Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Erasmus aukštojo mokslo chartija 2021-2027 m.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijai suteikta nauja Erasmus aukštojo mokslo chartija, t. y., leidimas dalyvauti naujame Erasmus programos 2021-2027 m. etape. Naujos Erasmus chartijos numeris 64152-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA3-ECHE. 

Tam, kad LMTA galėtų dalyvauti naujame Erasmus programos etape, turėjo teikti Europinės politikos dokumentą (European Policy Statement), kurį skelbiame žemiau. 

LMTA Europinės politikos dokumentas

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) yra aukštoji universitetinė mokykla, rengianti profesionalius muzikos, teatro, šokio, kino menininkus ir siūlanti susijusias teorines studijas. 1933 m. įkurtoje akademijoje studijuoja apie 1000 studentų trijuose – bakalauro, magistro ir doktorantūros – studijų pakopose dviejuose fakultetuose Vilniuje ir viename fakultete Klaipėdoje.

LMTA – aktyvi Europos ir pasaulinių asociacijų AEC, CILECT, ANMA, ECMA, ECMTA, EDE, E:UTSA ir tarptautinių regioninio Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo NordClassic, Nordpuls, NordOpera, Nordtrad, Norteas, NNME, Cape, Act-in-Arts narė. Dalyvavimas tarptautinėse klasikinės muzikos, kino ir televizijos, improvizacinės muzikos, meno tyrimų asociacijose, platformose ir tinkluose atveria platesnes  galimybes bendradarbiauti su svarbiausiomis Europos ir kitų šalių institucijomis.

Ilgalaikė strategija LMTA 2030 tribriaunė: pagrindinės kryptys – veiklos tvarumas, tarptautiškumas ir įtrauki kultūra. Akademija skatina muzikos, teatro, kino ir šokio tarptautiškumą, kurdama ir plėtodama įvairių formų virtualų judumą, modulius užsienio kalbomis, mišrius studijų modulius ir kitas modernias dėstymo ir mokymosi formas, tarp kurių – įvairiakryptis tarpsektorinis bendradarbiavimas, akademijos ir industrijų bendradarbiavimas, projektinės veiklos ir įskaitomas neformalusis mokymas. LMTA sukurs tvarią tarptautiškumo strategiją puoselėdama ir skatindama abipusius dėstytojų ir studentų mainus su Erasmus+ partnerinėmis institucijomis, puoselėdama veiklos kokybę, dalyvaudama strateginiuose projektuose, gebėjimų stiprinimo projektuose ir plėtodama jungtines studijų programas, atitinkančias institucinius prioritetus. Strategijos LMTA 2030 vizija – tarptautinės lyderystės siekianti, užsienio studentams patraukli tarptautinė mokykla, kurios vertybės sutampa su Europos vertybėmis.  

LMTA dalyvauja Erasmus programoje nuo 1999 m. ir per šį laikotarpį pastebimai išplėtė partnerių tinklą, mobilumų ir tarptautinių projektų skaičių. Dalyvaudama Erasmus+ programos 2021–2027 m. etape, LMTA siekia tvarios tarptautiškos bendruomenės plėtros: siūlo patrauklias aukštos kokybės studijas; remia dėstytojus, įgyvendinama kompetencijomis grindžiamą dėstymą/mokymąsi ir skaitmenines galimybes; skatina įvairias mokymosi galimybes visiems, siekiant tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų užsienyje ir akademijoje; skatina studentus ir personalą būti atvirais, įtraukiais, sėkmingais ir aktyviais Europos piliečiais. Studijų periodas užsienyje 2030 m. taps norma, todėl studentų ir dėstytojų judumas bus prioritetinė veikla, ir tam bus sudarytos įvairios judumo galimybės (virtualus, mišrus, trumpalaikis judumas, studijų ir praktikos judumas). Tikimasi, kad Erasmus+ programos poveikis LMTA iki 2027 m. bus patobulėjusios pagrindinės personalo ir studentų kompetencijos (žinios, įgūdžiai ir požiūris, reikalingas asmenybės raidai, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui), padidėjęs tarptautinis LMTA matomumas kaip atviros, socialiai atsakingos ir konkurencingos aukštosios moklyklos, pritraukiančios aukštos kvalifikacijos dėstytojus ir talentingus užsienio studentus.

LMTA, bendradarbiaudama su strateginiais partneriais, numato modernizuoti studijas, o dalyvaudama gebėjimų stiprinimo projektuose, padidinti veiklos kokybę. Tarptautinės asociacijos, tokios kaip AEC, ANMA, CILECT ir EDE bus įtraukiamos kaip sklaidos, komunikacijos ir vertinimo partneriai, siekiant pasinaudoti unikaliais šių tinklų kontaktais, tarptautiniais renginiais ir aukštojo mokslo muzikos, teatro, kino ir šokio sričių ekspertais. Ilgalaikiai tikslai bus aptarti skaitmenizavimo dokumente, kurį numatoma parengti iki 2021 m., strateginės partnerystės bus intensyvesnės ir labiau fokusuotos.   

Dvišalės sutartys – 2020 m. buvo 150 partnerių – bus plėtojamos, prioritetą skiriant Erasmus+ partnerinėms šalims ir siekiant platesnės geografinės aprėpties ir platesnių bendradarbiavimo galimybių. Ankstesnės sutartys bus peržiūrėtos įsitikinant, kad partnerystės bus aktyvios ir abipusiai naudingos. Naujos ir strateginės partnerystės bus sudaromos su panašaus profilio svarbiausiomis pasaulio aukštosiomis mokyklomis, susitariant dėl abipusio intereso ir abipusės naudos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas partneriams, kurie dalyvauja tose pačiose tarptautinėse asociacijose ir tinkluose, bei prioritetinių regionų (Rytų Partnerystės, Rytų Viduržemio, Lotynų Amerikos, Industrinėmis – Azijos ir JAV bei Afrikos) partneriams. LMTA daugelį metų naudojasi EK fondais ir programomis studijų plėtrai, dėstytojų kvalifikacijai ir studijų kokybės stiprinimui, todėl KA107 partnerystės bus plėtojamos dviem kryptimis: žinių ir gerosios patirties perkėlimui iš aukščiausio lygio modernaus švietimo ir aukštos kultūros partnerių ir partnerinių tinklų ir dalinantis geriausia LMTA patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis su partneriais, kuriems reikalinga patirtis tinklinėse veiklose, dėstymo/mokymosi ir administravimo srityse.

Tam, kad tarptautiškumo tikslai būtų pasiekti ir LMTA taptų tarptautiniu lygiu pripažinta aukštąja mokykla, bus įgyvendinami šie tikslai:

 • Pagerintos dėstymo/mokymosi sąlygos, pastatant naują LMTA miestelį su modernia studijų įranga, įranga neįgaliems žmonėms ir aplinkai draugiškais sprendimais, vadinamais ŽALIA AKADEMIJA (2024 m.);
 • Patobulinta dėstymo kokybė intensyvinant dėstytojų mainus ir didinant dėstytojų ir profesionalų iš įmonių, turinčių tarptautinę kvalifikaciją, skaičių;
 • Studijų tarptautiškumas: 80 procentų LMTA studijų programų lietuvių ir/arba anglų kalba (2030 m.);
 • Informacijos skaidrumas: atnaujintas studijų katalogas, skelbiamas LMTA internetinėje svetainėje (2025 m.);
 • Padidintas absolventų, turinčių tarptautinės patirties, skaičius pritraukiant talentingų studentų iš ES ir ne ES šalių (20 procentų tarptautinių studentų iki 2030 m.);
 • Padidintas absolventų, įgijusių tarptautinės patirties, skaičius siūlant fizinio, mišraus ir virtualaus mobilumo galimybes ir mobilumo langus (20 procentų absolventų iki 2027 m.);
 • Naudojimasis efektyviu skaitmeniniu Erasmus+ programos valdymu ir administracinių procesų LMTA skaitmenizavimas (2025 m.);
 • Padidintas LMTA studijų tarptautiškumas organizuojant fizinį, mišrų ir virtualų mobilumą (2024 m.)
 • Išplėstas strateginis bendradarbiavimas (5 projektai iki 2027 m.)
 • Išplėstas bendradarbiavimas su partnerinėmis šalimis (2027 m.)
 • Jungtiniai studijų moduliai (7 moduliai iki 2025 m.)
 • Jungtinės studijų programos (2 iki 2027 m.)

Gaunant ir teikiant tarptautinių studijų paslaugas, svarbus bus kokybės užtikrinimas ir aukštas veiklų lygis.

LMTA dalyvaus Erasmus+ mobilumo veiklose su programos šalimis ir šalimis partnerėmis, strateginių partnerysčių projektuose, gebėjimų stiprinimo projektuose ir jungtinėse studijų programose.

______  ______  ______

Dėstytojų judumas, projektinė veikla ir e-mokymai yra pagrindiniai tarptautiškumo namuose (LMTA) elementai, todėl personalo mobilumas bus viena iš svarbiausių Erasmus+ veiklų. 2021–2027 m. laikotarpiu LMTA sieks atvykstančių ir išvykstančių dėstytojų balanso, skatins paritetinius mainus, prioritetą teiks integruotam dėstytojų judumui (mišriam mokymui, intensyviems kursams) ir kvies dėstyti profesionalus iš įmonių (iki 20% nuo viso atvykstančių skaičiaus), siekiant suteikti studentams aktualiausias žinias ir įgūdžius. Erasmus+ galimybės personalui: personalo judumas dėstymui, personalo judumas mokymams, virtualus judumas, bendradarbiavimas jungtiniuose moduliuose, dalyvavimas strateginių partnerysčių projektuose, dalyvavimas gebėjimų stiprinimo projektuose, dėstymas jungtinėse programose. Svarstant dėstytojų judumo srautus, rengiant dokumentus (judumo sutartis prieš išvykstant ir patvirtinimus judumo veiklai pasibaigus) ir koordinuojant judumo veiklas, bus glaudžiai bendradarbiaujama su partnerinių institucijų Tarptautinių ryšių skyriais. Monitoringo vizitai partnerinėse šalyse (4-5 studijų metų eigoje) ir gyvas bendravimas su dauguma partnerinių mokyklų koordinatorių metinių tarptautinių ryšių koordinatorių susitikimų metu, kuriuos organizuoja AEC, ANMA, CILECT, EDE ir kitos tarptautinės asociacijos ir tinklai užtikrins sklandų ir efektyvų judumo planų įgyvendinimą. Akademija atsakinga už dėstytojo judumo rezultatų pripažinimą ir vertina šią veiklą kaip kvalifikacijos tobulinimą. Dėstytojai bus skatinami dalyvauti judumo programose, projektinėje veikloje ir tokiu būdu prisidėti prie meno ir kultūros studijų tarptautiškumo plėtros.

Studentų judumas yra prioritetiškiausia Erasmus+ veikla. Siekiant tarptautiškumo plėtros, LMTA siūlys studentams šias Erasmus+ galimybes: studijų judumas, praktikos judumas, virtualus judumas, jungtiniai moduliai, turmpalaikis judumas ir intensyvūs kursai (tarptautinės savaitės, projektinė veikla, jungtinės studijos su partnerinėmis institucijomis). LMTA taip pat siūlys skaitmeninės praktikos galimybes studentams, turintiems skaitmeninių įgūdžių. Tikslas – priimti iki 5 studentų per metus į garso režisūros, kompozicijos ir skaitmeninės produkcijos, audiovizualinės produkcijos studijų programas ir projektus, kuriose vykdomos video konferencijos ir gyvos transliacijos. Lygiagrečiai LMTA siųs savo studentus į tarptautines įmones praktikai, siekiant patobulinti studentų skaitmenines kompetencijas, reikalingas sėkmingai profesinei veiklai.

Visų studijų programų ir visų pakopų – bakalauro, magistro ir doktorantūros – studentai turės vienodas galimybes. Numatoma palengvinti studentų judumą įdiegiant judumo langus bakalauro ir magistro studijų programose. Iki 2025 m. 80% LMTA siūlomų studijų bus vykdomos lietuvių ir/arba anglų kalbomis, studijų katalogai bus viešinami LMTA internetinėje svetainėje ir kasmet atnaujinami. Atsakingi padaliniai siunčiančioje ir priimančioje institucijose vykdys išvykstančių ir atvykstančių studentų atranką atvirai ir skaidriai, ribotų galimybių kandidatams LMTA teiks pirmenybę. Paraiškos ir studijų sutartys bus teikiamos virtualiai, naudojantis skaitmenine EASY platforma. Aukštosiose meno mokyklose dėl individualaus studijų pobūdžio galutinį sprendimą priimti ar atmesti kandidato paraišką vykdo priimanti institucija. Mobilumo procesų skaitmenizavimas bus įdiegtas visose judumo pakopose – prieš judumą-judumo metu-pasibaigus judumui. LMTA įsipareigoja įskaityti visus studijų periodus ir rezultatus be apribojimų.

LMTA tarptautinių ryšių skyrius (TRS) atsakingas už dėstytojų ir studentų judumo srautų koordinavimą, administravimą, monitoringą ir veiklos ataskaitų rengimą. Nediskriminavimo, skaidrumo ir įtraukties principai, draugiškų aplinkai veiklų skatinimas, įskaitant judumo veiklų administravimo skaitmenizavimą ir virtualų judumą, bus taikomas visuose procesuose.

LMTA yra sukaupusi projektinės veiklos patirties ir yra koordinavusi šiuos EK projektus: Erasmus IP „Erasmus dirigavimo kursai“, „Europos kamerinės muzikos akademijos sesija“, „Mes statome operą“, „Vasaros video studija“, EK Media training projektas „Vasaros Media studija“. Akademija dalyvavo šiuose tarptautiniuose projektuose kaip partnerė: Tempus JEP „InMusWB“, Erasmus+ strateginių partnerysčių projektuose „METRIC“, „ECMA – kita pakopa“, „ACTA“, „Aukštojo mokslo teatro studijų antrepreniškumas“, „INTERMUSIC“, „Europos operos akademija – kolegialių operos studijų kompetencijos centras“, Erasmus+ gebėjimų stiprinimo projekte „DEMUSIS“, dėstymo ir mokymosi resursų skaitmenizavimo projektuose (EK e-mokymų projektai „Harmos“, „Variazioni“, „Foremi“). Jungtinė magistro studijų programa ECMAster – sėkmingas projekto „ECMA – kita pakopa“ rezultatas. Kitame Erasmus+ programos periode LMTA plės ir gilins tarptautinį bendradarbiavimą strateginių partnerysčių, gebėjimų stiprinimo ir jungtinių programų projektuose. Numatoma dalyvauti mažiausiai penkiuose strateginių partnerysčių projektuose, kurių tikslas – studijų modernizavimas, tarptautiškumas ir „žalios“ iniciatyvos, gebėjimų stiprinimo projektai ir mažiausiai dvi magistro jungtinių studijų programos iki 2027.

Dėstytojų, studentų ir absolventų judumas, dalyvavimas projektinėse veiklose yra esminiai elementai, kuriantys galimybes personalo kompetencijų augimui ir bendradarbiavimo tarp individų ir institucijų plėtrai, LMTA studijų kokybės didinimui ir visa tai yra Europinės dimensijos pagrindas. Tarptautiškumo veiklų diversifikavimas bus magistralė, vedanti į kokybės užtikrinimą, LMTA kultūros transformaciją, kokybiškensių paslaugų teikimą, kompetentingumą, pridėtinę vertę ir tvarumą. Akademija bus atsakinga už Erasmus+ veiklų kokybę ir pridėtinę tarptautiškumo procesų vertę.

LMTA skatina studentų ir dėstytojų judumą ir ketina didinti judumo rezultatus, siekiant 20% procentų absolventų, dalyvavusių tarptautinėje kreditų judumo veikloje (fiziniame, virtualiame ar mišriame) ir 50%  LMTA dėstytojų, įgijusių tarptautinės patirties fizinio ar virtualaus judumo metu ar dalyvaujant tarptautinėse veiklose LMTA (iki 2027 m.). Erasmus+ strateginių partnerysčių projektų portfolio sudarys penkis projektus, susijusius su studijų modernizavimu, veiklų skaitmenizavimu ir studijų programų tarptautiškumu (turinio skaitmenizavimu, pasirengimu virtualaus dėstymo/mokymosi veikloms, tarptautiškų studijų programų plėtra) ir du gebėjimų stiprinimų projektai (iki 2027).

Bus siekiama tolygios visų meno studijų (muzikos, teatro, kino, šokio, meno pedagogikos, meno studijų ir meno tyrimų) plėtros. Prioritetas bus teikiamas tarpdisciplininiams projektams ir tiems projektams, kurie prisidės prie LMTA tarptautiškumo didinimo ir atitikimo strateginei plėtrai: inovacijų diegimas; studijų, meno ir kūrybinės veiklos tarptautiškumas; kultūros įvairovė; mokymasis visa gyvenimą ir įtrauktis; LMTA tarptautinės bendruomenės stiprinimas. Vizionieriškas strateginis tikslas – didinti LMTA matomumą ir patrauklumą užsienio studentams.

______  ______  ______

Strategijos „Lietuvos muzikos ir teatro akademija 2030“ deklaruojamos vertybės: atvirumas, tvarumas, akademinė laisvė, atsakomybė, tolerancija ir lygios galimybės. Pagrindiniai procesai, tokie kaip dėstymas/mokymąsis, tyrimai ir meno tyrimai, menas ir mokymasis visą gyvenimą yra stebimi Akademijos tarybos ir Senato, kurio nariai yra dėstytojai ir studentų atstovai. Studijų programų komitetuose taip pat yra dėstytojų ir studentų. Sprendimai, kuriuos priima Akademijos taryba, Senatas, Dekanatai ir Rektoratas yra skaidrūs, strateginiai dokumentai ir nuostatai viešai skelbiami ir prieinami visai akademijos bendruomenei. Nediskriminacijos principai, socialinė atsakomybė, tolerancija, lygios galimybės ir skaidrumas deklaruojami Akademijos etikos kodekse. Studijų rezultatų apeliacijos procedūros viešai skelbiamos ir aprašomos Etikos kodekse ir Erasmus+ Studijų ir praktikos organizavimo apraše. Procedūros yra aiškios ir skaidrios.   

Akademija yra atvira visiems talentingiems studentams; mažiau galimybių turintys studentai iš socialinės atskirties šeimų, negalią turintys ir specialių poreikių studentai gauna papildomą akademinę, administracinę ir finansinę pagalbą. Finansinės paramos specialių poreikių studentams formos: specialios stipendijos, tikslinės stipendijos, atleidimas nuo studijų įmokos. Vadovaujantis Erasmus studento chartija, Erasmus studentai nemoka mokesčių, o specialių poreikių studentai ir socialiai remtini studentai gauna papildomą stipendiją kaip numatyta Erasmus+ programos vadove. LMTA suteikia specialių poreikių studentams akademinę ir administracinę paramą, sudarant lankstų ir individualiems poreikiams pritaikytą dėstymo/mokymosi tvarkaraštį. Studentai gauna psichologo pagalbą specialių grupinių paskaitų metu bei gali registruotis individualiai konsultacijai.

Naujas LMTA miestelis (tikimasi pastatyti iki 2024 m.) bus šiuolaikiškai įrengtas ir draugiškas specialių poreikių studentams, dėstytojams ir lankytojams.        

Nauja strateginė nuostata, pabrėžianti nediskriminacijos, skaidrumo ir lygių galimybių principus, bus parengta ir Senato patvirtinta bei paskelbta 2021 m..    

______  ______  ______

Erasmus+ programos skaitmenizavimas labai svarbus. Jau 2016 m. LMTA prisijungė prie AEC iniciatyvos – Europinės skaitmeninės platformos EASY, kuri atitinka reikalavimus ir yra susijusi su Europinės studento kortelės iniciatyva. EASY platformos pagalba akademija administruoja studentų judumą virtualiai. EASY yra unikali tikslinė, daugiakalbė ir daugiaprogramė sistema, leidžianti valdyti skaitmeninius išvykstančių ir atvykstančių studentų dokumentus. Studentai gali tiesiogiai teikti paraiškas EASY puslapyje, o koordinatoriai gali juos nominuoti. Trišalė skaitmeninė studijų sutartis sudaroma ir pasirašoma elektroniniu būdu ir yra integruota į EASY sistemą. Išorės institucijos, prisijungusios prie EASY sistemos, gali keistis paraiškomis su partneriais ir jas matyti šioje platformoje, gali tikslinti kontaktinius duomenis ir nominuoti studentus skaitmeniniu būdu.

AEC jau 2017 m. m. pasirašė savitarpio supratimo memorandumą su EUF – organizacija, kuri atsakinga už „Erasmus be popierių“ (EWP) ekosistemą ir susitarė stebėti abiejų platformų – EASY ir EWP plėtrą. Šiuo metu AEC nagrinėja EWP skelbiamą dokumentaciją ir ruošiasi sujungti EASY ir EWP tinklus, siekiant abiejų platformų suderinamumo ir pasirengimo numatomiems EWP terminams: 2021 m. – tarpinstitucinių sutarčių ir studijų sutarčių valdymas; 2022 m. – išvysktančių ir atvykstančių studentų nominavimas ir priėmimas; 2023 m. – studentų judumo akademinių pažymų valdymas. Jei dėl techninių ar kitų priežasčių viena ar daugiau EWP numatomų funkcijų įskiepyta EASY platformoje iki 2023 m. nebus, LMTA bus pasirengusi skaitmeniniam programos administravimui ir dokumentų valdymui nemokamoje Dashboard platformoje.

LMTA plėtoja Žalios akademijos strategiją, kuri yra neatsiejama LMTA 2030 strategijos dalis. Siekiant sumažinti poveikį aplinkai bus skatinamos tvaraus sąmoningumo iniciatyvos. Žalia akademija – tai draugiška aplinkai infrastruktūra; tausus gamtinių ir žmogiškų išteklių naudojimas; akademinių ir administracinių procesų skaitmenizavimas; virtualaus ir mišraus judumo skatinimas; žalios kelionės (autobusu, traukiniu, tiesioginai skrydžiai ir ilgesni judumo periodai); skaitmeninis dėstymas/mokymasis; bibliotekos skaitmenizavimas; skaitmeninių viešinimo ir marketingo produktų kūrimas ir Erasmus+ be popierių (EWP). Tikimasi, kad 20% Erasmus dėstytojų ir studenų judumo veiklų bus virtualios iki 2027 m.: virtualus dėstymas ir mokymasis bei mišrus dėstymas (dėstytojams), virtualūs ir mišrūs moduliai (studentams). LMTA parengs virtualius ir mišrius modulius, kurie sudarys 20% visų studijų modulių (2027 m.). Akademija ketina pirmiausia parengti šiuos modulius: skaitmeninių kompetencijų tobulinimas, erdvinis garsas, multikultūriškumas, komunikacija, kūrybinis rašymas, Lietuvių kalbos pradmenys studentams ir dėstytojams ir kitus aktualius kursus (2023 m.). 

______  ______  ______

LMTA Tarptautinių ryšių skyrius rengia reguliarius susitikimus su studentais mažiausiai du kartus per metus. Informacinių sesijų metu studentai supažindinami su Erasmus+ programos galimybėmis, privalumais ir mobilumo dalyvių bendruomenine įtrauktimi. Erasmus alumnai kviečiami pasidalinti patirtimi ir paskatinti studentus prisijungti prie Erasmus studentų bendruomenės. Judumo metu studentai palaiko ryšius su LMTA ir vietine bendruomene per tarptautinių ryšių koordinatorių el. paštu ir socialinių medijų pagalba. Studentai raginami būti aktyviais piliečiais ir savo šalies bei ES ambasadoriais. Pasibaigus judumui, studentai kviečiami dalyvauti LMTA Erasmus alumni tinkle veiklose ir padrąsinti bei palaikyti besidominčius judumo galimybėmis.

Atvykstančių studentų įtrauktimi rūpinasi LMTA studentų atstovybės mentoriai. Mentorystės programa apima šias paslaugas: pasitikimo paslauga, supažindinimas su vietine kultūra ir žmonėmis, neformali socializacija, pažintinės ekskursijos, laisvalaikis ir įvairūs tiksliniai renginiai. Atvykstantys Erasmus+ studentai susipažįsta intensyvių kursų „Įvadas į Lietuvos kultūrą“ metu. Kasmet sudaroma nauja Erasmus+ studentų facebook grupė, kur studentai dalinasi patirtimi, informacija apie įvairius renginius ir organizuojamas veiklas, savo asmeninėmis istorijomis ir bendrauja. Atvykstančių studentų inciatyvos skatinamos ir remiamos finansiškai, todėl kasmet organizuojami specialūs kultūriniai renginiai ir pasirodymai, jungiantys atvykusius, vietinius studentus ir kviestinius Erasmus+ students iš kitų Vilniaus aukštųjų mokyklų. Pasibaigus judumui, dalis Erasmus studentų palaiko ryšius LMTA facebook grupėje ir bendrauja toliau. Šios veiklos padeda studentams jaustis didesnės Erasmus+ benduomenės dalimi ir skatina juos pozityviems socialiniams pokyčiams.       

Kreditų ir studijų periodų pripažinimas reglamentuotas dokumente „Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų rezultatų įskaitymo tvarka“. Dokumente nurodyta, kad visi kreditai, kurios studentas įgyja pagal suderintą trišalę studijų sutartį, yra įskaitomi automatiškai, be apribojimų. Kreditai, skirti įgyvendinus studijų arba praktikos siekinius visomis formomis – fizinio judumo, virtualaus ar mišraus judumo būdu, yra pripažįstami visa apimtimi. Informacija apie studijų ar praktikos užsienyje periodus ir įgytus kreditus yra įrašoma Diplomo priedėliuose, kuriuos LMTA išduoda kiekvienam absolventui.   

LMTA tarptautinių ryšių skyrius atsakingas už personalo judumo administravimą. Personalo mobilumo galimybės yra viešinamos LMTA internetinėje svetainėje, akademiniai ir administracijos darbuotojai informuojami el. paštu, informacinių sesijų metu ir individualių susitikimų metu. Personalo atranka mokymams vyksta pagal pateiktas paraiškas (kasmet iki gegužės 15 d.), konkurso būdu. Jei konkursas yra (gauta daugiau paraiškų nei numatomų skirti stipendijų), atranką vykdo Erasmus komitetas, kurį sudaro Fakultetų dekanai, Studijų prorektorius, Personalo skyriaus vadovas ir Tarptautinių ryšių skyriaus atstovai. Prioritetas skiriamas tiems darbuotojams, kurie ketina išmokti naujų dėstymo metodų, rengti naują dėstymo medžiagą ir perkelti gerąją partnerinės institucijos praktiką; gerai motyvuotiems ir jauniems darbuotojams; planuojantiems plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Kasmet iki gegužės 15 d. Katedrų vedėjai siunčia kitų metų dėstytojų judumo planus (informaciją apie numatomus atvykstančius ir išvykstančius dėstytojus), sąrašai derinami su Tarptautinių ryšių skyriumi, kuris koordinuoja, administruoja, vykdo veiklos monitoringą ir atsiskaito už įgyvendinamą veiklą.

Komunikacija su partnerinėmis institucijomis vykdoma visose pakopose: iki judumo, judumo metu ir pasibaigus dėstytojų judumui. Papildomi poreikiai – tokie, kaip kalbinė parama, dėstymo medžiagos parengimas, dėstymo/mokymosi resursų skaitmenizavimas ir kiti su dėstymu susiję poreikiai finansuojami iš mobilumo organizavimo lėšų. Vadovaujantis „LMTA personalo kvalifikacijos kėlimo aprašu“ dalyvavimas tiek dėstymo, tiek mokymosi veiklose pripažįstamas kaip kvalifikacijos kėlimas. Nuo 2019 m. aktyviausi dėstytojai ir padaliniai motyvuojami Senato posėdžio metu įteikiant jiems apdovanojimus už tarptautiškumą.

______  ______  ______

Erasmus politikos dokumentas (EPS) bus skelbiamas LMTA puslapyje anglų ir lietuvių kalbomis https://lmta.lt/en/english-international-relations/english-erasmus/; ir https://lmta.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/erasmus-plus/.

Erasmus programos galimybės pristatomos kiekvienai tikslinei grupei: mažiausiai du kartus per metus rengiamos informacinės sesijos išvykstantiems studentams bei teikiamos individualios konsultacijos. Kiekvieną mėnesį akademijos internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie atvykstančius Erasmus dėstytojus ir Erasmus+ programos finansuojamus renginius, organizuojamus partnerinėse mokyklose – tarptautines savaites, koncertus ir kūrybinius seminarus. Erasmus+ judumo dalyviai raginami dalintis sėkmės istorijomis socialinėse medijose – facebook paskyroje LMTA ERASMUS+. Erasmus KA2 projektai ir jų rezultatai paprastai skelbiami projektų internetinėse svetainėse ir LMTA svetainėje. Rezultatai taip pat pristatomi informacinių Rektorato sesijų metu ir Senate, jais taip pat yra dalinamasi tarptautinių asociacijų (AEC, EDE ir kitų) kasmetinių susitikimų ir kongresų metu.

Chartijos ir Erasmus politikos dokumento (EPS) principai pristatomi visoms LMTA katedroms ir visiems darbuotojams. Dokumentas pristatomas Senatui ir Studentų atstovybei ir yra skelbiamas LMTA interneto svetainėje. Tarptautinių ryšių skyrius atsakingas už EPS principų ir nuostatų taikymo visoje LMTA monitoringą ir mažiausiai kartą per metus, metinės veiklos ataskaitos metu, teikia Rektoratui įgyvendinimo ataskaitą.