Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Erasmus mokymosi mobilumas

Akademijos darbuotojai – akademinis ir administracijos bei kitas neakademinis personalas gali dalyvauti Erasmus+ mokymosi veikloje ir tobulintis kitų šalių institucijos. Mokymosi vizitams galima vykti į Erasmus programos šalis: 28 ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Turkiją ir buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.

Mokytis galima visose aukštojo mokslo institucijose arba kitose legaliai veikiančios institucijose, kuriose galima įgyti naujų žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų tiesioginiam darbui.

Galima mokymosi veikla: dalyvavimas seminaruose, kursuose, mokomuosiuose vizituose, darbinės veiklos stebėjimas (job shadowing) ir kitos veiklos, laikytinos mokymusi.  NB! Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose nepriskiriamas Erasmus+ mokymosi veiklai.

Vizito trukmė: rekomenduojama Erasmus mokymosi (stažuotės) trukmė – 5 dienos. Minimali trukmė – 2 dienos.

Erasmus+ darbuotojų mokymosi veiklą koordinuoja Tarptautinių ryšių skyrius.

Atranka:

Dalyviai atrenkami konkurso būdu. Pageidaujantys dalyvauti programoje kandidatai užpildo elektroninę Erasmus mokymosi vizito paraišką ir iki gegužės 15 d.:

Vienas kandidatas konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

Atrinkti kandidatai  informuojami iki birželio 1 d.

Atrankos kriterijai:

Atrenkama tiek mokymosi dalyvių, kiek galima finansuoti gautos Erasmus dotacijos lėšomis. Paraiškų tinkamumą patvirtina Tarptautinių ryšių skyrius. Jei paraiškų skaičius viršija galima finansuoti mobilumo dalyvių skaičių, paraiškos atrenkamos konkurso keliu. Svarstant vienodos kokybės paraiškas pirmenybę turi pirmą kartą dalyvaujantys Erasmus programoje ir mažiau galimybių turintys darbuotojai.

Atrankos kriterijai, siejami su numatomais mokymosi vizito rezultatais:

• mokomosios medžiagos atnaujinimas arba naujus dėstymo/mokymosi būdų perėmimas (taikoma tik akademiniam personalui);

• sustiprinami ir išplečiami katedrų ar fakulteto ryšiai, rengiami bendradarbiavimo projektai;

• stipri darbuotojo motyvacija;

• aiškiai išdėstyti kiti numatomi rezultatai.

Finansavimas:

Erasmus grantas skiriamas padengti personalo kelionės ir pragyvenimo išlaidoms pagal fiksuotus išmokų dydžius. Informacija apie kelionės grantus (skaičiuoklė) ir pragyvenimo išlaidų dydžius skelbiama „Erasmus dėstymo mobilumo“ skiltyje.

Sveikatos draudimas: rekomenduojama turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, kurią nemokamai išduoda Teritorinė ligonių kasa. Kortelė galioja visoje Europos Sąjungoje. Daugiau informacijos apie kortelių išdavimą www.vlk.lt.

Išvykstančio Erasmus stažuotojo dokumentai:

  1. Erasmus mokymosi mobilumo sutartis (MOBLITY AGREEMENT- STAFF MOBILITY FOR TRAINING), kurią pasirašo siunčianti ir priimanti institucija ir mobilumo dalyvis. Programoje nurodoma mokymosi vizito programa, mokymosi rezultatai.
  2. Dotacijos sutartis (parengia tarptautinių ryšių  koordinatorius).
  3. Rektoriaus pasirašytas komandiruotės įsakymas.

Papildomas finansavimas mažiau galimybių turintiems darbuotojams:

Darbuotojai, turintys fizinę, protinę ar kita negalią gali pateikti paraišką papildomai dotacijai gauti.

Likus ne mažiau kaip 5 savaitėms iki mobilumo pradžios, darbuotojas Tarptautinių ryšių skyriui turi pateikti papildomus dokumentus:

  1. detalų papildomos dotacijos biudžetą;
  2. dokumentus, pagrindžiančius papildomo finansavimo dydį (vizitui pas gydytoją, medicininės reabilitacijos paslaugoms, lydinčio asmens kelionės ir pragyvenimo paslaugoms, kitoms paslaugoms) – būtina pateikti dokumentus, kuriame nurodyta paslaugų kaina mobilumo šalyje;
  3. buto, pritaikyto asmenims su negalia, nuomai (būtina pateikti dokumentą, kuriame nurodyta šių paslaugų kaina mobilumo šalyje);
  4. neįgaliojo pažymėjimą (jei taikoma).
  5. galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų arba medicininę pažymą, (pasirašytą sveikatos priežiūros specialisto), kuriame būtų nurodyta: dalyvio negalios tipas ir(arba) liga ir individualūs poreikiai nei negalios ir (arba) ligos įtaka dalyvavimui mobilumo projekte, pagrindžianti prašomas papildomas išlaidas. Pažymoje turi būti aiškiai nurodyta kaip dažnai ir kokios negalios ir (arba) ligos sąlygotos priemonės, paslaugos reikalingos tam, kad asmuo galėtų sėkmingai dėstyti.
  6. priimančios institucijos raštą arba el. laišką, patvirtinantį, kad institucija yra informuota apie atvykstančio asmens individualius poreikius;
  7. Paraiškas Tarptautinių ryšių skyrius teikia ŠMPF ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki darbuotojo išvykimo. Paraiškas dėl papildomos paramos skyrimo vertina ŠMPF

Atsiskaitymas:

Erasmus+ mokymosi vizitą patvirtinantis dokumentas, kuri pasirašo priimanti institucija.

Ataskaita, pildoma pasibaigus mokymosi vizitui: Erasmus+ duomenų bazė Mobility Tools išsiunčia automatiškai sugeneruotą el. laišką su kvietimu pateikti ataskaitą.

Atsiskaitant už skirtą papildomą dotaciją, programos mobilumo projekto vizito dalyvis teikia ataskaitą LMTA, kurioje pridedamos išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos (sąskaitų-faktūrų, nuomos būsto sutarčių, mokėjimo pavedimo kopijos ir pan.).