorijos konferenciją „Muzikos komponavimo principai: teleologijos fenomenas“. Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas. 

ENGLISH

Teleologija aprėpia problematiką, aktualią visoms procesualaus pobūdžio meno rūšims – kaip kūrinys plėtojasi per tam tikrą laiką. Kitaip tariant, jos nagrinėjimo objektas yra galutinis plėtotės tikslas (telos iš graikų kalbos – tikslas) ir kelias iki to tikslo išpildymo (Heinrichas Schenkeris). Vakarų muzikos tradicijoje įsitvirtinusios muzikos formos įkūnija paradigminius tam tikrų teleologinių strategijų modelius (sonatos forma kaip šios tradicijos aukščiausia išraiška), paprastai finalinei kadencijai suteikiant galutinio, ilgai siekto tikslo išpildymo funkciją. Vis dėlto, vystymosi trajektorijos ne visuomet yra tokios aiškios ir akivaizdžios, ypač kuomet susiduriame su nevakarietiškomis tradicijomis ar kompozicinėmis XX–XXI amžių inovacijomis. Statinės, meditatyvios, monolitinės, gausmo (drone), minimalistinės, momentinės, aleatorinės muzikos apraiškos, atrodo, bent iš dalies, eliminuoja aiškiai apibrėžtą, visuotinai atpažįstamą vystymo tikslą.

Taigi, kokie impulsai skatina procesualią muzikos tėkmę? Kokie vystymo strategijų modeliai gali būti paveikūs pliuralios kultūrinės ir ideologinės XXI amžiaus terpės kontekste? Kokie universalūs principai slypi už giliai įsitvirtinusių ar alternatyvių teleologinių strategijų? Šie ir daugelis kitų klausimų bus išsamiai nagrinėjami konferencijoje „Muzikos komponavimo principai: teleologijos fenomenas“.

Temą siūlome išskleisti, remiantis šiomis potemėmis:

I. Teorinė ir istorinė perspektyvos 

 1. Bendramokslinės (filosofinės, psichoanalitinės, psichofiziologinės, metafizinės ir kt.) ir muzikologinės (Schenkerio, post-šenkerinės teorijos) prielaidos.
 2. Teleologijos fenomeno istorinė perspektyva.
 3. Teleologija ir jai giminingos sąvokos (dramaturgija, vystymas, naratyviškumas, kryptingumas, lūkestis). Teleologinių strategijų tipai (kulminacija, sugrįžimas, supusiausvyrinimas, elizija, kt.).
 4. Teleologija kaip imanentinė paties kūrinio ypatybė ir kaip klausymo būdas (objektyvi vs. subjektyvi perspektyva).

II. Teleologinės dilemos šiuolaikiniuose kontekstuose

 1. Šiuolaikinio kūrinio – kaip visumos – teleologiniai aspektai.
 2. Atskirų šiuolaikinio kūrinio skambesio parametrų (aukščio, ritmo, tembro, vertikalės, horizontalės, diagonalės ir pan.) bei skirtingų formos tipų teleologinės prerogatyvos.
 3. Teleologinis pritaikymas įvairių šiuolaikinių komponavimo technikų atvejais (modusai, serijos, minimalizmas, aleatorika, sonorika, garso kokybe paremtos struktūros, elektronika ir kt.).
 4. Komunikavimo aspektai ir iššūkiai šiuolaikinių (anti)teleologinių kompozicinių praktikų (statinių, monolitinių, meditatyvių, gausmo (drone), momentinių, elektroninių ir kt.) kontekste.

III. Interdisciplinarūs ir tarpkultūriniai teleologijos aspektai

 1. Teleologinės potencijos skirtingų meno sričių (literatūros, vizualiųjų, scenos menų ir kt.) sąveikos ir koloboracijų aspektais.
 2. Kultūrinis pliuralizmas kaip šaltinis galimoms teleologinėms alternatyvoms.

Pasiūlymai laukiami iki 2020 m. rugsėjo 1 d. Pranešimo santrauką (iki 500 žodžių) ir trumpą biografiją prašome siųsti elektroniniu paštu: pmc.lmta@gmail.com. 
Numatyta pranešimo trukmė 20–25 min. 
Konferencija vyks anglų kalba. 
Dalyvio mokestis: 20 eurų.
Atrinkti straipsniai bus įtraukti į tęstinį mokslinį recenzuojamą leidinį „Muzikos komponavimo principai“.

Konferencijos mokslinis komitetas:

Prof. dr. Pavel Puşcaş (Muzikos akademija Cluj-Napoca, Rumunija) 
Prof. Miloš Zatkalik (Belgrado menų universitetas, Serbija) 
Prof. Roger Redgate (Goldsmito Londono universitetas, Anglija) 
Dr. Bert Van Herck (Naujosios Anglijos muzikos konservatorija, JAV) 
Dr. Jānis Petraškevičs (Latvijos Jāzepo Vītuolio muzikos akademija, Latvija) 
Dr. Martin Vishnick (Anglija) 
Prof. dr. Rimantas Janeliauskas (Lietuva) 
Prof. dr. Antanas Kučinskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Doc. dr. Mārtiņš Viļums (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 
Doc. Marius Baranauskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija) 

2020.04.03

LMTA karantino metu

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną, laikantis LR Vyriausybės nustatytų reikalavimų, visi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rūmai, išskyrus centrinius rūmus Vilniuje (Gedimino pr. 42), yra uždaryti. Studentų bei dėstytojų saviruoša Akademijos patalpose Vilniuje ir Klaipėdoje nevyksta.

Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą studijų procesą, karantino laikotarpiu visos studijos perkeliamos į virtualią erdvę ir vykdomos nuotoliniu būdu:

 • Visos teorinių dalykų studijos, turinčios prieigą virtualioje LMTA Moodle aplinkoje, vykdomos nuotoliniu būdu, rekomenduojamas dalyko studijų terminas – gegužės 1 savaitė. Dėstytojai, dirbantys su mažomis studentų grupėmis, gali pasirinkti ir kitas nuotolinio darbo formas, užtikrinančias studijų rezultatų įgyvendinimą.
 • Kūrybinių / praktinių dalykų studijos nuotoliniu būdu organizuojamos pasitelkiant visas kitas įmanomas nuotolinio komunikavimo galimybes, kurias kiekvienas dėstytojas pasirenka individualiai.
 • Už sklandžią komunikaciją tarp dėstytojų ir IT specialistų, studijų procesą perkeliant į virtualią erdvę, atsakingi fakultetų dekanai, už komunikaciją su studentais ir dėstytojais – katedrų vedėjai ir koordinatoriai.
 • LMTA akademiniame kalendoriuje numatyti tarpinių atsiskaitymų terminai ir egzaminų sesija, atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir aplinkybes, bus koreguojama dekano potvarkiais, suderintais su studijų prorektoriumi.
 • Visa su akademinio studijų kalendoriaus pakeitimais susijusi informacija pateikiama dėstytojams ir studentams asmeniškai akademijos suteiktu elektroniniu paštu.
 • Visų akademijos administracinių padalinių darbuotojai, esant galimybei, dirba nuotoliniu būdu ir yra pasiekiami darbo valandomis LMTA tinklalapyje nurodytais elektroninio pašto adresais ar telefonu.
 • Už vidinę komunikaciją ir visų akademijos darbuotojų informavimą darbo ir kitais būtinais klausimais atsakingi padalinių vadovai.

Kontaktai

Muzikos fakultetas: 
deividas.staponkus@lmta.lt +370 680 26585 
rasa.dzimidaite@lmta.lt +370 698 12572 
darius.stoskeliunas@lmta.lt +370 600 65826

Teatro ir kino fakultetas: 
elona.bajoriniene@lmta.lt +370 612 20240 
migle.levickiene@lmta.lt +370 684 20276 
justina.sirvelyte@lmta.lt +370 612 61053 
kristina.kazilionienė@lmta.lt +370 611 55165

Klaipėdos fakultetas: 
vytautas.tetenskas@lmta.lt +370 694 83 523 
jolanta.brazdeikyte@lmta.lt +370 648 20604 

Doktorantūros skyrius:
daiva.buivydiene@lmta.lt, +370 687 94630

Studijų informacija:
studijos@lmta.lt +370 698 04783

Personalo skyrius:
personalas@lmta.lt +370 626 47877

Biblioteka:
daiva.mateikiene@lmta.lt, +370 683 51953

Infrastruktūros direkcija:
aldona.girdziusaite@lmta.lt +370 618 52056 
ritas.vaiginas@lmta.lt +370 615 55712

Studentų atstovybė:
lmtasa@lmta.lt +370 611 23009

Bendra informacija:
+370 5 261 2691, mob. +370 696 98411.

Pagalba dėstytojams ir studentams:

 • visais klausimais susijusiais su Moodle platforma ir jos techniniais aspektais bei funkcionalumu, galite kreiptis į Roberto Becerra: roberto.becerra@lmta.lt
 • dėl vaizdo konferencijų naudojimo (tiek teorinėms, tiek praktinėms paskaitoms), kreipkitės į Vytenį Gadliauską: vytenis.gadliauskas@lmta.lt
 • dėl nuotolinio ir mišraus metodologijos konsultacijų ir technologijų naudojimo kreipkitės į Mantautą Krukauską: mantautas.krukauskas@lmta.lt
 • taip pat galite rašyti bendru adresu – emokymas@lmta.lt
 • bibliotekos informacija kaip naudotis elektroniniais bibliotekų ištekliais – julija.vilniskaityte@lmta.lt, +370 674 87092

Psichologė Inesa Kraujutienė: +370 640 12502

LMTA kapelionas kun. Dovydas Grigaliūnas: +370 680 80078

Aktualią ir nuolat atnaujinamą informaciją apie koronavirusą ir apsisaugojimo būdus rasite Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje, taip pat LR Vyriausybės svetainėje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje.

Konsultuotis galima ir karštąja linija telefono numeriu +370 618 79984 (visą parą konsultuoja NVSC specialistai). 

2020.04.02

Karantinas LMTA šiandien ir rytoj

Studijų prorektorės doc. dr. Vidos Umbrasienės komentaras dėl studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje karantino laikotarpiu.

Prasidėjo trečia karantino Lietuvoje savaitė. Stebėdami situaciją pasaulyje suprantame, kad šiandien niekas negali tiksliai pasakyti dienos, kada karantinas baigsis ir kada mums bus leista susitikti auditorijose ir grįžti į įprastą kasdienybę, kada konkrečiai galėsime diriguoti chorui, vaidinti spektakliuose, šokti gyvai scenoje, filmuoti ir įgyvendinti kitus numatytus meno projektus, girdėti žiūrovų ir klausytojų aplodismentus. O kaip bus su egzaminų sesija, baigiamaisiais meno projektais, stojamaisiais? Laukiame, kad prie Švietimo mokslo ir sporto ministerijos sudaryta darbo grupė balandžio viduryje pateiks aiškesnių rekomendacijų ir sprendimų.

Šiandien tikimės, kad drausmingai laikydamiesi medikų nurodymų, būdami namie ir tokiu būdu saugodami vieni kitus, mes visi padėsime stabdyti viruso plitimą ir sutrumpinsime karantino laiką. Mums to labai reikia, kad grįžę į auditorijas galėtume sukurti / atlikti tai, ką esame numatę. Pasitarę su studentų atstovais ir dekanais, šiuo metu esame visi sutarę intensyviai dėstyti / studijuoti teorinius dalykus, kuriems nuotolinis darbas yra labiau pritaikytas ir įmanomas. Tikimės, kad visų teorinių dalykų studijas akademijoje bus įmanoma pabaigti  iki balandžio pabaigos. Tai darome turėdami aiškų tikslą ir norą, pasibaigus karantinui, visą likusį iki semestro pabaigos laiką skirti specialybinių / praktinių dalykų studijoms. Visų fakultetų dekanai yra gavę įgaliojimus keisti numatytas egzaminų sesijos datas pagal poreikius, atitinkančius darbo sąlygas karantino metu. Tai mūsų planas A.

Jeigu atsitiktų taip, kad viruso plitimo sustabdyti nepavyktų ir tektų studijas baigti nuotoliniu būdu, esame pasirengę visi kartu tardamiesi surasti geriausią ir visiems labiausiai priimtiną būdą sėkmingai pabaigti studijas ir pasiekti numatytus studijų rezultatus. Tai planas B, kuris reiškia, kad visi turėsime ieškoti kompromiso ir surasti praktinių studijų dalykų ir meno projektų įgyvendinimo alternatyvius būdus. Tikiu, kad akademijos dėstytojų ir studentų kūrybinis potencialas yra neišsemiamas. Visi pasiūlymai bus svarstomi, kad visos įmanomos sąlygos baigti studijas sėkmingai būtų suteiktos. Bendraukime, dalykimės idėjomis, pasidžiaukime naujais atradimais. Kviečiu visus bendrauti Virtualios akademijos fakultetų forumuose, kurie yra sukurti virtualioje Moodle erdvėje. Dalinkimės rūpesčiais ir idėjomis, ieškokime sprendimų kartu. Mes tai tikrai galime!

Niekas pasaulyje nėra išmokytas gyventi karantino sąlygomis. To mes mokomės čia ir dabar. Aišku yra viena – šiandien yra kitaip negu buvo. Palaikykime vieni kitus, padėkime vieni kitiems. Būkime sveiki ir saugokime vieni kitus.

Studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė 

2020 04 02

2020.04.01

Lietuvos muzikos ir teatro akademija pradeda virtualių renginių ciklą

Ar paskelbtas karantinas reiškia, kad gyvenimas sustojo? Perfrazuojant žinomą posakį: jei uždaromos koncertų ir teatrų salių durys, atidaromas virtualių peržiūrų langas. Lietuvos muzikos ir teatro akademija nelieka nuošaly ir atveria savo sukauptą lobyną – geriausių renginių archyvą. Vietoje kas mėnesį siūlomo gyvų renginių repertuaro balandį LMTA kviečia peržiūrėti įdomiausių anksčiau vykusių koncertų, konkursų, spektaklių, susitikimų įrašus, trumpametražius filmus, ir net stebėti du gyvus elektroninės muzikos setus!

Specialiai šiam tikslui sukurta internetinė platforma tv.lmta.lt, kurioje balandžio 3–30 d. 18 val. realiu laiku bus transliuojami renginiai. Dėmesio! Vėliau šie įrašai nebus prieinami, todėl labai svarbu jus sudominusį renginį žiūrėti konkrečią dieną ir valandą. Nepraleiskite šios unikalios galimybės!

Siūlomų renginių žanrų įvairovė labai didelė: opera, drama, šokis, kinas, kameriniai, simfoniniai, choro, džiazo koncertai, konkursai, kūrybiniai vakarai, pokalbiai, diskusijos.

Pasak LMTA meno prorektorės prof. dr. Ramunės Marcinkevičiūtės: „Ypatingomis sąlygomis ruošiant virtualią programą teko patyrinėti sukauptą įrašų archyvą ir dar kartą įvertinti, kokia įdomi ir vertinga kultūrinė patirtis užfiksuota, kokia stipri yra akademijos bendruomenė savo menine raiška. Nors vaizdo kokybė ne visada tobula (renginiai filmuoti kitais tikslais), tačiau turinio unikalumas atperka nepatogumus. LMTA Meno centro komanda jau dėlioja gegužės mėnesio repertuarą, tad net sušvelnėjus karantino taisyklėms, renginių transliacijos bus tęsiamos.“ 

Virtualias peržiūras balandžio 3 d. 18 val. pradės Vido Bareikio režisuotas muzikos, teatro ir vaizdo spektaklis pagal Herlufo Bidstrupo karikatūras „Įstabusis ir graudusis PLANAS B“. Kompozitorė Rūta Vitkauskaitė, scenografė Simona Biekšaitė, kostiumų dailininkė Liuka Songailaitė, dirigentas Ričardas Šumila. Spektaklio premjera įvyko 2013 m. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, minint Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 80-metį (įrašas darytas po metų). Čia galima išvysti anuometinius antrakursius, o šiandien – jau ryškius vaidmenis kuriančius OKT ir LNDT aktorius Kęstutį Cicėną, Joną Braškį, Lauryną Jurgelį, Gediminą Rimeiką, Eimantą Pakalką, Martyną Ališauską, Viktoriją Žukauskaitę, Taurą Kvietinskaitę, Gretą Petrovskytę, Pauliną Taujanskaitę, Kamilę Petruškevičiūtę, Gailę Butvilaitę ir kt.

Balandžio 4 d. virtualioje platformoje tv.lmta.lt kviečiame stebėti Europos kamerinės muzikos akademijos (ECMA) koncertą, vykusį Trakų pilyje 2019 m. spalio 2 d. Styginių kvartetas „Mettis“ (Lietuva), gitarų kvartetas „Erlendis“ (Lenkija, Danija), styginių kvartetas „Malion“ (Vokietija, Suomija) atliks J. Haydno, J. S. Bacho, L. Brouwerio, L. Boccherini, E. Lecuonos, B. Bartóko kūrinius.

Balandžio 5 d. bus proga prisiminti pianisto Petro Geniušo ir filosofo Leonido Donskio pokalbį iš Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų kūrybos vakarų ciklo „Meistrai Didžiojoje“, surengtą 2013 m. LMTA Didžiojoje salėje. P. Geniušas skambins F. Schuberto ir S. Prokofjevo sonatas fortepijonui.

Balandžio 7 d. – režisieriaus Augusto Gornatkevičiaus spektaklis „Pamoka“ pagal Eugène Ionesco pjesę. Scenografė Eglė Vitkutė, kostiumų dailininkė Simona Davlidovičiūtė, kompozitorius Jokūbas Tulaba. Vaidina Kamilė Galkutė, Gabrielė Ladygaitė, Petras Šimonis. Spektaklis sukurtas 2016 m., filmuotas 2017 m. LMTA Balkono teatre.

Balandžio 9 d. siūlome prisiminti, o nebuvusius pamatyti 2018 m. LMTA Didžiojoje salėje vykusį akademijos bendruomenės susitikimą su operos soliste Asmik Grigorian. Pokalbis surengtas rugsėjo 7-osios rytmetį, studijų metų pradžioje, solistei vos grįžus iš Zalcburgo festivalio, kur ji triumfavo Salomės vaidmeny garsiajame Romeo Castellucci to paties pavadinimo R. Strausso operos pastatyme. Pokalbį vedė muzikologė Jūratė Katinaitė.

Balandžio 11 d. prie kompiuterių ekranų kviečiame choro muzikos aistruolius. Bus transliuojamas III Juozo Naujalio choro dirigentų konkurso finalas (2017 10 27 Šv. Kotrynos bažnyčioje). LMTA mišriam chorui, Valstybiniam chorui „Vilnius“, Vilniaus miesto savivaldybės chorui „Jauna muzika“ čia diriguoja konkurso finalininkai Krista Audere (Latvija, Nyderlandai), Jurģis Cābulis (Latvija), Linas Balandis (Lietuva), Łukasz Hermanovicz (Lenkija), Mantvydas Drūlia (Lietuva), Gintarė Barisaitė (Lietuva). Skambės J. Naujalio, J. H. Scheino, A. Brucknerio, Orlando di Lasso ir kitų kompozitorių kūriniai.

Balandžio 13 d. – diskusija „Ar menininkui reikia vadybininko?“. Renginys filmuotas 2018 m. LMTA Balkono teatre. Diskusijoje dalyvavo LMTA Meno vadybos lektorius Vygintas Gasparavičius, scenos menų vadybininkė Giedrė Putramentaitė, anuometinis LNOBT rinkodaros departamento vadovas Julijus Grickevičius. Diskusiją vedė LMTA muzikologijos studentė Dominyka Murauskytė.

Balandžio 15 d. prisiminsime 2017 m. vykusį V tarptautinį Jashos Heifetzo smuikininkų konkursą. Bus transliuojami jame dalyvavusių LMTA studentų Rakelės Chijenaitės, Ievos Daugirdaitės, Konrado Levickio, Bernardo Petrausko pasirodymai. Skambės J. S. Bacho, N. Paganini, M. Ravelio, A. Chačaturiano, F. Waxmano, Z. Bružaitės kūriniai.

Balandžio 17 d. – trumpametražių filmų programa, kurioje bus rodomi LMTA studentų darbai: „0,242 išmislo“ (rež. Modestas Endriuška, 2018), „Place With No Walls“ (rež. Elizabete Mežule-Gricmane, 2017), „10 kvadratinių metrų“ (rež. Mindaugas Docaitis, 2017), „A. A. A.“ (rež. Karolina Nadzeikaitė, 2019), „Tėvo mašina“ (rež. Petras Kuneika, 2019), „Tai… iki“ (rež. Paulius Stankevičius, 2018).

Balandžio 19 d. kviečia operos vakaras su Giuseppe‘s Verdi „Falstafu“. Šis LMTA Operos studijos parengtas pastatymas, parodytas 2018 m. balandžio 11 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje, buvo pirmasis „Falstafo“ atlikimas Lietuvoje. Dirigentas Martynas Staškus, režisierė ir choreografė Jūratė Sodytė, dalinininkės Guoda Korsakaitė, Marina Jasinskaja, šviesų dailininkas Giedrius Gurevičius. Solistai – Ignas Melnikas, Arminas Skirvainis, Gabrielė Kupšytė, Lubov Skrebets, Aurelija Stasiulytė, Anastasia Lebedyantseva, Juozas Janužas, Edgaras Davidovičius, Dainius Viešūnas, Paulius Prasauskas, Gediminas Paulauskas. Dalyvauja LMTA simfoninis orkestras ir mišrus choras.

Balandžio 21 d. bus transliuojamas prieš metus surengtos kompozitorės Justės Janulytės paskaitos „Garso kinetika. Erdviniai komponavimo aspektai“, vykusios LMTA Erdvinio garso sferoje, įrašas iš LMTA organizuojamos kūrybinių-informacinių susitikimų studijos (KISS) ciklo.

Balandžio 23 ir 27 d. – gyvi elektroninės muzikos koncertai. Balandžio 23 d. – pirmosios M. K. Čiurlionio stipendijos-paskatos laureato, LMTA Skaitmeninių technologijų specializacijos II kurso studento Mantvydo Leono Pranulio „Dalelės“. Balandžio 27 d. – Roberto Becerros ir Mantauto Krukausko „Art Distancing“.

Balandžio 25 d. – LMTA simfoninio orkestro koncertas iš LMTA Didžiosios salės, diriguojamas Modesto Pitrėno. Programoje – C. Debussy „Fauno popietė“, Z. Kodály „Galantos šokiai“, R. Vaughano Williamso „Fantazija Thomo Tallio tema“, I. Stravinskio „Ugnies paukštės“ siuita. Solistai – Konrad Levicki (smuikas), Marija Pranskutė (smuikas), Kristina Anusevičiūtė (altas), Tarmo Hiis (violončelė), koncertą vedė Justė Jankauskaitė. Įrašas darytas 2017 m. 

Virtualų balandžio repertuarą vainikuos Tarptautinėms šokio ir džiazo dienoms skirti renginiai. Balandžio 29 d. – LMTA Šokio ir judesio katedros sveikinimas ir šokio filmų, sukurtų kūrybinių dirbtuvių „Vasaros Media studija 2016“ metu, peržiūra. Balandžio 30 d. – džiazo ir improvizacijos koncertas su LMTA bigbendu (vadovas Tomas Dičiūnas), Džiazo choru (vadovė Marija Monika Dičiūnė), solistai – Vytis Nivinskas (kontrabosas) ir svečiai iš Izraelio, Iris Portugaly (vokalas, mušamieji) ir Ofer Portugaly (fortepijonas). Renginys vyko 2018 m. LMTA Balkono teatre.

Visos transliacijos prasidės 18 val. Renginių kalendorių taip pat rasite tv.lmta.lt bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos facebook paskyroje.

LMTA informacija
Tekstą parengė Beata Baublinskienė
2020 04 01 

 

2020.03.30

Nauja magistro studijų specializacija „Baroko opera“

Kviečiame studijuoti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos atlikimo magistrantūros studijų programos specializaciją Baroko opera, kuri parengta bendradarbiaujant su Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademija.

Studentai mokysis baroko operos istorijos ir dramaturgijos, vokalinės technikos, baroko improvizacijos, gestų ir šokio iš garsiausių Lietuvos ir Europos baroko muzikos profesionalų. Įgytas žinias ir praktinius gebėjimus pademonstruos baroko operų ir oratorijų pastatymuose bei koncertiniuose atlikimuose kartu su baroko muzikos orkestru Collegium Musicum Riga, kuriam vadovauja garsus Latvijos klavesinininkas ir dirigentas Maris Kupčas (Māris Kupčs).

Stojamasis egzaminas – 2020 m. birželio 26 d.

Daugiau informacijos apie priėmimo reikalavimus rasite čia: https://lmta.lt/wp-content/uploads/2018/01/20200103_baroko_opera_MA.pdf.

Dėl konsultacijų prašom kreiptis į lektorę dr. Rūtą Vosyliūtę el. paštu: ruta.vosyliute@lmta.lt

2020 03 30

2020.03.24

Kaip sekasi Akademijai karantino metu?

Kaip sekasi Akademijai dirbti karantino sąlygomis, sustabdžius vadinamąsias kontaktines studijas, atšaukus meno renginius, absoliučiai daugumai dirbant iš namų?

Visgi Akademija veikia, o bene aktualiausias klausimas šiuo metu, kaip sekasi dėstytojams ir studentams pereiti prie nuotolinio mokymo. Apie tai ir ne tik kalba LMTA prorektorės doc. dr. Vida Umbrasienė, prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė, doc. dr. Judita Žukienė, Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė, Muzikos fakulteto dekanas prof. Deividas Staponkus, Klaipėdos fakulteto dekanas prof. Vytautas Tetenskas, LMTA Studentų atstovybės prezidentė Iveta Mikalajūnaitė bei LMTA Muzikos inovacijų studijų centro vedėjas Mantautas Krukauskas.

2020 03 24
Beata Baublinskienė

Pirmiausia – apie nuotolines studijas. LMTA studijų prorektorė doc. dr. Vida Umbrasienė: „Nuotolinis mokymas akademijoje nėra naujiena. Turime pakankamai aktyvią virtualią mokymosi aplinką Moodle, kurioje yra net 111 studijų dalykai. Praėjusiais metais šios aplinkos galimybėmis naudojosi 43 dėstytojai, elektroninėse studijose dalyvavo apie 700 studentų. Paskelbus karantiną, reikėjo tiesiog susitelkti ir operatyviai apklausti visus dėstytojus, kokiomis nuotolinio mokymo galimybėmis jie šiandien naudojasi, o tiems, kurie to pageidauja, bet Moodle dar nesinaudojo, greituoju būdu suteikti prieigas. Taigi per savaitę jau turime dar 76 naujas prieigas Moodle platformoje, kur dėstytojai gali dirbti vaizdo konferencijų būdu, talpinti studijų medžiagą į virtualią erdvę, bendrauti su studentais forumuose. Studentai gali atlikti kontrolinius testus, siųsti savo rašto darbus dėstytojams ir gauti grįžtamąjį atsaką ir t. t. Taigi akademija yra visiškai pasirengusi darbui nuotoliniu būdu. Turime ir patirties, ir kompetencijų, ir pakankamai išteklių.

Mano galva, dabartinė situacija suteikia galimybę patobulėti, paeksperimentuoti, paieškoti. Virtualus bendravimas jau ir taip visiems yra tapęs kasdienybe. Esame kūrybiška menininkų bendruomenė. Mums netrūksta išradingumo, todėl manau, kad šis laikotarpis turėtų baigtis atrastais naujais bendravimo būdais, o gal ir kūrybiniais projektais. Naudodamasi proga noriu nuoširdžiai padėkoti Muzikos inovacijų studijų centro vadovui Mantautui Krukauskui ir visai jo komandai už operatyvumą ir profesionalumą, sprendžiant neatidėliotinus klausimus, susijusius su studijų proceso perkėlimu į virtualias erdves. Na, o mūsų studentai – tai jau su technologijomis rankose užaugusi karta. Manau, kad būtent jie galės pasiūlyti galimybes, apie kurias šiandien mes dar nespėjome pagalvoti.“

Visgi LMTA specifika ta, kad yra daug individualių paskaitų atlikėjams, kita vertus, daug kolektyvinės veiklos. „Šis klausimas šiandien ir yra aktualiausias. Muzikos atlikimui reikia nevėluojančio garso, chorui, orkestrui, operai, vaidybai, kinui reikia artimo kontakto, nes studijų rezultatas yra kolektyvinis. Šiandien dar neturime geriausio sprendimo, ką darysime jeigu karantinas užsitęs ilgiau, nei dabar tikimės. Šiandien studentai turi atlikti individualios saviruošos užduotis, konsultuodamiesi su dėstytojais, siųsdami jiems vaizdo ir garso įrašus. Bet tai tik proceso dalis. Komunikuodami ir tardamiesi vieni su kitais bandysime ieškoti sprendimo vėliau. Karantino pabaigos laukti tikrai reikia – visomis prasmėmis.“

Ko palinkėtų studijų prorektorė dėstytojams ir studentams? V. Umbrasienė: „Susitelkimo ir artimo meilės. Komunikuokime, padėkime vieni kitiems, tarkimės, siūlykime idėjas, dalinkimės „suveikusiais“ metodais, atidėkime visa tai, kas šiandien nėra taip svarbu, ateičiai. O svarbiausia – saugokime save ir vieni kitus. Laikykimės fizinio atstumo, bet būkime kaip niekada artimi dvasiškai.“

Studijų dalimi LMTA visuomet buvo ir meno renginiai, kurių laikinai nebeliko. Meno prorektorė prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė: „Žodžiai „atšaukiama“, „nukeliama“, „stabdoma“ dabar turbūt dažniausiai girdimi visos Europos kultūros ir meno pasaulyje. Turėkime viltį, kad Akademijos dėstytojai ir studentai menininkai patirs kuo mažiau neigiamų padarinių, o užrakintos koncertų, teatrų, kino salių, galerijų durys atsivers kaip galima greičiau. Atšaukti Akademijos meno renginiai taip pat stipriai paveikė mūsų bendruomenės įprastines veiklas, neįvyko ir neįvyks suplanuoti koncertai ir spektakliai, kurių pasiruošimui skirta daug energijos. Dalį renginių planuojama perkelti vėlesniam laikui, kuris galės būti nustatytas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje. Suprantama, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu pagrindinis dėmesys ir pajėgos turi būti skirtos studijų procesui, tačiau visus norinčius prisidėti prie Akademijos meninės raiškos nuotoliniu būdu, kviečiu dalintis savo sumanymais el. paštu menas@lmta.lt

O kol kas prisiminkime, kaip šauniai Akademijos bendruomenė susitelkė 2019 m., kai būsimo LMTA Studijų miestelio teritorijoje Olandų g. realizavo projektą „Kūrybos slėnis“: https://youtu.be/HY0MOzdYow8

Nenutrūksta ne tik studijų veikla. Mokslo prorektorė doc. dr. Judita Žukienė tarp akademijos darbuotojų atliktų darbų mini parengtą Akademijos 2019 m. veiklos ataskaitą, kuri praeitą savaitę buvo baigta ir pateikta Tarybai ir Senatui.

Mokslo centras toliau kaupia dėstytojų meno / mokslo veiklos duomenis, rengiasi pateikti Akademijos ataskaitą Lietuvos mokslo tarybos kasmetiniam vertinimui. Tai pat rengiama informacija apie dėstytojų ryškiausius meno / mokslo pasiekimus artėjančiam studijų programų vertinimui.

Be to, doc. J. Žukienė penktadienį trečiakursiams vedė pirmą Lietuvių muzikos istorijos paskaitą nuotoliniu būdu – iš savo namų. Kokie įspūdžiai? „Visai šauni patirtis. Buvo prisijungę daugiau nei 40 studentų. Paskaita vyko realiu laiku, džiaugiuosi, kad studentai buvo aktyvūs – pasikeitėme informacija ir susitarėme susitikti nuotoliniu būdu po savaitės paskaitos metu. Iki tol Moodle nuotolinio mokymo sistemoje turėjau kursus, esu pratusi ten kelti medžiagą. O dabar dar buvo įdiegta video konferencijos galimybė. Kaip viskas vyko? Prie kompiuterio savo namuose pasakojau, per youtube leidau muzikos įrašus, rodžiau skaidres – studentai reagavo, atsakinėjo į klausimus. Buvo šiokių tokių techninių nesklandumų, bet juos pavyko greitai pašalinti. Žinoma, priprasti prie naujų aplinkybių reikia – tai nėra paskaita auditorijoje. Bet smagi gaida yra ta, kad paklausti, kaip laikosi, dauguma atsakė, jog gerai.

Palinkėčiau visiems turimą laiką ir naujas galimybes išnaudoti kūrybiškai: įgyti naujų kompetencijų, komunikavimo nuotoliniu būdu įgūdžių. O taip pat – supratingumo ir saugoti vieniems kitus.“

Kokią situaciją fakultetuose mato dekanai? Teatro ir kino fakulteto dekanė Elona Bajorinienė vadina dabartinę stadiją eksperimentine ir akcentuoja taip pat ir psichologinį aspektą: „Susirašinėju su įvairių šalių aukštosiomis mokyklomis, kadangi Akademija yra įvairių tarptautinių tinklų dalyvė: praktiškai visos aukštosios mokyklos Europoje susiduria su ta pačia problema. Teatre, scenos menuose, kur yra daug tiesioginio kontakto disciplinų, nuotolinės studijos kelia daug iššūkių. Pavyzdžiui, ką daryti su diplominių darbų atsiskaitymu. Kol kas klausimų daugiau negu atsakymų. Su teoriniais dalykais yra kaip ir paprasčiau. Dabar tiesiog peržiūrime tvarkaraščius, dirbame atskirai su dėstytojais, yra bandomos skaitmeninės platformos. Kol kas mums šitą pirmą praktiką reikia susisteminti, surasti sprendimą, ką toliau daryti su praktiniais dalykais, jei situacija užsitęs. Vis dėlto dėstytojų išradingumas yra begalinis: kai kurie judesio dėstytojai įrašinėja žingsnelius ir dalijasi šitais filmukais. Žodžiu, dabar aplinka labai eksperimentinė. O bendravimo su studentais kanalai yra įvairūs: el. paštas, „Skype“, „Moodle“, telefonas.

Galbūt išskirtinė situacija paskatins naujas teatro formas? „Nė kiek tuo neabejoju, tik kad neišmestume kūdikio su vandeniu. Svarbu, kad nebūtų daromos drastiškos išvados, kad apskritai visas paskaitas galima įrašyti ir tiesioginis kontaktas nėra būtinas. Tokiomis perspektyvomis abejočiau, nes vien tik sėdint užsidarius klaustrofobinėje erdvėje pasiilgsti žmogiško kontakto. Pakeliui reikia spręsti daugybę psichologinių problemų taip pat. Su šita situacija žmonės tiesiog psichologiškai turi susidoroti: atrodo, fiziškai laiko daug, tik sėdėk ir skaityk knygą, bet kai esi išsimušęs iš įprastinio ritmo, nėra lengva susikaupti ir pradėti tą knygą skaityti. Bendraujame su studentais ir žinau, kad daugelis yra pasimetę ir tai duoda savo vaisių.“

Dekanatui reikia galvoti, kaip planuoti sesiją, baigiamųjų darbų atsiskaitymus, o perspektyvoje – ir apie stojamuosius: „Kiek girdėjau, Kino ir TV katedra bandys organizuoti konsultacijas stojantiesiems on-line, bet sunkiai įsivaizduoju, kaip galėtų vykti patys stojamieji be tiesioginio kontakto, ypač vaidyboje. Aukštosios mokyklos kitose šalyse labai intensyviai bendrauja su norinčiais stoti dirba on-line, bet po to tiesioginis kontaktas vis tiek turi būti, nes negali iš nuotolinės informacijos priimti sprendimų.“

Ko dekanė palinkėtų? „Palinkėčiau kiek įmanoma blaiviau, ramiau žiūrėti į šitą situaciją. Dabar reikia dvasinės ramybės, pagalbos vienų kitiems ir supratimo. Atsirado kažkokia vienybė – naujas, nepatirtas reiškinys. Visi gyvename situacijoje, kuri keičiasi kas valandą: tai panika, tai nusiraminimas. Kol kas linkiu visiems pabandyti suvaldyti situaciją.“

Muzikos fakulteto dekanas prof. Deividas Staponkus: „Karantinas sujaukė daug ką, bet studijų procesas nenutrūksta, dėstytojai ir studentai stengiasi nepanikuoti. Kai kurie dėstytojai su moderniomis programomis dirbo ir anksčiau, jiems tai ne naujiena. O dėl praktinio darbo, kiekvienas dėstytojas renkasi jam ar studentams patogią ar prieinamą bendravimo metodą. Dėstytojai formuluoja užduotis, veiksmas vyksta.“

Dekanas yra dainavimo profesorius. Smalsu, kaip gali vykti vokalo studijos nuotoliniu būdu? O kaip kiti atlikėjai? Užsienio studentai? „Mano studentai gavo užduotis labiau įsigilinti į savo repertuarą, pasiskaityti prieinamą metodinę medžiagą, gavo nuorodas, kokių įrašų vertėtų pasiklausyti youtube kanale ar kitur. Pavyzdžiui, Operos studijos studentai, kaip man minėjo doc. Martynas Staškus, gavo užduotį parašyti referatą apie personažą, kurį dainuoja rengiamame operos spektaklyje. Atlikėjai gali įgroti kūrinį, tuomet dėstytojai atsiunčia savo pastabas, komentarus ir pan.

Choras, orkestras, žinoma, negali repetuoti drauge, bet gali organizuoti individualų partijų atsiskaitymą. Kiekviena katedra turi atrasti raktą pagal savo specifiką. Pas mus yra likusių ir užsienio studentų, bet jie irgi gauna visą informaciją anglų kalba, jie jokiu būdu nėra pamiršti. Yra grįžę dalis mūsų Erasmus studentų, bet dalis prašo pratęsti studijas svetur.“

Ko palinkėtų dekanas? „Linkiu kantrybės, ištvermės ir geranoriškumo. Ir, žinoma, saugoti save, nes tai yra išbandymų metas.“

Kokios nuotaikos Klaipėdoje? LMTA Klaipėdos fakulteto dekanas prof. Vytautas Tetenskas: „Teorinės grupinės paskaitos vyksta pagal tvarkaraštį nuotoliniu būdu. Didesnė problema – individualūs užsiėmimai, bet sutarėme, kad katedrų vedėjai palaiko ryšius su dėstytojais ir studentais. Dėstytojai nuolat bendrauja su studentais – per „Messenger“, „Skype“, telefonu, siunčia užduotis elektroniniu paštu. Visi dirba nuotoliniu būdu turimų ryšio priemonių pagalba. Sakykime, aš su savo studentais bendrauju per messengerį. Žinoma, kolektyvų repeticijos atidėtos. Esame davę studentams užduotis, jie mokosi partijų, o paskui, tikimės, surepetuosime po karantino. 

Pats fakultetas uždarytas (išskyrus nuomojamas patalpas), paskaitų auditorijos užrakintos. Visi suprantame, kad karantinas – ne juokas.“

Pats laikas išgirsti ir studentų balsą – jų reakciją į situaciją. LMTA Studentų atstovybės prezidentė Iveta Mikalajūnaitė sako, kad studentai puikiai supranta savo atsakomybę – kad karantinas nėra atostogos, studijų užduotis vis viena reikės atlikti: „Aišku, savarankiškai studijuoti namuose yra sunkiau, bet tai neišvengiama, juk laukia egzaminai.“

O kokios apskritai yra studentų nuotaikos? „Po pirmos savaitės tie, kas grįžo namo, tiesiog džiaugėsi būdami su šeima. Bet visi supranta, kad tikėtis karantino pabaigos po 2 savaičių per daug optimistiška, tad stengiasi, kiek tai įmanoma, grįžti į kažkokį studijų ritmą. Esame sąmoningi, bandome susitelkti, matome, kad viskas nėra stabdoma, bet reikės prisitaikyti prie naujos darbo aplinkos.“

Pati Iveta studijuoja chorinį dirigavimą. Kaip jai sekasi mokytis namuose karantino sąlygomis? „Turiu instrumentą namuose, tad galiu dirbti prie fortepijono, savarankiškai nagrinėti kūrinį, bet dirigavimo paskaitos virtualiai atkartoti neįmanoma. Paskaitoje dalyvauja 2 koncertmeisterės: kaip aš rodau judesius, taip jos atkartoja – tai choro imitacija. Nuotoliniu būdu to įgyvendinti neįmanoma, tad praktiniai dalykai, manau, nusikels. Kita vertu, dirigavime labai daug reikia ruoštis savarankiškai.“

Pereinant prie nuotolinio mokymo, ypatingai daug ir skubaus darbo teko LMTA technologijų specialistams – čia labai pravertė ligšiolinė įvairių tarptautinių projektų patirtis ir žinios. Mat, pasak LMTA rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto, „turime padalinių, kurių kompetencijos ir kvalifikacijos atitinka technologinių universitetų lygį“. 

LMTA Muzikos inovacijų studijų centro vedėjas Mantautas Krukauskas: „Mūsų patirtis remiasi pastarųjų kelių metų tarptautiniais projektais, kurie dabar pasitarnauja ekstremaliomis sąlygomis pagelbėti kolegoms karantino metu. Per pirmąją savaitę išties reikėjo susitelkti specialistams iš Muzikos inovacijų studijų centro, Garso-vaizdo ir informacinių technologijų centro bei Karjeros ir kompetencijų centro tam, kad galėtume išplėsti technologines galimybes, atnaujinti serverius. Kita vertus, reikėjo greituoju būdu sukurti patrauklesnį, šiuolaikiškesnį dizainą, kad vartotojai prisijungę nepabėgtų. Jei teks praleisti šioje virtualioje aplinkoje nemažai laiko, kaip ir savo kambaryje, norisi apsitvarkyti.“

Be to, nuolat konsultuojami dėstytojai, kiti kolegos: „Teko sukurti netoli 80 naujų kursų Moodle sistemoje. Kai jau galėsime grįžti į klases, nuotolinio mokymo technologijas galima bus taikyti kaip gerą papildomą priemonę. Aišku, praktinio pobūdžio paskaitas – muzikos, šokio, teatro – gerokai komplikuočiau realizuoti virtualiai. Kolektyvinio muzikavimo ar sceninio atliko atveju tai pasidaro dar sudėtingiau.“

„Be abejo, tai – kompromisiniai dalykai, kurie neatstoja gyvų paskaitų visumos, bet yra geriau, negu nieko, ir leidžia tobulinti savo profesinius įgūdžius. Virtualioje aplinkoje įmanoma pateikti medžiagą skaitymui, klausymuisi; per vaizdo konferencijas galima išgirsti, įvertinti, kaip studentui sekasi dirbti namuose. Tik čia svarbu, kad vaizdo ir garso kokybė būtų aukšta, reikia tinkamos įrangos – ne kiekvienas ją turi. Netrukus visiems parengsime atmintinę, kaip dirbti karantino metu.“ 

Beata Baublinskienė 
2020 03 24

2020.03.20

Rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas: Žvelkime į tai, kaip į galimybę

Paskelbus karantiną studijos Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje nenutrūko, bet yra keliamos į virtualią erdvę. Kaip sekasi Akademijai taikytis prie naujų sąlygų? Kaip apkritai vertėtų žvelgti į neišvengiamas naujoves ir iššūkius? Jūsų dėmesiui – LMTA rektoriaus prof. Zbignevo Ibelgaupto mintys ir linkėjimai Akademijos bendruomenei. 

Kalbina Beata Baublinskienė 
2020 03 20

Šiuo metu bene pagrindinė Akademijos užduotis yra organizuoti mokymąsi nuotoliniu būdu. Ar tai yra mums iššūkis?

Tokiu mastu, kaip dabar, – iššūkis. Šiaip jau turime padalinių, kurių kompetencijos ir kvalifikacijos atitinka technologinių universitetų lygį. Nuotolinės paskaitos, seminarai buvo organizuojami ir iki šiol. Bet dabar, visą pasaulį ištikus nelaimei, privalome dar geriau pasirengti nuotolinėms studijoms.

Kaip ir kiekvieną iššūkį ar krizę, šią situaciją siūlau vertinti kaip galimybę. Dėstytojams tai yra puiki proga žymiai drąsiau žengti naujųjų technologijų link, net jei iki šiol tas santykis buvo atsargus. Manau, kad tiek muzikos, tiek teatro, kino ir šokios studijos gali vykti nuotoliniu būdu. Bet kuriuo atveju dabar šitaip dirbame ir dirbsime tol, kol situacija nepasikeis.

Vis dėlto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos specifika yra ta, kad vyksta daug individualių paskaitų atlikėjams, kita vertus, nemažai yra kolektyvinės veiklos (repeticijos ir pan.). Jūs pats esate fortepijono profesorius. Kaip, pavyzdžiui, galima vesti fortepijono pamoką nuotoliniu būdu?

Šiuo atveju tikrai nematau didelės problemos. Užsienio menų universitetuose paskaitos nuotoliniu būdu yra gana paplitęs reiškinys. Ir kai kurie mūsų dėstytojai naudoja išmaniąsias technologijas nuotoliniam darbui, kai, pavyzdžiui, būna išvykę į komandiruotes arba skubiais atvejais, kai reikia pakonsultuoti studentą prieš koncertą. Tam tikslui galima pasitelkti kad ir „Skype“ platformą arba „Zoom.com“, kurios ir garso, ir vaizdo kokybė, mano nuomone, geresnė. Taigi nuotolinės konsultacijos ir meistriškumo kursai vykdavo ir anksčiau, tačiau dabar šita krizė atveria galimybę įdiegti inovacijas gerokai skvarbiau į mūsų bendruomenę.

Kalbant visiškai konkrečiai, kaip gali vyksta nuotolinė pamoka. Studentas dėstytojui atsiunčia savo įrašą?

Gali būti ir tokia paprasčiausia forma, kuri, beje, labai mobilizuoja studentą. Juk prieš siųsdamas dėstytojui įrašą, padarytą kad ir mobiliuoju telefonu, studentas visada jį perklauso ir pats gali aptikti taisytinų dalykų, kurių gyvai grodamas nepastebėtų. Toks būtų paprasčiausias būdas. Bet galima paskaitas rengti tiesiogiai on-line. Aišku, reikia turėti namuose savo instrumentą, kompiuterį. Iššūkių tikrai netrūksta, bet kiekviena situacija sprendžiama individualiai. Šia prasme teorinių disciplinų dėstytojams gal yra paprasčiau: paskaitos organizuojamos per jau seniai LMTA veikiančią „Moodle“ platformą, kuri dabar yra dar labiau plečiama.

Ko šioje situacijoje palinkėtumėte Akademijos bendruomenei?

Pagrindinė žinia yra ta, kad ši situacija yra laikina, ji tikrai baigsis. O kol kas labai kviesčiau būti visiems ir kiekvienam labai atsakingais, saugoti save ir rūpintis vieni kitais. Kviesčiau dabartinius iššūkius vertinti kaip tobulėjimo galimybę, kuria nuoširdžiai raginu pasinaudoti.

Pridursiu, kad darbai nenutrūko. Akademinis personalas ir didžioji dalis kitų darbuotojų  dirba nuotoliniu būdu. Aš taip pat taip dirbu, nors kasdien atsiranda darbų, dėl kurių tenka atvažiuoti į centrinius rūmus.  Akademija veikia – gyvai ar nuotoliniu būdu procesai nė kiek nesustoję. Sudėtingiau planuoti artimo laikotarpio mūsų dėstytojų komandiruotes (balandžio-gegužės mėn.), bet išvykos, numatytos rudenį, tikiu, kad įvyks.

Sunku dar šiandien pasakyti, kokiu grafiku, kokia tvarka vyks studentų atsiskaitymai. Tai artimiausiu metu bus sprendžiama dekanatuose, katedrose, derinama su studentais, bet neabejoju, kad sutarimas bus rastas, o studijų kokybė nenukentės.

Taigi linkiu rūpintis savimi ir kitais, elgtis atsakingai. Susitelkime ir išnaudokime krizę kaip galimybę! Juk Akademijoje dirba labai talentingi ir kūrybingi žmonės, kurie, tikiu, bet kurioje situacijoje ras išeitį.

Visiems linkiu geros sveikatos!


LMTA
2020 03 20

2020.03.19

Karantinas pratęsiamas iki balandžio 13 d.

Pagal 2020 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priimtą nutarimą (Nr. 264) karantino laikotarpis Lietuvoje pratęsiamas iki balandžio 13 d. imtinai. Nutarime rašoma: „Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. iki balandžio 13 d. 24 val.“ 

Visas dokumentas.

2020 03 26/ Ankstesni skelbimai /

2020 03 14

Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje skelbiamas karantinas – iki kovo 30 d. imtinai.

Daugiau informacijos


Siekiant apsaugoti LMTA studentų ir darbuotojų sveikatą, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje nuo kovo 13 iki 27 d. imtinai stabdomas kontaktinis studijų procesas. Studijos ir darbas šiuo laikotarpiu vyks nuotoliniu būdu – paskaitos, seminarai, individualūs užsiėmimai ir studentų bei dėstytojų saviruoša Akademijos patalpose nevyks. Atsižvelgiant į susidariusias aplinkybes sustabdymo terminas gali būti pratęstas.

Nuo kovo 13 d. atšaukiami visi planuoti Akademijos renginiai. Pagal galimybes jie bus perkelti į kitą datą, arba visai atšaukiami.

Nuo kovo 13 d. mėnesiui yra atšaukiamos visos darbuotojų komandiruotės į užsienio šalis. Šis terminas gali būti pratęstas.

Nuo kovo 16 d. bibliotekoje ir skaitykloje lankytojai neaptarnaujami.  

LMTA informacija
2020 03 12 

 

Renginiai

2020/04/07

Virtualiai: spektaklis „PAMOKA“

2020 m. balandžio 7 d., antradienį, 18 val.

tv.lmta.lt

Spektaklis PAMOKA

Pagal Eugène Ionesco pjesę

Režisierius Augustas Gornatkevičius 
Scenografė Eglė Vitkutė 
Kostiumų dailininkė Simona Davlidovičiūtė 
Kompozitorius Jokūbas Tulaba 

Vaidina: Kamilė Galkutė, Gabrielė Ladygaitė, Petras Šimonis.

„Toks yra gyvenimas. Tokia filosofija. Toks mokslas. Toks progresas, civilizacija“, – sako Mokytojas. 
„Taip, ponas mokytojau“, – atsako Mokinė.

Eugène Ionesco pjesę „Pamoka“ įvardijo kaip komišką dramą. Būtent toks apibrėžimas labiausiai tinka ir šiam spektakliui. „Pamoka“ – tai LMTA vaidybos ir režisūros kursų, vadovautų profesoriaus Jono Vaitkaus, studentų 2016 m. darbas.

Spektaklyje „Pamoka“ nagrinėjami autoriteto, galios ir pasitikėjimo kitu žmogumi klausimai. Tinkamo vedlio pasirinkimas gali nulemti visą žmogaus gyvenimą, todėl nuo seno itin gerbiami buvo seni ir išmintingi bendruomenių nariai, žyniai, mokytojai. Visgi ne kiekvienas save vadinantis mokytoju gali tokiu būti.
„Pamoka“ – spektaklis apie žmonių tarpusavio santykius bei prasilenkiančius tikslus. Apie nesusikalbėjimą ir nenorą suprasti. Apie didelę ir neišvengiamą kito žmogaus reikiamybę kiekvieno gyvenime.

Renginys filmuotas 2017 m.  LMTA Balkono teatre. 

2020/04/09

Virtualiai: Susitikimas su operos soliste Asmik Grigorian

2020 m. balandžio 9 d., ketvirtadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

Susitikimas su operos soliste Asmik Grigorian

Pokalbio moderatorė muzikologė Jūratė Katinaitė

Renginys filmuotas 2018 m. rugsėjo 7 d. LMTA Didžiojoje salėje.

2020/04/11

Virtualiai: J. Naujalio choro dirigentų konkurso finalas

2020 m. balandžio 11 d., šeštadienį, 18 val. 

tv.lmta.lt

III Juozo Naujalio choro dirigentų konkurso finalas

Diriguoja: Krista Audere (Latvija, Nyderlandai), Jurģis Cābulis (Latvija), Linas Balandis (Lietuva), Łukasz Hermanovicz (Lenkija), Mantvydas Drūlia (Lietuva), Gintarė Barisaitė (Lietuva)

LMTA Mišrus choras (vadovai doc. Dainius Puišys, doc. Gintautas Venislovas, prof. Jurijus Kalcas)
Valstybnis choras „Vilnius“ (vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas)
Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas)

Programoje: J. Naujalis, J. H. Schein, A. Bruckner, Orlando di Lasso, G. Verdi, F. Mendelssohn, L. V. Lopas, V. Augustinas, V. Miškinis, G. Svilainis, A. Martinaitis, D. Zakaras. 

Renginys filmuotas 2017 m. spalio 27 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje.

2020/04/13

Virtualiai: Diskusija „Ar menininkui reikia vadybininko?“

2020 m. balandžio 13 d., pirmadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

Diskusija „Ar menininkui reikia vadybininko?“

Dalyvauja: LMTA Meno vadybos lektorius Vygintas Gasparavičius, scenos menų vadybininkė Giedrė Putramentaitė, anuometinis LNOBT rinkodaros departamento vadovas Julijus Grickevičius.

Moderatorė – LMTA muzikologijos studentė Dominyka Murauskytė.

Renginys filmuotas 2018 m. gruodžio 13 d. LMTA Balkono teatre.

2020/04/15

Virtualiai: V tarptautinio Jashos Heifetzo smuikininkų konkursas

2020 m. balandžio 15 d., trečiadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

V tarptautinio Jashos Heifetzo smuikininkų konkurso dalyvių –‎ LMTA studentų –‎ pasirodymai

Dalyvauja: Rakelė Chijenaitė, Ieva Daugirdaitė, Konrad Levicki, Bernardas Petrauskas

Programoje: J. S. Bach, N. Paganini, M. Ravel, A. Chačaturian, F. Waxman, Z. Bružaitė

Konkurso dalyvių pasirodymai filmuoti 2017 m. vasario 16 d. 

2020/04/17

Virtualiai: Trumpametražių filmų programa 

2020 m. balandžio 17 d., penktadienį, 18 val. 

tv.lmta.lt

Trumpametražių filmų programa 

0,242 išmislo
Režisierius Modestas Endriuška 
Operatorius Rytis Aliukonis 
Garso režisierius Artur Jelin 
Prodiuserė Vaiva Martišauskaitė 
Trukmė: 5 min. 
2018 m.

Place With No Walls
Režisierė Elizabete Mežule-Gricmane 
Operatorius Nojus Drąsutis 
Prodiuserė Liepa Kotryna Ribokaitė 
Garso režisierius ir kompozitorius Mannu Pentillä 
Trukmė: 7 min. 
Filmas sukurtas kūrybinių dirbtuvių „Vasaros Media studija 2017“ metu

10 kvadratinių metrų 
Režisierius ir operatorius Mindaugas Docaitis 
Trukmė: 13 min. 
2017 m.

A. A. A.
Režisierė Karolina Nadzeikaitė 
Operatorius Vytenis Jankauskas 
Garso režisierius Kipras Čėsna 
Trukmė: 15 min. 
2019 m.

Tėvo mašina 
Vaidina: Paulius Kavoliūnas, Miglė Remeikaitė 
Režisierius Petras Kuneika 
Operatoriai Samvelas Ganžumianas, Žygimantas Kaminskas 
Garso režisierius Ramūnas Jasutis 
Prodiuserė Rūta Pašukonytė 
Trukmė: 10 min. 
Filmas sukurtas kūrybinių dirbtuvių „Vasaros Media studija 2019“ metu

Tai… iki
Vaidina: Povilas Jackevičius, Saulė Sakalauskaitė 
Režisierius Paulius Stankevičius 
Prodiuseriai: Roberta Balčiūtė, Martynas Budrys 
Operatorė Lina Margaitytė  
Garso režisierius Vilius Erminas 
Trukmė: 12 min. 
2018 m.

2020/04/19

Virtualiai: Giuseppe Verdi – opera „Falstafas“

2020 m. balandžio 19 d., sekmadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

Giuseppe Verdi – opera „Falstafas“

Libreto autorius: Arrigo Boito 
Dirigentas: Martynas Staškus 
Režisierė ir choreografė: Jūratė Sodytė 
Scenografės ir kostiumų dizainerės: Guoda Korsakaitė, Marina Jasinskaja 
Šviesų dailininkas: Giedrius Gurevičius

Atlikėjai:
Ignas Melnikas – Falstafas
Arminas Skirvainis – Fordas
Gabrielė Kupšytė – Alice
Lubov Skrebets, Inesa Brazytė – Naneta 
Aurelija Stasiulytė – Meg
Anastasia Lebedyantseva – Mrs. Quickly
Juozas Janužas – Fenton
Edgaras Davidovičius – Dr. Caius
Dainius Viešūnas – Bardolph
Paulius Prasauskas – Pistol
Gediminas Paulauskas – Tarnas

LMTA Simfoninis orkestras (vadovas Martynas Staškus)

LMTA Mišrus choras (vadovai: prof. Dainius Puišys, doc. Gintautas Venislovas, prof. Jurijus Kalcas)

Renginio partneris – Lietuvos nacionalinė filharmonija

Renginys filmuotas 2018 m. balandžio 11 d. Lietuvos nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje. 

 

2020/04/21

Virtualiai: Kompozitorės Justės Janulytės paskaita

2020 m. balandžio 21 d., antradienį, 18 val. 

tv.lmta.lt

Kompozitorės Justės Janulytės paskaita „Garso kinetika. Erdviniai komponavimo aspektai“

KISS: kūrybinių-informacinių susitikimų studija

Renginys filmuotas 2019 m. balandžio 25 d. LMTA Erdvinio garso sferoje. 

2020/04/23

Virtualiai: Gyvas elektroninės muzikos koncertas „Dalelės“

2020 m. balandžio 23 d., ketvirtadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

LIVE: „Dalelės“

Mantvydo Leono Pranulio gyvas elektroninės muzikos koncertas

Mantvydas Leonas Pranulis yra kompozitorius ir atlikėjas, LMTA Skaitmeninių technologijų specializacijos II kurso studentas. Su savo suburtu ansambliu „Brave Noises“ 2015 m. laimėjo „Vilnius Jazz Young Power“ konkursą ir geriausio instrumentininko prizą. 2017 m. Klaipėdos džiazo festivalyje su grupe „Allergy+“ tapo konkurso „Jazz talentai“ nugalėtoju. M. Pranulis rašo garso takelius kinui, kuria muziką teatro spektakliams. 2020 m. tapo 1-osios M. K. Čiurlionio stipendijos-paskatos laureatu. 

2020/04/25

Virtualiai: LMTA simfoninio orkestro koncertas

2020 m. balandžio 25 d., šeštadienį, 18 val. 

tv.lmta.lt

LMTA Simfoninio orkestro koncertas

Dirigentas Modestas Pitrėnas 

Solistai: Konrad Levicki (smuikas), Marija Pranskutė (smuikas), Kristina Anusevičiūtė (altas), Tarmo Hiis (violončelė)

PROGRAMA

Claude Debussy (1962–1918) 
Simfoninis preliudas „Fauno popietė“ 

Zoltan Kodály (1882–1967) 
„Galantos šokiai“

Ralph Vaughan Williams (1872–1958) 
„Fantazija Thomo Tallio tema“

Igor Stravinsky (1882–1971) 
Siuita iš baleto „Ugnies paukštė“: 
Rondes des Princesses 
Danse infernale de roi Kachtcheï Berceuse
Final

Koncerto vedėja – Justė Jankauskaitė.

Renginys filmuotas 2017 m. spalio 20 d. LMTA Didžiojoje salėje.  

2020/04/27

Vitualiai: gyvas e-muzikos koncertas „Art Distancing“

2020 m. balandžio 27 d., pirmadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

LIVE: „Art Distancing“

Roberto Becerra ir Mantauto Krukausko gyvas elektroninės muzikos koncertas

Bendras LMTA MiSC ir Ideas Block projektas.

2020/04/29

Virtualiai: Tarptautinei šokio dienai – šokio filmų peržiūra

2020 m. balandžio 29 d., trečiadienį, 18 val. 

tv.lmta.lt

Tarptautinei šokio dienai 

LMTA šokio ir judesio katedros sveikinimas

Šokio filmų, sukurtų kūrybinių dirbtuvių „Vasaros Media studija 2016“ metu, peržiūra.

2020/04/30

Virtualiai: koncertas Tarptautinei džiazo dienai

2020 m. balandžio 30 d., ketvirtadienį, 18 val.

tv.lmta.lt

Tarptautinei džiazo dienai – Džiazo ir improvizacijos koncertas

Dalyvauja: svečiai iš Izraelio Iris Portugaly (vokalas, mušamieji) ir Ofer Portugaly (fortepijonas), taip pat – LMTA Bigbendas (vadovas Tomas Dičiūnas), LMTA Džiazo choras (vadovė Marija Monika Dičiūnė), Vytis Nivinskas (kontrabosas).

Renginys filmuotas 2018 m. kovo 1 d. LMTA Balkono teatre.