Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Erasmus praktika

Erasmus praktikai studentai gali vykti į pasirinktą užsienio įmonę/organizaciją/universitetą. Praktikos tikslas – tobulinti profesinius, komunikacinius, tarpkultūrinius ir kitus asmeninius įgūdžius. Minimali Erasmus praktikos trukmė – 2 mėn. Praktikos periodas vertinamas ECTS kreditais (darbo valandos konvertuojamos į kreditus) ir pripažįstamas kaip studento studijų programos dalis.

Kas gali dalyvauti programoje?

 • pirmos pakopos (bakalauro studijų) II ir III kurso studentai;
 • antros pakopos (magistro studijų) I kurso bei II kurso (tik rudens semestre) studentai;
 • trečios pakopos (doktorantūros studijų) studentai;
 • absolventai, baigę bakalauro, magistro, doktorantūros studijas ir nestudijuojantys aukštesnėje pakopoje. Absolvento praktiką galima atlikti per 12 mėn. nuo diplomo gavimo datos.

Erasmus praktikos periodui studentas gali vykti kiekvienoje pakopoje, taip pat galima vykti jau dalyvavusiems Erasmus studijose, tačiau bendra mobilumo mėnesių trukmė neturi viršyti 12 mėn. per pakopą.

Paraiškų teikimas

Norintys dalyvauti Erasmus praktikoje studentai turi pateikti paraišką. Konkursas vykdomas 4 kartus per metus: spalio 1-31 d.; sausio 1-31 d.; kovo 1-31 d. ir gegužės 1-31 d. Kartu su paraiška pateikiamas priimančios įmonės iškvietimas – oficialus patvirtinimas dėl praktikos vietos, periodo (datų), pagrindinių funkcijų. Kandidatų paraiškas svarsto ir tvirtina katedra.

Absolvento praktikai norintys išvykti studentai paraišką turi pateikti kol dar studijuoja LMTA (iki diplomų išdavimo).

Praktikos paraiška

Reikalavimai:

 • praktikos programa turi atitikti studijų programos tikslus;
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti problemas;
 • akademinės veiklos rezultatai (vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai);
 • prioritetai teikiami: programoje nedalyvavusiems ir mažiau galimybių turintiems studentams (socialiai remtiniems, specialiųjų poreikių turintiems ir pan.).

Kiekviena katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.

Erasmus+ stipendija

Iki Erasmus praktikos pradžios parengiama trišalė Erasmus praktikos sutartis (Learning Agreement for Traineeships), kurią pasirašo priimanti įmonė, LMTA ir studentas. Likus mėnesiui, vėliausiai – 2 savaitėms, priimtas studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl stipendijos paskyrimo, praktikos laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo. Reikalingi: pasas, studento pažymėjimas, banko sąskaitos, į kurią bus pervedama Erasmus stipendija, numeris. 

Erasmus stipendija pervedama dalimis: 90 proc. sumos prieš prasidedant oficialiam praktikos periodui. Likusi dalis – 10 proc. sumos išmokama studentui pilnai atsiskaičius už Erasmus praktiką. 

Mėnesio stipendijos dydis skiriasi, priklausomai nuo užsienio šalies, kurios skirstomos į III  šalių grupes pagal pragyvenimo lygį.

2023-2024 s. m. Erasmus praktikos stipendijos:

I grupės šalys – 674+150 (top-up) EUR: Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija, Farerų salos, Šveicarija.

II grupės šalys – 674+150 (top-up) EUR: Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija, Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas.

III grupės šalys – 606+150 (top-up) EUR: Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija.

Kiekvienas į praktiką išvykstantis studentas privalo įsigyti sveikatos/medicininių išlaidų draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimą, galiojantį visu praktikos laikotarpiu ir Tarptautinių ryšių skyriui pateikti draudimo polisų kopijas. 

Specialiųjų poreikių turintys studentai gali gauti papildomą priedą (iki 700 EUR/mėn.), pateikę tai patvirtinančius dokumentus (medicininėms priemonėms, paslaugoms, spec. kelionės išlaidoms arba lydinčio asmens kelionės/apgyvendinimo išlaidoms). Parama skiriama ŠMPF nustatyta tvarka ir terminais (reikia pateikti paraišką www.smpf.lt likus ne mažiau kaip 1 mėn. iki išvykimo).

Erasmus stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas – kelionės, pragyvenimo bei draudimo išlaidas, tačiau nepadengia visų praktikos užsienyje kaštų. Studentai gauna Erasmus stipendiją kaip priedą prie savo universiteto ar šalies skiriamų stipendijų. Praktikos užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas.

Atsiskaitymas

Pasibaigus Erasmus praktikos periodui studentas privalo atsikaityti už praktiką užsienyje, kaip numatyta finansinėje sutartyje ir pateikti:

 • praktikos sertifikatą (Traineeship After mobility) – oficialių patvirtinimą apie Erasmus praktikos periodą bei įgytas kompetencijas;
 • užpildyti elektroninę mobilumo ataskaitą, kurią kiekvienas studentas gaus į savo elektroninio pašto dėžutę pasibaigus praktikos periodui.

Iškilus klausimams konsultuokitės su LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatoriumi Audriumi Dabrovolsku – audrius.dabrovolskas@lmta.lt.

TINKLAPIAI PRAKTIKOS VIETŲ PAIEŠKAI:

Studying in Spain

Paragon Europe (praktika Maltoje ir Briuselyje)

Erasmus Intern

Drop’pin@EURES

Digital Opportunity Traineeships

Vasaros pasiulymas – Work and Travel USA

http://www.europeanopera.academy/    (Dainavimo ir koncertmeisterio katedros studentams)