Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Erasmus parama turintiems specialiųjų poreikių

Parama aukštųjų mokyklų studentams ir darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių, ir dalyvaujantiems „Erasmus+“ programos mobilumo veiklose

Asmuo, turintis specialiųjų poreikių

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Kas gali teikti paraiškas papildomai paramai?

Paraiškas gali teikti asmenys, turintys specialiųjų poreikių, kurie yra:

 1. Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai ir dalyvauja „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo veiklose Programos šalyse, t. y.:
 • studentai, vyksiantys į dalines studijas ir (arba) praktiką;
 • dėstytojai, vyksiantys  į dėstymo vizitus užsienio aukštosiose mokyklose;
 • darbuotojai, vyksiantys į mokymosi vizitus užsienio aukštosiose mokyklose, įmonėse ar kitose organizacijose.
 1. Programos šalių įmonių ir (arba) organizacijų atstovai, atvykstantys dėstyti į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 2. Studentai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamas dalines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 3. Dėstytojai ir darbuotojai iš šalių Partnerių universitetų, atvykstantys į „Erasmus+“ finansuojamus dėstymo ir (arba) mokymosi vizitus Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Kam parama gali būti skiriama?

Papildoma parama gali būti skiriama priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo asmens ligos ir (arba) negalios pobūdžio, pavyzdžiui, pritaikyto kambario nuomai, vizitams pas gydytoją, įvairioms procedūroms, lydinčio asmens kelionės išlaidoms ir pan. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildoma parama, poreikis turi būti patvirtintas asmens gydytojo išduotame dokumente.

Svarbu pažymėti, kad:

 • kiekviena aukštoji mokykla, pasirašydama Erasmus aukštojo mokslo chartiją, įsipareigoja užtikrinti vienodas galimybes visiems norintiems dalyvauti „Erasmus+“ programos veiklose. Atsižvelgiant į tai, studentai bei dėstytojai, turintys negalią ar kitų sveikatos problemų ir dalyvaujantys „Erasmus+“ programos mobilumo veiklose gali naudotis priimančios aukštosios mokyklos teikiamomis paslaugomis tokiomis pat sąlygomis, kokios numatytos pastarosios studentams bei dėstytojams;
 • papildoma parama neskiriama išlaidoms, kurias negalią ar kitų sveikatos problemų turintis asmuo patiria kasdien būdamas Lietuvoje, nebent tos išlaidos dėl kainų skirtumo užsienyje ženkliai padidėja;
 • papildoma parama neskiriama tam, kad būtų padengtos visos papildomos su mobilumo veiklomis užsienyje susijusios išlaidos. Papildoma parama gali būti skiriama tik išlaidoms, susijusioms su asmens su liga ir (arba) negalia.

Kaip teikti paraišką papildomai paramai?

Dėl galimybės gauti papildomą paramą „Erasmus+“ mobilumo laikotarpiu reikėtų kreiptis į aukštosios mokyklos Tarptautinių ryšių skyrių (nurodykite konkretų asmenį bei jo kontaktinę informaciją) arba fakulteto, kuriame asmuo studijuoja, „Erasmus+“ programos koordinatorių.

Paraiškos papildomai paramai gauti teikiamos Nacionalinei agentūrai (Lietuvoje tai Švietimo mainų paramos fondas) ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki asmens išvykimo į studijas, praktiką arba dėstymo, mokymosi vizitą. Paraiška privalo būti suderinta su aukštosios mokyklos „Erasmus+“ instituciniu koordinatoriumi.

Paraiškos forma

Paraiškos forma skelbiama Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėje adresu www.erasmus-plius.lt → Paraiškų teikimas → Papildoma parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių.

Kilus klausimų dėl paraiškos pildymo prašome kreiptis į Švietimo mainų paramos fondo Aukštojo mokslo programų skyriaus projektų koordinatorę Irmą Vyšniauskienę tel. (8 5) 250 3709 arba el. paštu irma.vysniauskiene@smpf.lt.

Asmens duomenų apsauga

Visi paraiškoje papildomai paramai gauti nurodyti asmens duomenys yra konfidencialūs. Paraiškų teikėjų pateikta asmeninė informacija bus reikalinga vertinant paraiškas pagal kvietimo teikti paraiškas reikalavimus, o paraiškos finansavimo atveju, administruojant ir valdant finansinius aspektus.

Kaip atsiskaityti už gautą papildomą paramą?

Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, papildomai skirta parama turi būti pagrįsta realiai patirtomis išlaidomis (būtini išlaidas pateisinantys dokumentai). Dėl šios priežasties kartu su paraiška reikalinga pateikti priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašomas papildomas finansavimas, kainas toje šalyje, į kurią vykstama. Tuo atveju, jei papildoma parama bus skirta, grįžęs iš programos „Erasmus+“ mobilumo veiklos asmuo turės pateikti Lietuvos aukštajai mokyklai ataskaitą ir visus išlaidas pateisinančius dokumentus.

Naudinga informacija

 1. Asmenų, dalyvavusių „Erasmus+“ mobilumo veiklose, patirtys:
 1. Erasmus studentų tinklo (angl. Erasmus Student Network) projekto MappED! svetainė, kurioje pateikiama informacija apie aukštųjų mokyklų prieinamumą bei jų teikiamas paslaugas negalią turintiems studentams.
 2. Studentų studentams parengtas įrankis, padėsiantis studijų užsienyje metu.

Programos šalys: Europos Sąjungos valstybės narės, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.

Šalys partnerės: visos likusios (ne Programos) šalys.