Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su mūsų Slapukų politika , Privatumo politika

Vykdomos programos

BAKALAURO STUDIJOS 

Stojamasis egzaminas: 2019 m. birželio 29 d. 10 val.

TikslasMuzikos studijų programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius muzikos specialistus, aktyviai dalyvaujančius kultūriniuose procesuose, konceptualiai vertinančius vykstančius pokyčius, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti muzikos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu ir visuomeniniu aspektais.

Meno vadybos skyrius Muzikos studijų programoje kuruoja Muzikos industrijos ir prodiusavimo specialybę. Plačiau


MAGISTRANTŪROS STUDIJOS

Papildomo priėmimo stojamasis egzaminas: 2019 m. rugpjūčio 28 d. 13 val. 
Daugiau informacijos suteiks LMTA Priėmimo skyrius Vilniuje

Meno vadybos magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos meno vadybininkus, gebančius integruotai taikyti rinkodaros, finansų ir projektų valdymo principus atlikėjų meno vadybos srityje, gebančius kurti ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, kritiškai vertinti ir kūrybiškai spręsti meno projektų ir meno organizacijų valdymo iššūkius dinamiškoje nacionalinėje ir tarptautinėje erdvėje.

Meno vadybos magistrantūros studijų programa yra orientuota į teorinių ir praktinių meno vadybos kompetencijų ugdymo sintezę. Siekiama parengti specialistus, gebančius profesionaliai veikti tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose bei užsiimti savarankiška meno vadybos veikla. Programoje ypatingas dėmesys skiriamas gilinti žinias ir praktinius įgūdžius meno projektų valdymo, atlikėjų meno vadybos, meno organizacijų ir finansų valdymo srityse, visi skaitomi kursai skatina kūrybinį mąstymą ir originalių sprendimų profesinėje veikloje paiešką.

Meno vadybos magistrantūros programa yra 1,5 metų trukmės ir 90 ECTS kreditų apimties. Programą baigusiam absolventui bus suteikiamas vadybos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Meno vadybos magistrantūros programoje dėstys Lietuvos ir užsienio šalių meno vadybos profesionalai ir šios srities mokslininkai. Programos dėstytojai aktyviai vykdo tiriamąją ir/ar taikomąją veiklą, vadovauja kultūros ir meno organizacijoms, jų vykdomiems projektams, dalyvauja ekspertinėje veikloje.

Meno vadybos magistro laipsnį įgiję programos absolventai baigę ketinamą vykdyti antrosios pakopos studijų programą galės dirbti vadybininkais arba aukštos kvalifikacijos meno vadybos ekspertais Lietuvos ir užsienio kultūros ir meno institucijose, vykdyti savarankišką meno projektų sklaidos, vykdymo ir plėtros veiklą. Programos absolventai turės galimybę įsidarbinti biudžetinėse kultūros įstaigose, kurios nuolat ieško profesionalių vadybininkų, gebančių rasti naujų veiklos finansavimo šaltinių ir būdų, ieškoti naujų meno sklaidos formų, inicijuoti bei įgyvendinti ir valdyti kultūros/meno projektus (kultūros centruose, muziejuose, bibliotekose, bendruomenės centruose, asociacijose, kūrybinėse sąjungose, daugiau nei 10 didžiausių Lietuvos muzikos ir 13 valstybinių teatrų ir pan.). Programos absolventai taip pat bus parengti profesinę veiklą vykdyti privačiose kultūros paslaugas teikiančiose bei meno produkciją siūlančiose organizacijose (renginių organizavimo įmonėse, festivalių organizavimo įmonėse, menininkų susivienijimuose, asociacijose, kitose ne pelno siekiančiose organizacijose), užsiimti individualia meno projektų ir atlikėjų vadybine veikla, siekti karjeros tarptautinėse kultūros/meno srityje veikiančiose organizacijose.

Kokie pagrindiniai priėmimo į šią studijų programą reikalavimai?
Priėmime į antrosios pakopos Meno vadybos studijų programą gali dalyvauti asmenys, baigę meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijas. Jeigu asmuo yra baigęs ne meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijas, jis privalo pateikti ne trumpesnės kaip vienerių metų trukmės profesinės veiklos patirtį įrodančius dokumentus (profesinės veiklos aplanką).

STOJIMAS Į MENO VADYBOS MAGISTRANTŪRĄ

Konkursinį balą (maksimali galima jo reikšmė 10) sudaro:
• meno studijų arba vadybos, arba verslo, arba verslo ir vadybos krypčių pirmosios pakopos studijų baigiamojo darbo pažymys arba baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) pažymys (pažymių vidurkis) – svertinis koeficientas 0,3;
• motyvacinio pokalbio pasirinktos studijų programos klausimais įvertinimas – svertinis koeficientas 0,5;
• pirmosios studijų pakopos diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis (be baigiamojo/-ųjų darbo/-ų įvertinimo/-ų) – svertinis koeficientas 0,2.

Motyvacinis pokalbis pasirinktos studijų programos klausimais. Motyvacinio pokalbio metu siekiama išsiaiškinti ir įvertinti ketinančio studijuoti asmens žinias ir gebėjimus pasirinktoje studijų srityje, norą tobulėti, studijų lūkesčius, profesinės ateities planus; aptariamas ir įvertinamas profesinės veiklos aplankas. Ketinančiam studijuoti asmeniui pateikiamos 4 temos (klausimų grupės) apie:
• Magistrantūros programos pasirinkimo motyvus ir lūkesčius;
• Patirtį (ankstesnes studijas, asmeninę praktinę, mokslinę ir darbo patirtį meno vadybos srityje) ;
• Kitas kompetencijos ir žinias, turėsiančias įtakos studijoms (komandinio darbo įgūdžius),
• Perspektyvinį įsivaizdavimą apie savo profesinę veiklą.