Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Erasmus studijos

KAS GALI DALYVAUTI?

Erasmus+ programoje dalyvauti gali visų studijų pakopų (bakalauro, magistro, doktorantūros) studentai. Paskutiniame bakalauro studijų kurse išvykti dalinėms studijoms negalima. Magistrantūros studentams išvykti negalima paskutiniame II kurso semestre. Trukmė: nuo 3 iki 12 mėn., pasirenkant užsienio mokyklą su kuria yra sudaryta dvišalė sutartis. 

LMTA partnerinių institucijų sąrašą rasite čia.

Erasmus studijų periodui studentas gali vykti kiekvienoje studijų pakopoje.  Leidžiama vykti daugiau negu vieną kartą, tačiau prioritetas skiriamas dar nedalyvavusiems Erasmus programoje studentams. Erasmus studentais gali būti tik Europos sąjungos bei asocijuotų šalių piliečiai, arba leidimą nuolat gyventi turintys kitų šalių piliečiai.

STUDENTŲ ATRANKA

Studentų atranka vyksta kartą per metus, kiekvieno rudens semestro pabaigoje. Studentai paraišką teikia internetu  nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 30 d., užpildydami šią formą:

 Erasmus studijų paraiška

Atrankos kriterijai LMTA studentams:

 • studijų rezultatų vidurkis ne mažesnis kaip 7 balai;
 • specialybės dalyko įvertinimas ne mažesnis kaip 7 balai;
 • priimančios institucijos studijų programa atitinka studento studijų kryptį ir pakopą;
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija studijuoti užsienyje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti problemas;
 • prioritetai teikiami: programoje nedalyvavusiems ir mažiau galimybių turintiems studentams (socialiai remtiniems, specialiųjų poreikių turintiems ir pan.).

Kiekviena katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti. Jei viešai paskelbtų Katedros atrankos kriterijų nėra – vadovaujamasis šiais skelbiamais kriterijais.

Iki pavasario semestro pradžios katedros atrenka studentus, kuriuos rekomenduoja išvykti Erasmus studijoms kitais mokslo metais ir pateikia reitinguotą kandidatų sąrašą Tarptautinių ryšių skyriui. 

ERASMUS PARAIŠKŲ UŽSIENIO MOKYKLOMS TEIKIMAS

Katedrų atrinkti studentai turi pateikti paraiškas pasirinktoms užsienio mokykloms (ne daugiau kaip 3). Studentai turi susipažinti su priimančios mokyklos reikalavimais ir dokumentų priėmimo terminais bei pateikti reikalaujamus dokumentus laiku, iki nurodytų terminų. Dauguma mokyklų priima paraiškas online, per EASY sistemą https://aec.dreamapply.com/.

Dažniausiai reikalaujami dokumentai: 

 • Erasmus studento paraiška (Erasmus Application Form);
 • Studijų sutartis  (Learning Agreement);
 • CV anglų kalba. Teatro ir kino fakulteto studentai, kompozicijos bei menotyros studentai pateikia CV ir darbų “portfolio”;
 • Akademinę pažymą anglų kalba (Transcript of Records), kurią išduoda Studijų informacijos ir duomenų skyrius. Informacij1 kaip  užsisakyti pažymą galima rasti čia https://lmta.lt/lt/studijuojantiesiems/aktuali-informacija/.

Studijų sutartyje (Learning Agreement) įrašomi dalykai, kuriuos studentas studijuos užsienio institucijoje. Informacijos apie siūlomus kursus ieškokite priimančios institucijos internetiniame puslapyje, konsultuokitės su priimančios institucijos tarptautinių ryšių skyriumi, katedrų vedėjais ir LMTA tarptautinių ryšių skyriumi. 

Rekomenduojama dokumentus ruošti likus mažiausiai 2 savaitėms iki paraiškų priėmimo pabaigos. Paraiškų, pateiktų po nustatytos datos, užsienio mokyklos nesvarsto.

Galutinį sprendimą dėl Erasmus studento priima užsienio aukštoji mokykla. Studentas, gavęs teigiamą/neigiamą atsakymą apie tai turi nedelsiant pranešti LMTA Tarptautinių ryšių skyrių bei užpildyti dokumentus, kurių reikalauja priimančioji aukštoji mokykla (patvirtinimą, kad atvyksite studijuoti, apgyvendinimo anketą ir pan.).

Erasmus stipendija

Iki oficialios Erasmus studijų pradžios likus ne mažiau nei mėnesiui, priimtas studijuoti studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl Erasmus stipendijos paskyrimo, studijų laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo (su savimi reikia turėti pasą, studento pažymėjimą bei banko sąskaitos numerį į kurią bus pervedama Erasmus stipendija).

Erasmus stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas, t. y. kelionės bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau ji nepadengia visų studijų užsienyje kaštų. Studijų užsienyje metu nenutraukiamas LMTA stipendijų ir paskolų mokėjimas. Be to, studentai, kurie yra jau atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje gavimo (daugiau informacijos apie paskolas rasite Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklapyje www.vmsfondas.lt).

2023-2024 s. m. galiojantys stipendijų dydžiai:

I grupės šalys (Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė): studijoms – 674 EUR/mėn.

II grupės šalys (Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija,  Vokietija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 13) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas): studijoms – 674 EUR/mėn.

III grupės šalys (Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija,  Lenkija, Šiaurės Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Vengrija, Serbija, Turkija): studijoms – 606 EUR/mėn.

Šalys partnerės: 800 EUR/mėn. (Sakartvelas, Ukraina, Izraelis ir kt.) Erasmus programoje dalyvauja tik partnerinės šalies statusu. Šveicarijos aukštosios mokyklos priimtiems mainų studentams stipendiją skiria pagal atskirą tvarką.

Papildoma dotacija mažiau galimybių turintiems studentams

Socialiai remtini studentai gali gauti 200 eurų/mėn. priedą, pateikę tokį statusą įrodantį dokumentą.

Specialiųjų poreikių turintys studentai gali gauti papildomą priedą (iki 520 EUR/mėn.), pateikę tai patvirtinančius dokumentus (medicininėms priemonėms, paslaugoms, spec. kelionės išlaidoms). Parama skiriama ŠMPF nustatyta tvarka ir terminais (www.smpf.lt)

Dalyvaujantys Erasmus+ programoje ir turintys individualių poreikių gali teikti paraišką papildomai paramai gauti. Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo jo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama gali būti skiriama:

 • papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio: vizitams pas gydytoją, procedūroms (fizioterapija, masažai ir pan.), pritaikyto kambario nuomai, kelionės išlaidoms pritaikytu transportu, mėnesiniam viešojo transporto bilietui, lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.

Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/

ERASMUS KA107 mobilumas su programos šalimis-partnerėmis

Vykstantys pagal Erasmus KA107 programą (į ne ES ir Erasmus programos šalis) studentai gauna vienkartinį kelionės grantą (pagal Europos Komisijos skaičiuoklę) ir apie 700 mėn. stipendiją. Gegužės mėn. skelbiama, ar LMTA gauna ateinantiems metams finansavimą studentų mobilumui pagal erasmus KA107 programą su Baltarusija, Ukraina, Sakartvelu.    

ERASMUS STUDIJŲ METU

Išvykstantiems studentams siūlome naudotis Erasmus mobilumo gidu su pagrindine informacija:

www.mobilumogidas.lt

PO ERASMUS STUDIJŲ

Pasibaigus Erasmus studijų periodui studentas privalo:

– pateikti Tarptautinių ryšių skyriui užsienio mokyklos išduotą Learning agreement  dalį  AFTER MOBILITY dokumentą. 

– užpildyti elektroninę ataskaitą (Participant Report), nuoroda gaunama el. paštu.

SVARBU! Galutiniame dokumente turi būti nurodytos tikslios studijų pradžios ir pabaigos datos, tiksliai atitinkančios finansinėje sutartyje nurodytas datas. Jei mobilumo periodas neatitinka – gauta stipendija bus perskaičiuojama. Studentas yra pilnai atsiskaitęs su LMTA ir jam išmokamas Erasmus stipendijos likutis jei: atliko užsienio kalbos testą, pristatė akademinę pažymą, pristatė mobilumo periodo patvirtinimą ir užpildė ataskaitą. 

Iškilus klausimams konsultuokitės su LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatorių Audrių Dabrovolską – audrius.dabrovolskas@lmta.lt

Erasmus studijų ir praktikos tvarkos aprašas 2021