Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Erasmus dėstymo mobilumas

Erasmus dėstytojų mainai yra akademijos remiama ir skatinama veiklos sritis. Išvykstančių LMTA dėstytojų paskaitos, seminarai, meistriškumo kursai  užsienyje ir užsienio dėstytojų vedami mokymai akademijos studentams yra iš anksto suderinami su Katedromis ir pripažįstami kaip integruota studijų dalis.  

Mobilumo tikslai:

 • didinti studijų tarptautiškumą ir studijų kokybę;
 • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, mokytis iš atvykstančių dėstytojų;
 • skatinti naujus/modernius dėstymo metodus, dėstymo ir mokymosi būdus, aukštųjų mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą;
 • skatinti aukštasias mokyklas plėsti ir turtinti dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
 • skatinti akademinį studentų ir dėstytojų judumą.

Prioritetai dėstymo vizitams:

 • atitinka LMTA katedrų poreikius (tarptautiškumo planus);
 • ruošiama nauja mokomoji medžiaga;
 • plečiami katedrų ir fakultetų ryšiai, rengiami nauji tarptautinio bendradarbiavimo projektai;
 • trumpi, ne ilgiau kaip 5 darbo dienas trunkantys vizitai (rekomenduojami minimalios trukmės – 2 d. vizitai; minimali dėstymo apimtis – 8 akademinės val.)

Svarstant vienodos kokybės paraiškas pirmenybė suteikiama pirmą kartą dalyvaujantiems ir mažiau galimybių turintiems dėstytojams.

Išvykstančių Erasmus dėstytojų finansavimas
Erasmus dotaciją sudaro fiksuota suma kelionės išlaidoms ir pragyvenimo išlaidoms (Erasmus grantas). Pagal Erasmus+ programos reikalavimus, kelionės grantas apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą skaičiuoklę http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm: 100-499 km – 180 eur; 500-1999 km – 275 eur; 2000-2999 km – 360 eur; 3000-3999 km – 530 eur; 4000-7999 – 820 eur; 8000 km ir daugiau – 1100 eur.

Ekologiškos kelionės (autobusu, traukiniu, dalinantis automobiliu): 100-499 km (210 eur), 500-1999 km (320 eur), 2000-2999 (410 eur), 3000-3999 (610 eur).  

Pragyvenimo išlaidoms apmokėti skirtas fiksuotas grantas, apskaičiuojamas pagal komandiruotės dienas, vadovaujantis ŠMM patvirtintais fiksuotais išmokų dydžiais vienai dienai (pagal šalių grupes):

180 eurų dienai  / vykstant į Airiją, Daniją, Islandiją, Lichtenšteiną, Liuksemburgą, Norvegiją, Suomiją, Švediją ir šalis partneres – Farerų salas, Šveicariją, Jungtinę Karalystę).

160 eurų dienai  / vykstant į Austriją, Belgiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Kiprą, Nyderlandų Karalystę, Maltą, Portugaliją, Prancūziją, Vokietiją ir šalis partneres – Andorą, Monaką, San Mariną, Vatikaną. 

140 eurų dienai / vykstant į Bulgariją, Estiją, Čekiją, Kroatiją, Latviją, Lenkiją, Šiaurės Makedoniją, Rumuniją, Slovakiją, Slovėniją, Turkiją, Vengriją, Serbiją.

180 eurų dienai, vykstant į visas kitas užsienio valstybes.

Papildoma dotacija mažiau galimybių turintiems dėstytojams

Dėtytojai, turintys fizinę, protinę ar kitą negalią skatinami pateikti paraišką papildomai dotacijai gauti. Likus ne mažiau kaip 5 savaitėms iki mobilumo pradžios, dėstytojas Tarptautinių ryšių skyriui turi pateikti papildomus dokumentus:

 1. detalų papildomos dotacijos biudžetą;
 2. dokumentus, pagrindžiančius papildomo finansavimo dydį (vizitui pas gydytoją, medicininės reabilitacijos paslaugoms, lydinčio asmens kelionės ir pragyvenimo paslaugoms, kitoms paslaugoms) – būtina pateikti dokumentus, kuriame nurodyta paslaugų kaina mobilumo šalyje;
 3. buto, pritaikyto asmenims su negalia, nuomai (būtina pateikti dokumentą, kuriame nurodyta šių paslaugų kaina mobilumo šalyje);
 4. neįgaliojo pažymėjimą (jei taikoma).
 5. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų arba medicininę pažymą, (pasirašytą sveikatos priežiūros specialisto), kuriame būtų nurodyta: dalyvio negalios tipas ir(arba) liga ir individualūs poreikiai nei negalios ir (arba) ligos įtaka dalyvavimui mobilumo projekte, pagrindžianti prašomas papildomas išlaidas. Pažymoje turi būti aiškiai nurodyta kaip dažnai ir kokios negalios ir (arba) ligos sąlygotos priemonės, paslaugos reikalingos tam, kad asmuo galėtų sėkmingai dėstyti.
 6. priimančios institucijos raštą arba el. laišką, patvirtinantį, kad institucija yra informuota apie atvykstančio asmens individualius poreikius;
 7. Paraiškas Tarptautinių ryšių skyrius teikia ŠMPF ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki darbuotojo išvykimo. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ŠMPF

Sveikatos draudimas

Rekomenduojama turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią nemokamai išduoda Teritorinė ligonių kasa. Kortelė galioja visoje Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos apie kortelių išdavimą: www.vlk.lt

Vizito trukmė
Dėstymo vizito trukmė –  dėstymo mobilumo laikotarpis + 2 dienos kelionei. Erasmus dėstymo mobilumo laikotarpį patvirtina priimanti institucija. Minimali dėstymo vizito trukmė  – 2 d., minimali dėstymo trukmė – 8 akademinės valandos. 

Dėstymo vizitai galimi
Partnerinėse aukštosiose mokyklose ir universitetuose, su kuriais sudarytos bendradarbiavimo sutartys


Išvykstančio Erasmus dėstytojo dokumentai

 • Finansinė dėstymo vizito sutartis (parengia Tarptautinių ryšių skyrius).
 • SUTARTIES PRIEDAI:
 • I priedas: Erasmus dėstymo sutartis Staff Mobility Agreement for Teaching – dokumentas, kurį pasirašo trys šalys: siunčianti, priimanti institucija ir dėstytojas. Sutartis turi būti sudaryta ir pasirašyta prieš dėstytojui išvykstant
 • II priedas: Bendrosios sąlygos
 • Rektoriaus įsakymas komandiruoti LMTA dėstytoją


Grįžusio Erasmus dėstytojo dokumentai

 • Erasmus dėstymo vizito patvirtinimas, kurį išduoda priimanti institucija
 • Erasmus dėstytojo ataskaita, pildoma internetu: nuoroda į ataskaitą gaunama pasibaigus mobilumo vizitui, automatiškai sugeneruotu el. laišku iš „Mobility Tools“ duomenų bazės
 • Atsiskaitant už skirtą papildomą dotaciją, programos mobilumo projekto vizito dalyvis teikia ataskaitą LMTA, kurioje pridedamos išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos (sąskaitų-faktūrų, nuomos būsto sutarčių, mokėjimo pavedimo kopijos ir pan.).

Švietimo mainų paramos fondo personalo mobilumo įgyvendinimo reikalavimai (2021-2022)