Erasmus praktika

Erasmus praktikai studentai gali vykti į pasirinktą užsienio įmonę/organizaciją/universitetą. Praktikos tikslas – tobulinti profesinius, komunikacinius, tarpkultūrinius ir kitus asmeninius įgūdžius. Minimali Erasmus praktikos trukmė – 2 mėn. Praktikos periodas vertinamas ECTS kreditais (darbo valandos konvertuojamos į kreditus) ir pripažįstamas kaip studento studijų programos dalis.

Kas gali dalyvauti programoje?

 • pirmos pakopos (bakalauro studijų) II ir III kurso studentai;
 • antros pakopos (magistro studijų) I kurso bei II kurso (tik rudens semestre) studentai;
 • trečios pakopos (doktorantūros studijų) studentai;
 • absolventai, baigę bakalauro, magistro, doktorantūros studijas ir nestudijuojantys aukštesnėje pakopoje. Absolvento praktiką galima atlikti per 12 mėn. nuo diplomo gavimo datos.

Erasmus praktikos periodui studentas gali vykti kiekvienoje pakopoje neribotą kartų skaičių, tačiau bendra mobilumo mėnesių trukmė neturi viršyti 12 mėn. per pakopą.

Paraiškų teikimas

Norintys dalyvauti Erasmus praktikoje studentai turi pateikti paraišką. Konkursas vykdomas 4 kartus per metus: spalio 1-31 d.; sausio 1-31 d.; kovo 1-31 d. ir gegužės 1-31 d. Kartu su paraiška pateikiamas priimančios įmonės iškvietimas – oficialus patvirtinimas dėl praktikos vietos, periodo (datų), pagrindinių funkcijų. Atranka vykdoma katedroje, apsvarstant visų kandidatų paraiškas.

Erasmus praktikos paraiška_2018-2019

Tinklapis skirtas praktikos vietų paieškai

Minimalūs atrankos kriterijai LMTA studentams:

 • akademinės veiklos rezultatai (vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai);
 • priimančios įmonės pasiūlyta praktikos programa, atitinkanti studijų programos tikslus;
 • geros užsienio kalbos žinios;
 • motyvacija atlikti praktiką užsienyje;
 • gebėjimas savarankiškai spręsti problemas;
 • prioritetas teikiamas programoje nedalyvavusiems studentams.

Kiekviena katedra pati nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.


Atrinkti studentai kreipiasi į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių, pateikdami priimančios įmonės kvietimą atlikti Erasmus praktiką. Kvietimas turi būti patvirtintas katedros vedėjo(os). Parengiama trišalė Erasmus praktikos sutartis (Learning Agreement for Traineeships), kurią pasirašo priimanti įmonė, LMTA Studijų prorektorė ir studentas.

ERASMUS+ stipendija

Iki Erasmus praktikos pradžios likus mėnesiui, vėliausiai – 2 savaitėms, priimtas studentas turi atvykti į LMTA Tarptautinių ryšių skyrių sudaryti finansinės sutarties dėl stipendijos paskyrimo, praktikos laikotarpio ir studento bei LMTA įsipareigojimų patvirtinimo. Reikalingi: pasas, studento pažymėjimas, banko sąskaitos, į kurią bus pervedama Erasmus stipendija, numeris. 
Erasmus stipendija pervedama dalimis: 90 proc. sumos prieš prasidedant oficialiam praktikos periodui. Likusi dalis – 10 proc. sumos išmokama studentui pilnai atsiskaičius už Erasmus praktiką. 

Mėnesio stipendijos dydis skiriasi, priklausomai nuo užsienio šalies, kurios skirstomos į III  šalių grupes pagal pragyvenimo lygį:

I grupės šalys: Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija – 700 EUR;

II grupės šalys: Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija – 650 EUR;

III grupės šalys: Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija – 500 EUR

 Kiekvienas į praktiką išvykstantis studentas privalo įsigyti sveikatos/medicininių išlaidų draudimą, draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir civilinės atsakomybės draudimą, galiojantį visu praktikos laikotarpiu ir Tarptautinių ryšių skyriui pateikti draudimo polisų kopijas. 

Erasmus stipendija yra skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas – kelionės, pragyvenimo bei draudimo išlaidas, tačiau nepadengia visų praktikos užsienyje išlaidų. Studentai gauna Erasmus stipendiją kaip priedą prie savo universiteto ar šalies skiriamų stipendijų. Praktikos užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinių stipendijų ir paskolų mokėjimas.

Atsiskaitymas

Pasibaigus Erasmus praktikos periodui studentas privalo atsikaityti už praktiką užsienyje, kaip numatyta finansinėje sutartyje ir pateikti:

 • praktikos sertifikatą (Learning Agreement After Mobility) – oficialių patvirtinimą apie Erasmus praktikos periodą bei įgytas kompetencijas;
 • užpildyti elektroninę mobilumo ataskaitą, kurią kiekvienas studentas gaus į savo elektroninio pašto dėžutę pasibaigus praktikos periodui;
 • atlikti užsienio kalbos testą, kurį studentas gaus į savo elektroninio pašto dėžutę pasibaigus praktikos periodui.

Iškilus klausimams konsultuokitės su LMTA Tarptautinių ryšių skyriaus koordinatore Giedre Antanavičiene – giedre.antanaviciene@lmta.lt.