Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 
 
 

Erasmus mokymosi mobilumas

 
Tarptautiniai ryšiai
Mobilumo programos
Erasmus plus
 

Galimybė akademiniam ir administracijos personalui patobulinti dalykines ir asmenines kompetencijas mokantis (stažuojantis) kitų šalių institucijose. Stiprinamas tarptautinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, skatinamas tarptautiškumas, keičiamasi abipusiai naudinga patirtimi.

Erasmus + mokymosi veikloje dalyvauti gali:

  • akademinis personalas
  • administracijos arba kitas neakademinis personalas.

Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir kitose veiklose (dalyvavimas konferencijose yra neleistina pagal Erasmus + programos mokymosi veikla).

Prioritetai:

  • Erasmus mokymosi (stažuočių) vizitai, kurių metu gilinamos perspektyvių darbuotojų kompetencos;
  • Erasmus mokymosi vizitai, kurių metu gilinamos ir plečiamos jaunų ir mažiau patyrusių darbuotojų kompetencijos.

Atranka
Erasmus mokymosi (stažuočių) vizitų dalyvai atrenkami konkurso būdu. Pageidaujantys dalyvauti programoje kandidatai užpildo Erasmus stažuotės paraišką ir ją pateikia už Erasmus + mokymosi vizitų veiklos koordinavimą atsakingai Tarptautinių ryšių skyriaus (TRS) koordinatorei Kristinai Valentonienei. Konkursas organizuojamas kartą per metus, kasmet iki gegužės 15 d. Atranką vykdo Rektoriaus patvirtintas „LMTA tarptautinio judumo programų ir projektų komitetas“. Atrinktus kandidatus TRS informuoja iki birželio 1 d.

Finansavimas
Erasmus dotacija skiriama padengti personalo kelionės ir pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuotus išmokų dydžius (Erasmus grantus). Informacija apie kelionės gantus (skaičiuoklė) ir pragyvenimo išlaidų dydžius skelbiama „Erasmus dėstymo mobilumo" skiltyje.


Sveikatos draudimas
Rekomenduojama turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (forma E 111), kurią nemokamai išduoda Teritorinė ligonių kasa. Kortelė galioja visoje Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos apie kortelių išdavimą www.vlk.lt.

Vizito trukmė
Rekomenduojama Erasmus mokymosi (stažuotės) trukmė – 5 dienos. Minimali trukmė – 2 dienos. Mokymosi (stažuočių) vizitai galimi bet kurioje oficialiai registruotoje institucijoje Europoje, kurioje būtų galima tobulintis ir įgyti praktinių įgūdžių, reikalingų besimokančiojo tiesioginiam darbui.Išvykstančio Erasmus stažuotojo dokumentai

  • Erasmus + mokymosi mobilumo sutartis (Erasmus+ Staff Mobility for Training  / Mobility Agreement), kurią patvirtina siunčiančios institucijos Tarptautinių ryšių koordinatorius, Erasmus stažuotojas ir oficialus priimančios institucijos atstovas. Programoje nurodoma mokymosi vizito programa, mokymosi rezultatai.
  • Dotacijos sutartis Erasmus + mokymosi mobilumui (parengia Tarptautinių ryšių skyrius, Kristina Valentonienė).
  • Rektoriaus įsakymas komandiruoti LMTA darbuotoją Erasmus mokymosi vizitui (įsakymo projektą parengia Tarptautinių ryšių skyrius, Kristina Valentonienė).


Grįžusio Erasmus stažuotojo dokumentai

  • Erasmus stažuotės patvirtinimas. Šį dokumentą išduoda ir pasirašo oficialus stažuotoją priimančios institucijos atstovas.
  • Ataskaita, pildoma pasibaigus mokymosi vizitui (gaunama automatiški sugeneruotu el. laišku).
  • Buhalterijai pateikamas Erasmus mokymosi vizito patvirtinimo kopija ir įlaipinimo talonai (boarding pass